top of page
  • Writer's pictureNFTR

DIGITALISERING - hva betyr det for min bedrift?17. april arrangerer vi et seminar hvor vi setter fokus på digitalisering og går nærmere inn på hva det å digitalisere kan bety for bedriften.


I fjor gjennomførte vi i samarbeid med ATEA en digitaliseringsundersøkelse blant våre medlemmer som tydet på at Tromsøregionens bedrifter var godt i gang med å omfavne ny teknologi. Over halvparten av bedriftene i undersøkelsen oppgir at robotteknologi kommer til å brukes i deres bedrift innen to år, og enda flere mener kunstig intelligens (AI) kommer til å brukes hos dem innen to år.

Samtidig sier nesten halvparten, 46 prosent, at de også bekymrer seg for konsekvensene av digitalisering. Noen er kanskje skeptiske til hva automatisering og effektivisering fører til, men utnytter vi ny teknologi smart kan det kan gi store konkurransefortrinn og bidra til å skape nye arbeidsplasser.

På bakgrunn av denne undersøkelsen mener vi det er essensielt å heve den digitale kompetansen i Tromsø-regionen og arrangerer derfor det andre seminaret i kjølvannet av undersøkelsen. I desember arrangerte vi et seminar om GDPR, mens vi denne gangen fokuserer på digitalisering og robotisering.

Dette seminaret har vi valgt å kalle «DIGITALISERING – hva betyr det for min bedrift?». Som tittelen insinuerer vil vi gå inn på hva det å digitalisere har å si for driften, hvordan du kan bruke dine data for å få et konkurransefortrinn, samt robotisering og kunstig intelligens. Det vil bli presentasjon av lokale caser som viser hvordan virksomhetene vellykket har tatt i bruk digitaliseringsverktøy for å effektivisere bedriften. Thomas Angelero, direktør for Innovasjon og ansvarlig for Watson-prosjektet i IBM Norge, kommer og skal presenterer hvilke muligheter maskinlæring og kunstig intelligens kan gi.

Vi håper at seminaret vil bidra til å avmystifisere digitalisering og at deltakerne vil bli inspirert til å gå i gang med egne digitale effektiviseringsprosjekter.

Tid:          17. april kl 08:30-12.30 Sted:      Clarion Hotel The Edge Pris:        150,- for medlemmer                 300,- for ikkemedlemmer


Prisen inkluderer felles lunsj etter seminaretProgram


Digitalisering Hva betyr dette for min virksomhet? v/Kim Rune Tofteng Olsen, Avd. leder Atea Hvordan bruke teknologi for å fornye, forenkle og forbedre

  • Digitalisering skal understøtte bedriftens egen forretningsstrategi

  • Begrepsavklaring Hva er AI/BI/Robotisering/Blockchain/Big data/IOTDigitaliseringsprosess, hvor starter jeg?

Casepresentasjon: SpareBank 1 Nord-Norge v/Cicilie Stormo Mathisen

Business Intelligence  Bruk dine data for å få et konkurransefortrinn. v /Morten Reintz, rådgiver Atea

  • Hva er BI?

  • Hvilke verktøy finnes det?

Casepresentasjon: Hermes v/Jan Roger Lerbukt

Robotene kommer! Enhver robot har en «hjerne», og ikke alle er fysiske roboter. Hvilke muligheter gir maskinlæring og kunstig intelligens? v/ Thomas Anglero, direktør for Innovasjon i IBM Nordic


Foredragsholdere

Thomas Anglero er direktør for Innovasjon i IBM Nordic og ansvarlig for IBM Watson-prosjekter som fremmer innovasjon hos kunder. Thomas er en av de mest ettertraktede foredragsholderne i skandinavia og Key-noted på over 70 konferanser i 2017. Thomas er ekspert på «den nye kulturelle utfordringen som følger med AI-revolusjonen», Innovasjon, og kunstig intelligens effekt på mennesker, samfunn og bedrifter.
Morten Reintz er rådgiver i ATEA innen analysetjenester og spesialiserer på kunstig intelligens. Han hjelper kundene med løsninger innenfor tingenes internett, big data, maskinlæring og kognitive tjenester.

Comments


bottom of page