OM OSS

Vi tar næringslivet ett steg videre

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening og handelskammer. Vi er en interesseforening som siden 1844 har arbeidet for å skape gode rammebetingelser for mer enn 800 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. 

Vi skal bidra til vekst,
verdiskaping og konkurransekraft
i Tromsøregionen.

Vi er en medlemsorientert organisasjon som setter fokus på næringlivets interesser gjennom alle våre aktiviteter og kommunikasjon. Størstedelen av vårt arbeid går ut på å sette dagsorden i næringspolitiske saker av lokal, regional og nasjonal betydning. Foreningen er partipolitisk nøytral – og har dermed en fri og legitim rolle når vi jobber mot eller med politikere og myndigheter i næringspolitikken.

Gjennom året arrangerer vi en rekke medlemsmøter og tidsriktige debatter som skal bidra til kunnskap og inspirasjon for nettverket. Aktivitetene skal gi næring for både hodet, hjertet og bunnlinjen til våre medlemmer! Næringsforeningen bidrar til å øke nytenkingen og innovasjonstakten i næringslivet, og samarbeider derfor tett med kunnskapsmiljøene i landsdelen.

ÅRSRAPPORTER

Les om hva som har skjedd de siste årene i foreningen. 

VEDTEKTER

Les mer om lovene og reglene våre medlemmer har vedtatt for Næringsforeningen i Tromsøregionen.  

BLI MEDLEM

Bruk stemmen din og bli medlem i Nord-Norges største næringsforening.

KONTAKT OSS

Ta kontakt med oss om du har forslag til saker som Næringsforeningen bør engasjere seg i. Send e-post til post(a)nftr.no eller ring oss på tlf. 77 66 52 30.