top of page
 • Writer's pictureNFTR

LEDIG STILLING: Prosjektmedarbeider


Interesserer du deg for næringsutvikling og har erfaring fra prosjektarbeid? Ønsker du å bidra i arbeidet med å skape 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022?


NFTR har satt ei målsetting om å skape 2.000 nye private arbeidsplasser innen 2022 i vårt geografiske nedslagsfelt. Vi skal være pådriver og fasilitator slik at bedriftene kan utvikle seg og vokse. Gjennom å jobbe målrettet med offentlig forvaltning, akademia og næringsliv skal vi bidra til å gi bedriftene gode vekstmuligheter. Vi har fått offentlige midler til å drive dette arbeidet og vi er allerede i gang, men har behov for å styrke oss og utvide teamet.

Som prosjektmedarbeider vil du jobbe tett med alle involverte i prosjektorganisasjonen og samarbeidspartnere for øvrig. Du vil få muligheten til å delta i aktiviteter og oppgaver og lære mye om næringsutvikling. Du vil besøke bedrifter, og få mulighet til nettverksbygging både internt og eksternt.

Prosjektmedarbeideren vil gå inn som en del av vår stab og rapportere til prosjektlederen og styringsgruppen ved behov. Vi er et lite og dynamisk miljø. Dine oppgaver vil være knyttet til prosjektet og vil ikke inngå som en del av annen drift av foreningen.

Prosjektstillingen strekker seg fra høst 2019 (snarlig tiltredelse) til og med 31. desember 2022. Stillingsbrøk på ca. 40-60 % etter avtale med kandidaten.


Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • utarbeide og gjennomføre prosjektaktiviteter f.eks workshops og innspillsmøter

 • arbeide direkte med bedrifter og utviklingsmiljø

 • arbeide tett med kommunene, fylket og andre offentlige forvaltere

 • utforme statusrapporter, prosjektdokumentasjon og beslutningsnotater til prosjektleder og styringsgruppen

 • møteorganisering internt og eksternt, samt referatskriving


Vi tilbyr:

 • unik mulighet til å være med å påvirke næringsutvikling i regionen

 • spennende og varierte oppgaver og gode utviklingsmuligheter

 • inspirerende arbeidsmiljø med hyggelige og kompetente kollegaer

 • lønn etter avtale


Det er viktig at du:

 • har interesse og innsikt i næringsutvikling og -politikk 

 • har prosjekterfaringer

 • løsningsorientert og nytenkende

 • kan jobbe strukturert og effektivt i en hektisk arbeidshverdag

 • kan dokumentere høy gjennomføringsevne

 • har svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

 • har gode IT-kunnskaper, deriblant inngående kjennskap til Office produktene


Som prosjektmedarbeider i NFTR må du være selvstendig og nøyaktig i ditt arbeid. Du må være lærevillig og glad i samarbeid.

Spørsmål til stillingen rettes til vår direktør Trude Nilsen: 909 20 114.


Søknad med CV sendes snarest og senest 20. august 2019 til trude@nftr.no.


Om oss

Næringsforeningen i Tromsøregionen er Nord-Norges største næringsforening og handelskammer. Vi er en interesseforening som siden 1844 har arbeidet for å skape gode rammebetingelser for mer enn 650 medlemsbedrifter fra alle næringer og bransjer, og sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

Vi er en medlemsorientert organisasjon som setter fokus på næringlivets interesser gjennom alle våre aktiviteter og kommunikasjon. Størstedelen av vårt arbeid går ut på å sette dagsorden i næringspolitiske saker av lokal, regional og nasjonal betydning. Foreningen er partipolitisk nøytral – og har dermed en fri og legitim rolle når vi jobber mot eller med politikere og myndigheter i næringspolitikken.

Gjennom året arrangerer vi en rekke medlemsmøter og tidsriktige debatter som skal bidra til kunnskap og inspirasjon for nettverket. Aktivitetene skal gi næring for både hodet, hjertet og bunnlinjen til våre medlemmer! Næringsforeningen bidrar til å øke nytenkingen og innovasjonstakten i næringslivet, og samarbeider derfor tett med kunnskapsmiljøene i landsdelen.

Comentarios


bottom of page