top of page
  • Writer's pictureNFTR

Bli en del av vårt Eiendomsforum

For fjerde år på rad har vi samlet ledere innen eiendomsbransjen for å tilby faglig oppdatering, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Som medlem i Næringsforeningen i Tromsøregionen ønsker vi din bedrift hjertelig velkommen til å delta.


Et knippe av deltakere i forumet samlet på Fjellheisen.

I 2019 ble vi oppfordret av våre medlemsbedrifter til å skape en faglig og sosial arena for aktører innen eiendomsbransjen. Siden da har vi invitert eiendomsutviklere til å ta del i forumet med fokus på faglig oppdatering, inspirasjon og nettverksbygging. Vi fokuserer på temaer som er relevante for eiendomsbransjen og byutviklingen, og krydrer dette med andre temaer som kan utfordre og inspirere.


Forumet er eksklusivt for medlemmer av Næringsforeningen i Tromsøregionen. Hvis du er usikker på om din bedrift er medlem hos oss eller ønsker å bli medlem, kan du ta kontakt med vår salg- og medlemsansvarlig Cato Hakvåg på telefon 416 00 066 eller via e-post på cato@nftr.no.


Program 2023:


Forumet består av fire samlinger, hvorav samlingene går over en halv dag. I tillegg vil to av samlingene rundes av med et sosialt opplegg.


14. september // Næringslivets Hus 4. etg // kl. 12:30-18:00


Den første samlingen tar for seg tematikken "Lys og varme i hus anno 2040", og vil tilby en spennende blanding av fremtidens energiløsninger gjennom diskusjon om kjernekraft og utfordringene knyttet til det, samt praktiske strategier for å oppnå energieffektivitet gjennom energimerking av bygg.


Det er økende interesse og vurdering av kjernekraft som et godt alternativ for energiproduksjon. Vi har invitert Sunniva Rose for å gi deltakerne mer innsikt og informasjon om kjernekraft som et potensielt alternativ. Gjennom sitt foredrag vil Sunniva Rose belyse ulike aspekter ved kjernekraft, adressere vanlige misforståelser og myter, og utforske fordeler og utfordringer knyttet til denne energikilden.


Energimerking av bygg er høyaktuelt og det er mye å ta fatt på når det gjelder vurdering av bygningers energiytelse, identifisering av forbedringspotensial og implementering av tiltak for å redusere energiforbruket. Vi har invitert GK til å dele sin ekspertise og presentere effektive løsninger. Gjennom konkrete eksempler vil vi også synliggjøre hvordan energiovervåkning gir gevinster i byggene og regnskapet.


Vi avrunder denne samlingen på Industrirommet til Amtmandens med fjøl og "vin som gir energi" med Toril Fagerheim, Nordavind.


10. oktober // Pellerin, Storgata 25 // kl. 12:00-16.00


Denne samlingen tar vi for oss "Fremtidens byutvikling", hvor vi ser frem til diskusjoner om blant annet demografiske endringer, inkluderende stedsutvikling, medvirkning og tredje boligsektor.


Samlingen starter med lunsj og omvisning på nyåpnede Skaret hotell. Vi har invitert førsteamanuensis Jonas Stein fra UiT Norges arktiske universitet til å utforske strategier og tiltak for byutvikling i møte med demografiske endringer. Kan byutviklingen fungere som redningsplanke for å snu demografiutviklingen?


I løpet av dagen setter vi også fokus på inkluderende byrom og fremtidens boformer, hvordan kan man kan skape inkluderende byrom og tilpasse boformer til fremtidens behov?Administrerende direktør Eirik Espejord fra Pellerin vil avslutte samlingen med en presentasjon om "(By)-Stranda – byutvikling med mennesker i fokus".


13. november // REBELL bærekraftssenter, Kvaløyvegen 329


Årets tredje samling tar for seg temaet "Ombruk og sirkulære bygg", som har blitt stadig mer aktuelt i lys av økende behov for å redusere klimautslipp og ressursforbruk. Med nye lover, regler og krav som fokuserer på energieffektivitet, ressursforvaltning og avfallshåndtering, er det et økende press på byggebransjen for å adoptere ombruk og sirkulære prinsipper.


På samlingen har vi samlet spennende foredragsholdere som vil presentere planer og løsninger for å redusere avfallsmengden og optimalisere ressursutnyttelsen gjennom materialgjenvinning og gjenbruk.


Vi ser frem til en inspirerende samling som vil bidra til økt bevissthet og kunnskap om viktigheten av ombruk og sirkulære bygg, samt utforske innovative løsninger og beste praksis på området.


4. desember // Bergen // kl. 08.15-22.00


Årets siste samling vil bli en spennende studietur til Bergen, hvor vi får muligheten til å utforske noen av de mest spennende prosjektene i byen og la oss bli inspirert av deres innovasjon og suksess.


Påmelding og pris


Send en henvendelse til cato@nftr.no for deltakelse i forumet.


Pris: Kr. 18.500 + mva.


Målgruppen for forumet er store og mellomstore aktører innen eiendomsutvikling, både innen næringseiendom og boligutvikling. Pris og påmeldingen gjelder for alle fire samlingene.


Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser for å sikre god kvalitet og rom for å delingskultur mellom deltakerne. Så lenge det er ledig kapasitet tar vi gjerne i mot deltakere underveis i forumet.

Comments


bottom of page