top of page
  • Writer's pictureNFTR

Takk for samarbeidet!

I 10 måneder har Lene Wium vikariert som administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen. Nå takker hun for seg, og vi har tatt en prat med henne om tiden i foreningen, hva hun har lært og hvilke betraktninger hun gjør seg om fremtidig vekst i næringslivet.

Da er tiden kommet for å overlevere nøkkelen til kontoret tilbake til Trude, hvordan har disse månedene i foreningen vært?

- Jeg har vært heldig å få lede Næringsforeningen i nesten 10 måneder, og ikke minst gjennom starten på en global pandemi. Det har fra dag 1 vært som å hoppe på et tog i 120 km/t. En ekstremsport som var meget utfordrende og veldig givende. Jeg har blitt kjent med fantastiske kollegaer, samarbeidspartnere og medlemmer. Det har vært en lærerik og krevende periode, med mange utfordringer som dessverre også vil fortsette fremover, men i vanskelige tider kan også fantastiske ting skje, sier Wium.

Hva er viktigst for deg å etterlate når du nå går ut av Næringsforeningen? - Når jeg nå trer ut, håper jeg å ha lykkes med å ivareta medlemsmassen; at de har opplevd at vi har vært til stede, bistått de gjennom en krise og vært relevant for de i en vanskelig situasjon.

Hva er den viktigste jobben man gjør i en næringsforening? - Det å jobbe i en medlemsorganisasjon handler mye om å lytte, sette seg inn i, forstå, stille spørsmål, formidle og tilrettelegge. Ikke minst skape arenaer hvor dette gjør seg gjeldende. Etter mitt syn er Næringsforeningen knutepunktet for næringsutvikling og samarbeid i regionen. Næringsforeningen er en naturlig samlingsplass også fordi den er en nøytral part uten politisk ståsted, sier Wium.

I en næringsforening får man innblikk i mange sider av næringsliv og offentlig sektor, og ikke minst bli kjent med hvordan samspillet i regionen fungerer. Hva har vært mest lærerikt? - Det å bli kjent med et så bredt næringsliv og forstå mekanismene og sammenhengene enda bedre, har vært utrolig interessant. Vi har også noen flotte kommuner nærliggende til Tromsø – Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Balsfjord. Disse har enorme ressurser både i form av natur og mennesker, som har lært meg betydningen av samspill i en region og hvordan vi kan forsterke hverandres naturgitte fortrinn for vekst og utvikling. Likevel er det er det to ting jeg vil trekke fram som spesielt lærerike og kanskje litt overraskende; avhengigheten av et fungerende samspill mellom privat og offentlig sektor for utviklingen av et helhetlig næringsliv, og hvordan samarbeid kan «flytte fjell». Et godt eksempel på dette var flyplassoppropet. Utfordringen er at det er for få slike prosjekter vi evner å enes om.

Du har tidligere jobbet mye med forretningsutvikling og innovasjon både i Tromsø og Oslo. Hva er ditt inntrykk av Tromsø i et slikt perspektiv? - Tromsø har en vei å gå når det kommer til strategisk næringsutvikling. Vi har en komplisert situasjon som utgangspunkt, og så kom korona-pandemien i tillegg. Jeg tror ikke våre største utfordringer ligger i verken dårlig kommuneøkonomi eller fylkessammenslåing. Vi må i mye større grad samarbeide, ha felles mål og større ambisjoner. Dette håper og tror jeg både kommunen og Næringsforeningen vil jobbe fokusert med fremover. Og så håper jeg flere bedrifter flytter fokuset fra å ha en liten bedrift som gir en gode lønninger, til å ha en større ambisjon om å bygge og utvikle en nasjonal og/eller internasjonal spennende suksesshistorie og arbeidsplass.

Mange snakker om Bodø og deres utvikling den siste tiden. Hvordan kan Tromsø få til noe av det samme? - Vi må omfavne de som våger å tenke annerledes, som stiller seg i bresjen for at noe skal skje. De som stikker hodet frem og tar et ansvar for utviklingen. Vi må i mye større grad HEIE PÅ dem som tørr og våger. Ikke minst må vi få til en felles ambisjon for regionen som «vi alle» kan prate om til regjering og andre eksterne parter. Om vi ser til andre byer i Norge, så vet vi at større næring- og byutviklingsprosjekter starter med noen ildsjeler som tørr å tenke stort, samt dem som kan og vil finansiere det. Jeg håper vi kommer dit i Tromsø også, sier Wium.

Du har ledet Næringsforeningen gjennom starten på en pandemi – Covid 19. Hvordan har dette vært? - Utfordrende og fantastisk! Det å være samlingsplass og talerøret for næringslivet mot kommune, fylket og nasjonale myndigheter har gitt helt nye perspektiver, og vist hvor kort veien til statsministerens kontor egentlig er når du har gode og viktige saker å komme med. Veien er kortere enn mange tror, men vi må tørre å mene noe, være samlet og tydelige – da blir vi lyttet til.

Både nasjonale myndigheter, fylkeskommune og kommune har i denne tiden hatt en felles fiende. Det har skapet nye samarbeid, som forhåpentligvis vil bære frukter i tiden som kommer. Kanskje gir korona oss den pausen vi trengte for å gjøre enda bedre og smartere valg i tiden fremover?

Vi er ikke ferdige med korona – dette er starten og vi må jobbe knallhardt i tiden som kommer. Vi må tenke nytt, skape nye markeder, samarbeid, produkter og tjenester som gir et robust næringsliv for fremtiden. «Sammen er vi sterkere» har fått en ny betydning etter denne tiden, sier Wium.

Til slutt – hvordan vil du oppsummere tiden i Næringsforeningen og hva gjør du nå? - Jeg kom inn i en Næringsforening som har vært igjennom en snuoperasjon, og som var oppe i fart med mange dyktige mennesker. Folkene rundt foreningen er alt, både administrasjonen, fagrådene og øvrige samarbeidspartnere. Det har vært givende og lærerikt å jobbe med så mange dyktige folk. De i styret har også vært gode støttespillere og sparringspartnere i en krevende jobb og overraskende utfordrende tid, og jeg føler meg takknemlig for å ha fått en slik erfaring som dette. Nå vil jeg ta opp igjen jobben som konsulent innen forretningsutvikling, og håper å få jobbe med mange flotte bedrifter som ønsker å sette sin ambisjon litt høyere eller trenger å finne nye forretningsmuligheter, sier Wium avslutningsvis.

Comments


bottom of page