top of page
  • Writer's pictureNFTR

Gode innspill fra medlemsbedrifter

Tove Sørensen og Tromsø Villmarkssenter var en av bedriftene som ga sitt innspill til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen på dagens medlemsmøte i Næringsforeningen.


Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og Tove Sørensen i Tromsø Villmarkssenter.

Skal 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen nås, er tydelighet og klare føringer på skatte- og avgiftspolitikken nødvendig. En av sakene som ble diskutert på dialogmøtet med næringsministeren var knyttet til merverdiavgift. Tove Sørensen i Tromsø Villmarkssenter var klar i sin tale til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Ulik praksis og et krevende regelverk er en hemmer for videre utvikling.


Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) arrangerte tirsdag et dialogmøte med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for NFTRs medlemsbedrifter. Her ble det gitt mulighet til å stille konkrete og direkte spørsmål til ministeren fra lokalt næringsliv. Rundt 40 bedrifter i Tromsø deltok på møtet hvor koblingen akademia-næringsliv, 350-kronersgrensen, næringsarealer og utviklingen av Tromsø som bo- og arbeidsmarked var noe av det som ble diskutert.


Den siste tematikken ble gitt stor oppmerksomhet, og salen var enige i at alarmen må gå, også nasjonalt for utfordringen vi stå overfor i vår region. Tilgangen på kompetent arbeidskraft er en av de største flokene vi i fellesskap må løse. Derfor har Næringsforeningen satt dette på agendaen i prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen, vi vil arbeide målrettet for å sikre dette i tiden som kommer.
Comments


bottom of page