næringsforeningen-workshop (60 of 63).j

FAGRÅD

Gjennom våre fagråd får vi unik innsikt i de ulike bransjene våre medlemmer representerer. Fagrådene er våre ekspertpanel og møtes jevnlig gjennom året.

FAGRÅD EIENDOM

Tromsø er avhengig av en attraktiv og fremtidsrettet eiendomsbransje. Gjennom vårt Fagråd Eiendom skal vi sammen sikre innovative løsninger, nyskaping og bedre rammebetingelser for bransjen. Innen eiendom er Tromsø en by i vekst, fagrådets formål er å sikre at denne delen av bransjen blir hørt

 

Medlemmer

Fagråd Eiendom er klar på at gode rammebetingelser er suksessoppskriften, og vil over tid arbeide målrettet og strategisk mot dette gjennom fagrådsmøter og Samhandlingsarenaen med Tromsø kommune. 

Bård Sverdrup

Total Eiendom

Fagrådsleder

Monica J. Lyngh 

Profio AS

Fagrådsmedlem 

Avatar 108

Even Liahjell

Arnestedet Eiendom

Fagrådsmedlem

Kim Nordli

BONORD
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Trond Petter Robertsen

Barlindhaug Eiendom

Fagrådsmedlem

Avatar 109

Sigrid Rasmussen

 
UiT_IT_3.jpg

FAGRÅD TEKNOLOGI

Tromsøregionen har et faglig sterkt og kompetent IT-miljø, hvor UiT - Norges Arktiske Universitet utdanner noen av landets beste innen informasjonsteknologi. Fagrådet har en viktig rolle som en støttefunksjon for andre næringer, fremtiden er digital og fagrådet vil jobbe målrettet mot å sikre at organisasjoner, både private og offentlige er rustet for dette. På NFTRs årsmøte i 2021 ble Kim Rune Tofteng Olsen gjenvalgt som fagrådsleder.

MEDLEMMER

Fagråd for IT skal bidra til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning/utdanning med tanke på en bærekraftig utvikling av IT-næringen

Kim Rune Tofteng Olsen

Atea
Fagrådsleder

IMG_1460.JPG

Bjørn Petter Jensen

Braathe Gruppen

Fagrådsmedlem

IMG_1454.JPG

Svenn Hanssen

Serit IT Partner

Fagrådsmedlem

Anders Andersen

IMG_1458.JPG

Ida Jaklin Johansen

IT-forum Troms

Fagrådsmedlem

Fargerike_1.jpg

FAGRÅD HANDEL

Handel er en av de viktigste bransjene i Tromsø. I tillegg til høy sysselsetting er dette en bransje som opplever stor vekst, også i nasjonal sammenheng. Handel er både et mål og et virkemiddel i byutvikling, og gode handleopplevelser er viktig både for innbyggerne og tilreisende til Tromsø. Laila Myrvang ble i 2021 gjenvalgt som fagrådsleder på årsmøtet til foreningen. 

 

MEDLEMMER

Vi jobber  for at Tromsøregionen skal bli et bedre sted å drive handel.

Laila Myrvang

Jekta Storsenter
Fagrådsleder

IMG_1576.JPG

Håkon Willumsen

Shilan-presse.jpg

Shilan Ghadani

Tromsø Sentrum

Fagrådsmedlem

Grete Irtun

K1
Fagrådsmedlem

IMG_1581.JPG

Elisabeth Karlsen

AMFI Pyramiden

Fagrådsmedlem

Avatar 109

Veronica Evertsen

Tromsø_Villmark_5.jpg

Verdens største reisenettsted, Tripadvisor, har kåret Tromsø til verdens tredje beste destinasjon for opplevelser. For å befeste vår posisjon, og forhåpentligvis klatre helt til toppen vil Fagråd Reiseliv, Arrangement og Kultur jobbe for å sikre gode rammevilkår for våre reiselivsbedrifter. 

FAGRÅD REISELIV, ARRANGEMENT OG KULTUR

 

MEDLEMMER

Tromsø er avhengig av turistene og fagrådet vil jobbe målrettet mot å sikre en god leveranse både innen reiseliv, arrangementer og kultur. 

IMG_66301.jpg

Lone Helle

Visit Tromsø 

Fagrådsleder

IMG_0051.JPG

Maria Kristiansen

Tromsø Camping

Fagrådsmedlem

Avatar 108

Ole-Johan Pedersen

Fjellheisen 

Fagrådsmedlem

Tove Sørensen

Tromsø Villmarkssenter
Fagrådsmedlem

Avatar 109

Elisabeth Halse

Clarion Hotel The Edge

Fagrådsmedlem

Agnes-square.jpg

Agnes Arnadottir

Brim Explorer

Fagrådsmedlem

Mona.jpeg

Mona Hassfjord

VICAN

Fagrådsmedlem

 
Hermes_5.jpg

FAGRÅD FISKERI OG HAVBRUK

Tromsøregionen har lange tradisjoner knyttet til marin ressursutnyttelse. Vi er i dag en av landets ledende regioner på ilandføring av hvitfisk. I tillegg koordineres store deler av den nasjonale eksporten fra byen. Videre har flere større havbruksbedrifter hovedkontor i, eller i umiddelbar nærhet til byen. Den marine forskningskompetansen innenfor fiskeri, havbruk, marin bioprospektering, samt klimatiske forhold og tilgang på sjøarealer, gjør at Tromsø har en sentral posisjon knyttet til oppnåelse av den nasjonale målsetningen om en 5-6 dobling av dagens marine verdiskapning frem mot 2050. 

MEDLEMMER

Fagrådet vil bidra til best mulig samhandling mellom næring, forvaltning og forskning for en bærekraftig utvikling av marin næring.

Christian Bue Nordahl

Stella Polaris
Fagrådsleder

IMG_0037.JPG

Karl Alberth Hansen

Karls Fisk & Skalldyr AS

Fagrådsmedlem

IMG_0044.JPG

Hugo Nilsen

Lerøy Aurora AS

Fagrådsmedlem

Fredd Wilsgård

Wilsgård Fiskeoppdrett
Fagrådsmedlem

IMG_0049.JPG

Steinar Eliassen

Norfra Eksport

Fagrådsmedlem

Jan Magne Flaat

Fiskernes Agnforsyning
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Magnar Pedersen

Nofima

Fagrådsmedlem

Avatar 108

Daniel Sørensen

Skarstein AS

Fagrådsmedlem

FAGRÅD SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR

Tromsø er en by i rask vekst, og dagens infrastruktur settes under stadig sterkere press. Det er behov for å gjennomføre flere løft i årene som kommer dersom regionen skal ha samferdsels- og infrastrukturløsninger som er tilpasset befolkningens og næringslivets behov, og som samtidig ivaretar fremtidige vekstmål. Disse løftene må skje på en bærekraftig måte som i tillegg ivaretar nasjonale målsetninger. Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak. 

 

MEDLEMMER

 Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak

Avatar 108

Magnar Nilssen

Tide
Fagrådsleder

Oddbjørn Eidissen (1)_edited.jpg

Oddbjørn Eidissen

Eidissen Consulting

Fagrådsmedlem

jørn even.jpeg

Jørn Even Hanssen

Tromsø Havn KF

Fagrådsmedlem

Marius Storli

North Agency AS
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Johnny Johannessen

ASKO Nord

Fagrådsmedlem

Steinar Nilsen

Tromsø Taxi
Fagrådsleder

Avatar 108

Thomas Henriksen

Posten Bring
Fagrådsmedlem

Avatar 108

Torkild Torkildsen

Torghatten Nord

Fagrådsmedlem

84624828_10157071054587711_4887089809757

FAGRÅD INDUSTRI

Tromsøregionen har få, men solide aktører innen industrien. Fagrådet skal jobbe målrettet mot å øke antall industribedrifter i regionen, gjennom samarbeid og utvikling. Videre vil fagrådet aktivt sikre morgendagens kompetansearbeidsplasser i tråd med stadig skiftende omgivelser. 

MEDLEMMER

Fagrådet vil bidra til innsikt, erfaring og nytenking for morgendagens industriregion

Roar Karlsen

Maritim Sveiseservice
Fagrådsleder

Åge Hansen

Tromsø Mekaniske
Fagrådsmedlem

Torgrim Rørtveit

NOFI
Fagrådsmedlem

Frode Berg

PTG 

Fagrådsmedlem

Vidar Johnsen

Tromsø Stålindustri

Fagrådsmedlem

Lasse Holm

Holm Agency

Fagrådsmedlem

Frank Mathillas

Kvitebjørn Varme

Fagrådsmedlem

 
 
 
IMG_0063.JPG

FAGRÅD KARLSØY

Fagråd Karlsøy er vårt eneste geografiske fagråd og ble til som følge av vår fusjon med Karlsøy Næringsforening. Fagrådet er vår lokalkompetanse på stedet og jobber med å stimulere til økt næringsaktivitet i Karlsøy kommune. Gjennom å skape gode møteplasser for næringslivet lokalt legger fagrådet tilrette for samarbeid, erfaringsutveksling og vekst i kommunen.  Fagråd Karlsøy har også ansvar for det årlige arrangementet Øyriket i Sentrum. 

MEDLEMMER

 Fagrådet kommer med innspill på prioritering av ulike samferdsels- og infrastrukturtiltak

Tony H. Jensen

Byggmester Tony H. Jensen
Fagrådsleder

Håkon Hoel

H. Hoel Sjøtransport

Fagrådsmedlem

Cato Lorentzen

Spar Ringvassøy
Fagrådsmedlem