VÅRE FAGRÅD

Fagrådene er våre ekspertpanel innenfor bransjene

For å sikre en god dialog med våre medlemmer, og for å kunne fremme relevante saker på vegne av næringslivet etablerte vi i 2015 ulike fagråd. Fagrådene skal bidra til å stake ut overordnede prioriteringer og viktige saker for sine respektive næringer og saksfelt. Vi tror på at gjennom dialog, innsikt og kompetanse kan vi sikre gode rammebetingelser, løse utfordringer og utvikle muligheter som vil kunne skape nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen. 

Våre fagråd jobber for å realisere målsettingen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. 

Næringsforeningen har i dag seks bransjespesifikke fagråd som sikrer en bred representasjon av det varierte næringslivet i Tromsø. I tillegg har Næringsforeningen ett geografisk fagråd for Karlsøy.  Alle syv fagrådene arbeider nå med en felles målsetning om å skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. For at fagrådene skal fungere etter hensikten, er det nødvendig at sammensetningen er representativ for de næringene som er i Tromsøregionen. I tillegg til å være en kompetansekilde for NFTR, skal fagrådene ha egenverdi som et lokalt nettverk for aktører i sammenfallende bransjer og næringer.

Du kan lese mer om de ulike fagrådene, samt deres medlemmer i oversikten nedenfor. 

ABONNER PÅ

VÅRT NYHETSBREV

  • Facebook
  • Instagram
  • White LinkedIn Icon

Besøk oss: Næringslivets Hus 3 etg. Grønnegata 83

© 2019 Næringsforeningen i Tromsøregionen

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
Næringsforeningen_Logo_Liggende_RGB.png