næringsforeningen-workshop (60 of 63).j

FAGRÅD

Gjennom våre fagråd får vi unik innsikt i de ulike bransjene våre medlemmer representerer. Fagrådene er våre ekspertpanel og møtes jevnlig gjennom året.
Vervet_2_edited.jpg
Fargerike_2.jpg
Hermes_2.jpg
Vang_gård_2.jpg
UiT_IT_3.jpg
Tromsø_Villmark_1.jpg
Asko_5_edited.jpg

FAGRÅD EIENDOM

Tromsø er avhengig av en attraktiv og fremtidsrettet eiendomsbransje. Gjennom vårt Fagråd Eiendom skal vi sammen sikre innovative løsninger, nyskaping og bedre rammebetingelser for bransjen. Innen eiendom er Tromsø en by i vekst, fagrådets formål er å sikre at denne delen av bransjen blir hørt

 

Medlemmer

Fagråd Eiendom er klar på at gode rammebetingelser er suksessoppskriften, og vil over tid arbeide målrettet og strategisk mot dette gjennom fagrådsmøter og Samhandlingsarenaen med Tromsø kommune. 

Stig Tore Johnsen

Bård Sverdrup

Total Eiendom

Fagrådsmedlem

Even Liahjell

Arnestedet Eiendom

Fagrådsmedlem

Kim Nordli

BONORD
Fagrådsmedlem

Trond Petter Robertsen

Barlindhaug Eiendom

Fagrådsmedlem

Sigrid Rasmussen

Monica J. Lyngh

Profio AS
Fagrådsleder

 

FAGRÅD TEKNOLOGI

Tromsøregionen har et faglig sterkt og kompetent IT-miljø, hvor UiT - Norges Arktiske Universitet utdanner noen av landets beste innen informasjonsteknologi. Fagrådet har en viktig rolle som en støttefunksjon for andre næringer, fremtiden er digital og fagrådet vil jobbe målrettet mot å sikre at organisasjoner, både private og offentlige er rustet for dette. På NFTRs årsmøte i 2018 ble Kim Rune Tofteng Olsen valgt inn som fagrådsleder.

MEDLEMMER

Fagråd for IT skal bidra til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning/utdanning med tanke på en bærekraftig utvikling av IT-næringen

Kim Rune Tofteng Olsen

Atea
Fagrådsleder

Bjørn Petter Jensen

iTet 

Fagrådsmedlem

Svenn Hanssen

Serit IT Partner

Fagrådsmedlem

Anders Andersen

Ida Jaklin Johansen

IT-forum Troms

Fagrådsmedlem

FAGRÅD HANDEL

Handel er en av de viktigste bransjene i Tromsø. I tillegg til høy sysselsetting er dette en bransje som opplever stor vekst, også i nasjonal sammenheng. Handel er både et mål og et virkemiddel i byutvikling, og gode handleopplevelser er viktig både for innbyggerne og tilreisende til Tromsø. Laila Myrvang ble sommeren 2018 valgt inn som fagrådsleder på Næringsforeningen i Tromsøregionens årsmøte. 

 

MEDLEMMER

Vi jobber  for at Tromsøregionen skal bli et bedre sted å drive handel.

Laila Myrvang

Jekta Storsenter
Fagrådsleder

Håkon Willumsen

Grete Irtun

K1
Fagrådsmedlem

Elisabeth Karlsen

AMFI Pyramiden

Fagrådsmedlem

Veronica Evertsen

Verdens største reisenettsted, Tripadvisor, har kåret Tromsø til verdens tredje beste destinasjon for opplevelser. For å befeste vår posisjon, og forhåpentligvis klatre helt til toppen vil Fagråd Reiseliv, Arrangement og Kultur jobbe for å sikre gode rammevilkår for våre reiselivsbedrifter. 

FAGRÅD REISELIV, ARRANGEMENT OG KULTUR

 

MEDLEMMER

Tromsø er avhengig av turistene og fagrådet vil jobbe målrettet mot å sikre en god leveranse både innen reiseliv, arrangementer og kultur. 

Lone Helle

Visit Tromsø 

Fagrådsleder

Maria Kristiansen

Tromsø Camping

Fagrådsmedlem

Tove Sørensen

Tromsø Villmarkssenter
Fagrådsmedlem

Elisabeth Halse

Clarion Hotel The Edge

Fagrådsmedlem

 

FAGRÅD FISKERI OG HAVBRUK

Tromsøregionen har lange tradisjoner knyttet til marin ressursutnyttelse. Vi er i dag en av landets ledende regioner på ilandføring av hvitfisk. I tillegg koordineres store deler av den nasjonale eksporten fra byen. Videre har flere større havbruksbedrifter hovedkontor i, eller i umiddelbar nærhet til byen. Den marine forskningskompetansen innenfor fiskeri, havbruk, marin bioprospektering, samt klimatiske forhold og tilgang på sjøarealer, gjør at Tromsø har en sentral posisjon knyttet til oppnåelse av den nasjonale målsetningen om en 5-6 dobling av dagens marine verdiskapning frem mot 2050. Kathrine Tveiterås ble sommeren 2018 valgt inn som leder for Fagråd Fiskeri og Havbruk. 

MEDLEMMER

Fagrådet vil bidra til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning for en bærekraftig utvikling av marin næring.

Christian Bue Nordahl

Stella Polaris
Fagrådsleder

Karl Alberth Hansen

Karls Fisk & Skalldyr AS

Fagrådsmedlem

Hugo Nilsen

Lerøy Aurora AS

Fagrådsmedlem

Fredd Wilsgård

Wilsgård Fiskeoppdrett
Fagrådsmedlem

Steinar Eliassen

Norfra Eksport

Fagrådsmedlem

Jan Magne Flaat

Fiskernes Agnforsyning
Fagrådsmedlem

Magnar Pedersen

Nofima

Fagrådsmedlem

FAGRÅD SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Tromsø er en by i rask vekst, og dagens infrastruktur settes under stadig sterkere press. Det er behov for å gjennomføre flere løft i årene som kommer dersom regionen skal ha samferdsels- og infrastrukturløsninger som er tilpasset befolkningens og næringslivets behov, og som samtidig ivaretar fremtidige vekstmål. Disse løftene må skje på en bærekraftig måte som i tillegg ivaretar nasjonale målsetninger. Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak. 

 

MEDLEMMER

 Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak

Magnar Nilssen

Tide
Fagrådsleder

Oddbjørn Eidissen

Eidissen Consulting

Fagrådsmedlem

Jørn Even Hanssen

Tromsø Havn KF

Fagrådsmedlem

Marius Storli

North Agency AS
Fagrådsmedlem

Johnny Johannessen

ASKO Nord

Fagrådsmedlem

Steinar Nilsen

Tromsø Taxi
Fagrådsleder

Thomas Henriksen

Posten Bring
Fagrådsmedlem

Torkild Torkildsen

Torghatten Nord

Fagrådsmedlem

 

FAGRÅD KARLSØY

Fagråd Karlsøy er vårt eneste geografiske fagråd og ble til som følge av vår fusjon med Karlsøy Næringsforening. Fagrådet er vår lokalkompetanse på stedet og jobber med å stimulere til økt næringsaktivitet i Karlsøy kommune. Gjennom å skape gode møteplasser for næringslivet lokalt legger fagrådet tilrette for samarbeid, erfaringsutveksling og vekst i kommunen.  Fagråd Karlsøy har også ansvar for det årlige arrangementet Øyriket i Sentrum. 

MEDLEMMER

 Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak

Tony H. Jensen

Byggmester Tony H. Jensen
Fagrådsleder

Jan Johansen

Direktør'n Bistro

Fagrådsmedlem

Cato Lorentzen

Spar Ringvassøy
Fagrådsmedlem

 

ABONNER PÅ

VÅRT NYHETSBREV

  • Facebook
  • Instagram
  • White LinkedIn Icon

Besøk oss: Næringslivets Hus 3 etg. Grønnegata 83

© 2019 Næringsforeningen i Tromsøregionen

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black LinkedIn Icon
Næringsforeningen_Logo_Liggende_RGB.png