top of page
  • Writer's pictureNFTR

Et unikt samarbeidFredag i forrige uke lanserte Næringsforeningen i Tromsøregionen, i samarbeid med Tromsø kommune, en samhandlingsarena. Her fikk politikere, Tromsø kommunes administrasjon og næringslivet dele sine tanker rundt arenaen, og hvordan dens rolle vil være viktig for å nå målsetningen om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.


Rundt 30 fremmøtte hadde tatt turen til Rådhuset og lanseringen av samhandlingsarenaen mellom Næringsforeningen i Tromsøregionen og Tromsø kommune. Målet med arenaen er å skape en bedre dialog mellom næringslivet og fagpersonellet i kommunen. Ordfører i Tromsø, Kristin Røymo, var som resten av salen, svært entusiastisk over arenaen og hvilke muligheter den presenterer.


- Målet til Næringsforeningen i Tromsøregionen – og nå Tromsø kommune – om 2000 nye private arbeidsplasser er i aller høyeste grad innen rekkevidde, og vil skje dersom vi jobber sammen, sa Røymo.

Gruppeleder i Høyre, Erlend Svardal Bøe, delte opposisjonens entusiasme. - For å bedre samspillet mellom offentlig og privat sektor har jeg stor tro på dialog. Denne arenaen vil være utrolig viktig for å spille hverandre god, sa Svardal Bøe.


En JA-kommune

Gruppeleder i Høyre, Erlend Svardal Bøe, hyllet initiativet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Han pekte på hvordan politikerne og administrasjonen i Tromsø kommune må ha en JA-holdning til nye initiativ.

Ordfører Kristin Røymo er klar på at målet om 2000 nye private arbeidsplasser er innen rekkevidde
- Det er viktig at vi som politikere og de som jobber i administrasjonen har en JA-holdning til nye næringslivsinitiativ. Når slike forslag blir presentert må vi ikke avfeie disse. Vi må tørre å se på hvordan vi kan få til de ulike initiativene. Men så er det slik at selv om kommunen skal være en JA-kommune vil det også være tilfeller hvor vi må si nei. Kommunen kan ikke være med på alt av næringsinitiativ, men vi må ha noen klare kriterier for hvordan vi skal bidra til å skape næringslivet og sørge for at vi er mest mulig forutsigbar, sa Svardal Bøe.

- En av de tingene som plager meg mest er alle prosessene nyetablerte må igjennom – ikke minst hos oss i Tromsø kommune. Dette kan oppleves som barrierer, og vi skal ikke forbigå disse, men vi skal vite at de finnes. Vi er allerede i Norgestoppen i effektiv saksbehandling, og skal digitalisere ytterligere. En av de viktigste prosessene vi nå jobber med vil være å lykkes i koblingen mellom plan og næring, sa Røymo.


Fagrådene får en viktig rolle

I prosessen med å skape god dialog og samhandling er koblingen mellom næringslivet og fagpersonellet i kommunen essensielt. Fra Næringsforeningen sin side vil syv ulike fagråd være en viktig ressurs for å peke på konkrete utfordringer som må forseres. Fagrådsleder for eiendom og administrerende direktør i PEAB, Stig Tore Johnsen er spent på tiden fremover. Det han pekte på var viktigheten av at man nå går i gang med å ta tak i konkrete problemstillinger. Administrerende direktør i Næringsforeningen, Trude Nilsen, er klar på at kompetansen til fagrådene vil være en viktig ressurs for foreningen.


- Fra Næringsforeningens side vil Fagrådene være vår viktigste ressurs. I disse rådene vil vi kunne løfte frem problemstillinger som forhåpentligvis vil kunne løses i samarbeid med fagpersonellet til kommunen. Slik vil vi kunne skape dialog, og dermed vekst. Vi er nå godt i gang med å planlegge og gjennomføre fagrådsmøter for de ulike sektorene, slik at disse er klar og forberedt til startskuddet i september, sier Nilsen.

Comentarios


bottom of page