top of page

Bli med på laget i Nord-Norges største næringsforening!

Dette får du som medlem: 
4.png

Utvid ditt nettverk

Årlig gjennomfører vi over 50 små og store arrangementer for våre medlemmer. Vi elsker å sette bedrifter i kontakt og tilrettelegge for nye samarbeid, relasjoner og ideer. Som en del av vårt nettverk får din bedrift og alle deres ansatte tilgang og medlemspris på konferanser, frokostmøter, forum, møteplasser og fagråd. Vi gjør ofte samarbeid med våre medlemmer om arrangementer, og synliggjør gjerne dine aktiviteter i vår arrangementkalender.

Kopi av NFTR Strategi.png

Bli med å sett retning

Har du lyst å være med å utvikle Tromsøregionen? I samarbeid med våre medlemmer setter vi søkelys på dagsaktuelle tematikker, problemstillinger og muligheter for næringslivet. Gjennom prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 skal vi sette søkelys på viktigheten av den private verdiskapingen. Vi ønsker at dette skal være en attraktiv region for arbeidssøkere, med et moderne, bærekraftig og nytenkende næringsliv.

2.png

Vi sikrer at din bedrift blir hørt

Våre ansatte har jevnlige møtepunkt med kommuneadministrasjon og politikere. Vi tror på at gode rammebetingelser for næringslivet skapes gjennom en god konstruktiv dialog mellom offentlig og privat sektor. På vegne av næringslivet er vi et felles talerør i næringspolitiske saker, og jobber aktivt for at Tromsøregionen skal være næringsvennlig. Alle medlemmer er velkommen til å ta kontakt med oss direkte. For bedre innsikt i de ulike bransjene har vi egne fagråd som møtes jevnlig.

5.png

Eksportbedrift eller på reisefot?

Næringsforeningen er også handelskammer for Nord-Norge. Som handelskammer er vi et kontaktpunkt for utlandet, og vi møter ofte delegasjoner og ambassader for å fortelle om det lokale næringslivet og forretningsmuligheter. Vi bistår også våre medlemmer som driver med eksport eller i forbindelse med jobbreiser til utlandet med tolldokumenter som forenkler prosessen. Skal du f.eks. reise på en messe i utlandet med vareprøver kan vi lage deg et ATA Carnet for midlertidig innføring av varer. Alle våre medlemmer får rabatt på disse tjenestene.

Vervet_1.jpg

BLI MEDLEM

Fyll ut skjema nedenfor for å melde din bedrift inn i Næringsforeningen.
Innmelding

PRISER & BETINGELSER

Serviceavgift beregnes ut fra antall ansatte i din bedrift. Av hensyn til foreningens drift og forutsigbarhet må oppsigelse av medlemskap skje skriftlig innen 1. oktober for å være gjeldende påfølgende år. Vi forbeholder oss retten til å indeksregulere prisene årlig etter utviklingen i SSBs tolvmånedersendring. Oppgitte priser er eks. mva.

1-2 ansatte 5 050,- 

3-6 ansatte 6 850,-

7-10 ansatte 8 750,- 

11-20 ansatte 10 400,-

21-50 ansatte 15 650,-

51-100 ansatte 20 200,-

101-250 ansatte 27 000,-

251-499 ansatte 34 350,-

500+ ansatte 45 500,-

 

Andre: 

  • Grundere (første driftsår): 2 950,-

  • Kjøpesenter og konsern? Ta kontakt med oss for pristilbud.

1.png
bottom of page