top of page
  • Writer's pictureNFTR

Lederpraten: Merete N. Kristiansen

- Jeg startet i jobben 1. mars, så det har vært en noe spesiell oppstart. Det gikk under to uker fra jeg startet opp til vi satte krisestab og alle fikk snudd hverdagen på hodet, forteller administrerende direktør i Akvaplan-niva, Merete N. Kristiansen

Administrerende direktør i Akvaplan-niva Merete N. Kristiansen

Navn: Merete N. Kristiansen

Tittel: Administrerende direktør

Ansatte: 130

Kjernevirksomhet: Forsknings- og rådgivningsselskap som bidrar til bærekraftig verdiskaping, basert på solid kunnskap.

Først av alt, kordan går det?


- Det er jo en krevende situasjon for oss alle, men for meg personlig går det etter forholdene bra. Jeg jobber fra hjemmekontor. Det har jeg vært vant til over mange år, så det fungerer greit. Både kollegaer og andre som jeg forholder meg til i arbeidshverdagen har jo tatt syvmilssteg mht. å ta i bruk digitale verktøy. Dette er bra fordi det er ressursbesparende verktøy som vi kan ta i bruk også etter krisen. Samtidig må jeg si at gleder jeg meg veldig til å få komme tilbake til kontoret. Jeg er nyansatt direktør for Akvaplan-niva og jeg skulle egentlig vært fysisk tilstede på kontoret for å bli kjent med og jobbe tettere på kollegiet. Men, samtidig så har jeg ingen grunn til å klage. Det er mange som er permitterte eller arbeidsledige og det er disse og de bedriftene som sliter med å overleve som fellesskapet nå må ha omsorg for.

Hvordan rammes Akvaplan-niva av koronaviruset?


- Vi var tidlig ute med å sette krisestab og gjennomføre risikovurderinger med tanke på hvordan vi skulle opprettholde virksomhetskritisk aktivitet. Vi etablerte tydelige retningslinjer for de som var nødt til å være til stede på våre laboratorier, på feltarbeid og på vår forskningsstasjon hvor vi holder dyr. Alle øvrige ansatte ble beordret til hjemmekontor, og vi har heldigvis ikke måtte permittere noen av våre ansatte. Det er jeg så utrolig glad for. Den største utfordringen har nok vært for de som har barn hjemme, det er vanskelig å levere 100% på jobb når du samtidig skal drive hjemmeskole eller aktivisere barnehagebarn.

Hvordan utfordres du som leder i denne tiden?


- Jeg startet i jobben 1. mars, så det har vært en noe spesiell oppstart. Det gikk under to uker fra jeg startet opp til vi satte krisestab og alle fikk snudd hverdagen på hodet. Jeg har jobbet mye med beredskap gjennom min tidligere jobb i Sjømatrådet, bland annet med SARS-viruset i Asia og jordskjelvet i Japan der vi hadde stasjonert fiskeriutsendinger.


- Nå som vi står midt i en pandemi er jeg takknemlig for at jeg er drillet i krisehåndtering, men å lede er jo ikke noe man gjør alene, en god leder er en god lagspiller. Dette gjelder ikke minst for kriseledelse. Mine kollegaer får uttale seg om jeg lykkes eller ikke, men jeg forsøker i alle fall å spille på lag og anvende den kompetansen som er i bedriften og som jeg selv ikke besitter. Jeg er glad for å erfare at Akvaplan-niva er en god organisasjon med kvalifisert personell, gode rutiner og med lojale, selvstendige og fleksible ansatte. Jeg er veldig imponert over hvordan de klarer å gjennomføre arbeidsoppgaver og tenke ut nye prosjektideer i denne situasjonen.

Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene?

- Både for oss som bedrift og for Norge for øvrig, så avhenger konsekvensene av hvor lenge vi må leve med strenge tiltak. Vi jobber med kunder og prosjekter over hele landet, samt internasjonalt. Dersom det i løpet av året ikke blir lettelser i reiserestriksjonene, så må vi forvente at en del prosjekter vil kunne bli avlyst eller utsatt. Risikoen er størst når det gjelder våre petroleumsrelaterte prosjekter og oppdrag. Akvakulturnæringen er også en svært viktig kunde for oss og deres fortsatte etterspørsel etter våre miljøtjenester avhenger av at de lykkes i å opprettholde sin aktivitet.

- Samtidig så ser vi at diskusjonen rundt klima og miljø ikke har blitt noe mindre de siste ukene og dette er et viktig forskningstema ved Akvaplan-niva. Fokuset på bærekraftig utvikling av våre havområder og tiltak for å redusere effekter av klimaendring og havforsuring vil bare forsterkes fremover. Så med bakgrunn i det kan det ligge nye muligheter for rådgivning og forskning innenfor vårt kompetanseområde. I enhver krise ligger det muligheter, og jeg tenker at det nå handler om både å håndtere den vanskelige situasjonen på kort sikt og å se på hva som kan ligge av nye muligheter på lengre sikt.

Hva synes du om myndighetenes tiltak?

- Generelt så oppfatter jeg at myndighetene har vært lydhøre for næringslivets behov, og at de har tilpasset virkemidlene underveis. Det er positivt. Det er samtidig viktig at næringslivet også evner å tenke selv i denne situasjonen, innenfor de retningslinjer som er satt av myndighetene. Som et eksempel, på Akvaplan-niva er vi i en heldig situasjon ved at vi har egne båter som vi kan benytte til å gjennomføre miljøundersøkelser. Vi er derfor nå ikke i kontakt med båter eller fôr-flåter til kunder i oppdrettsnæringen med mindre dette kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Man må tilpasse smittevernet til egen virksomhet da det er vanskelig for myndighetene å tilpasse regelverket til alle typer virksomheter.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

- Det jeg er mest positivt overrasket over er den umiddelbare dugnadsresponsen fra det norske folk. En undersøkelse gjennomført av Sentio viser at 72 % av befolkningen er positive til tiltakene. Det er intet mindre enn oppsiktsvekkende at vi så solidarisk stiller oss bak tiltak som legger så sterke begrensninger på vår hverdag for å redusere smittespredningen.

Hvordan kobler du av?

- For meg handler det om å være ute i friskluft og bruke kroppen. Jeg sitter mye stille i arbeidshverdagen og jobber hjemmefra på pc. Jeg må ut en tur hver dag – enten å gå tur i byen, i fjæra eller på fjellet. Det er også viktig for meg å være sammen med mine nærmeste. Nå skjer jo det primært digitalt, og det er for så vidt ganske vanlig for meg fordi de fleste i min familie og mange venner bor andre steder i landet eller i utlandet. Men jeg gleder meg virkelig til gode, sosiale middager med venner og til å igjen kunne gi en god klem. Det blir fint.


Takk for praten Merete!Om lederpraten:

Lederpraten er en artikkelserie med mål om å dele erfaringer ledere sitter med under koronakrisen. Vi i Næringsforeningen håper dette kan bidra til åpenhet og inspirere andre ledere, og ikke minst til å se nye muligheter i en krevende tid. Ønsker du eller din bedrifts leder å bli intervjuet? Ta kontakt med rådgiver Emilie Isaksen på emilie@nftr.no.

コメント


bottom of page