top of page
  • Writer's pictureNFTR

Sterkt samarbeid mellom Norge, Sverige og Finland

Updated: Oct 16, 2023

Vi har alle hørt det før – Nord-Norge trenger folk. Dette er en utfordring vi deler også med mange andre regioner, også Nord-Sverige og Nord-Finland. Forrige uke har Næringsforeningen i Tromsøregionen deltatt på Grensetjenestens årlige seminar i Kiruna.


Kiruna, Sverige.

Vi tilbrakte dagene sammen med ulike aktører og organisasjoner fra både Norge, Sverige og Finland. Seminaret fungerte som både faglig påfyll, utveksling av ideer og viktig nettverksbygging med de andre regionene for videre samarbeid. Fagleder næringspolitikk og internasjonale relasjoner Patricija Olchoviciute og prosjektmedarbeider Brynjar Johansen-Isaksen deltok fra NFTR.


Nordkalottens Grensetjeneste har som mål å legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for enkeltpersoner, bedrifter, organisasjoner og myndigheter, og arbeider aktivt for økt mobilitet på tvers av landegrensene i Finland, Sverige og Norge. I dette inngår det å tilby veiledning og informasjon til folk som ønsker å jobbe eller studere på tvers av landegrensene. Det innebærer også å tilrettelegge for enkel tilgang til nødvendige ressurser, som søknadsskjemaer, visumprosesser og boliginformasjon, slik at folk har bedre forutsetninger for å kunne planlegge og gjennomføre en smidig overgang til et annet land. Til slutt jobber også Grensetjenesten mot å fungere som en bro mellom ulike myndigheter og institusjoner, og hjelpe med å formidle kontakt mellom folk, og skape samarbeid på begge sider av grensene.

Foto: Willy Arne Ørnebakk presenterer prosjektet Tilflytterstrategi

Møtene med grensetjenesten var inspirerende og nyttig for prosjektet vårt Tilflytterstrategi.

For å sikre at de personene som flytter til regionen blir tatt godt imot og kan trives på lang sikt etablerte vi i 2022 prosjektet sammen med Tromsø, Karlsøy, Lyngen og Storfjord kommune, samt Troms- og Finnmark Fylkeskommune. Prosjektet fulgte et forprosjekt med grundige undersøkelser og er finansiert av Troms Holding.


Mottakersystemet for arbeidsinnvandrere er i dag svært fragmentert og lite koordinert og det er et tydelig behov for en mer helhetlig tilnærming. For å møte dette behovet, holder Næringsforeningen i Tromsøregionen på å utvikle en veiledning for arbeidsgivere. Denne vil inneholde verdifulle tips og råd som vil gjøre det lettere for bedrifter å sikre sine utenlandske arbeidstakere god «onboarding» i bedriften, og kjennskap til viktige momenter som kan sikre gode hverdagsliv i regionen.

Comments


bottom of page