top of page

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen informerer om hvordan Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) samler inn og bruker personopplysninger.

Næringsforeningen i Tromsøregionen, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til rådgivere i NFTR. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19/GDPR artikkel 14) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd/GDPR artikkel 12-13).

Personopplysninger utleveres ikke, med mindre annet er oppgitt her. Behandlingsansvarlig i NFTR er ansvarlig for at personvernerklæringen er ajourført også på nettsidene.

1.1 Opplysninger om medlemmer og kontaktpersoner

Med det formål å ivareta medlemskapet, samler vi inn opplysninger om navn, stillingstittel, telefonnummer, adresse, virksomhet, epostadresse og fakturainformasjon fra kontaktpersoner hos våre medlemsbedrifter. Medlemslister og/eller fakturainformasjon er tilgjengelig for ansatte i NFTR og for våre databehandlere, Tromsdalen Regnskap, Tripletex og Ramsalt Lab.

Det rettslige grunnlaget for å samle inn disse opplysningene er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Opplysninger om nye medlemsbedrifter vil kunne bli publisert på vårt nettsted nftr.no etter samtykke fra den det gjelder. Du kan når som helst be om å få opplysninger som publiseres på nftr.no slettet.

NFTR samler inn kontaktopplysninger om kontaktpersoner for medlemsbedrifter. Disse opplysningene mottar vi fra bedriftens leder eller fra kontaktpersonen selv. Dersom du har innsigelser mot dette, kan du ta kontakt med din arbeidsleder, eller med NFTR. Kontaktopplysningene vil da bli slettet.

Opplysninger om medlemmer vil bli slettet 1 år etter utmelding, bortsett fra virksomhetens navn. Virksomhetens navn vil bli brukt til å utarbeide statistikk.

1.2 Påmelding til kurs or arrangementer

Gjennom en av våre databehandlere, Questback, kan du melde deg på kurs ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til kurs blir benyttet til det formål å administrere kurset. Behandlingsgrunnlaget er personopplysningsloven § 8 a/GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav b.

Navn og bedrift vil fremgå på deltakerlister som blir sendt ut til alle deltakere. Etter seminaret/møtet er gjennomført vil opplysningene, bortsett fra virksomhets navn bli slettet. Disse opplysningene benyttes til å utarbeide statistikk.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og invitasjoner til seminarer/møter. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte.

Med å delta på våre arrangement samtykker du til at vi kan publisere bilder av arrangementet der du kan være synlig i motivet. 

1.3 Databehandlere

ATEA er NFTRs databehandler på drift og vedlikehold av systemer og servere, Tripletex, Tromsdalen Regnskap og Ramsalt Lab er NFTRs databehandlere på drift og vedlikehold av medlemsregister og fakturering, Ramsalt Lab er NFTRs databehandler for drift og vedlikehold av nettsiden, Questback er NFTRs databehandler vedrørende spørreundersøkelser og påmelding til kurs, arrangementer og seminarer. MailChimp er vår databehandler for utsendelse av nyhetsbrev.

1.4 Handelskammer

Vedrørende handelskammerfunksjonen er det Oslo Chamber of Commerce som er behandlingsansvarlig. Deres personvernerklæring kan leses her.

1.5 Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Informasjonskapselen kan benyttes til å lagre identifikatorer som gjenkjenner din enhet fra besøk til besøk. NFTR bruker informasjonskapsler til å generere statistikk for trafikken på nettsidene.

Følgende informasjonskapsler brukes på nftr.no: Google Analytics.

1.6 Nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner til møter/arrangementer slik at du mottar e-post fra oss for å få opplysninger om kursene vi arrangerer. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen deles ikke med andre. Nyhetsbrevene sendes ut etter samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev, dette kan gjøres nederst på nyhetsbrevet eller ved å ta kontakt med post@nftr.no

1.7 Innsyn, retting og sletting

Du kan få innsyn i hvilke personopplysninger NFTR har lagret om deg ved å ta kontakt med behandlingsansvarlig eller rådgiverne, dette gjøres gjennom post@nftr.no. Du har rett til å få endret eller slettet opplysninger som er uriktige eller mangelfulle.

1.8 Klagerett

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter som registrert, anbefaler vi deg å lese om dette på Datatilsynets nettsider. Dersom du mener at reglene for personvern er brutt, har du rett til å klage til Datatilsynet.

1.9 Kontaktopplysninger

Kontaktopplysninger til behandlingsansvarlig: Trude Nilsen trude@nftr.no

Kontaktopplysninger til den behandlingsansvarliges representant: Lars Bjørkli, lars@nftr.no

bottom of page