top of page
ST-1000485_edited.jpg

Sjekkliste for arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere

Arbeidsgivere som har et bevisst forhold til egen rolle i ivaretakelsen av utenlandske arbeidstakere, som arbeider målbevisst med integrering, vil ofte få et konkurransefortrinn og i neste omgang ha en enklere vei til rekruttering fra denne gruppen. Det finnes eksempler på arbeidsgivere som gjennom et målrettet arbeid opplever at utenlandske arbeidstakere tar kontakt direkte for å søke jobb, nettopp fordi det har ryktes at en er dyktig på ivaretakelse.

Alexa Young, CA

Sjekkliste for deg med utenlandske arbeidstakere

Gratulerer med å ha tiltrukket deg internasjonal kompetanse til din bedrift. Her finner du en sjekkliste til deg som arbeidsgiver. Sett av litt tid til en samtale med den nytilsatte som vil bidra til en enklere overgang og trivsel.

Tillatelse til å jobbe i Norge

Før du ansetter utenlandske arbeidstakere i Norge, må du som arbeidsgiver gjøre en grundig bakgrunnssjekk og sørge for at de har tillatelse til å jobbe her. Kravene varierer avhengig av statsborgerskapet deres. Svenske, danske, islandske og finske statsborgere kan jobbe uten å registrere seg hos politiet. Øvrige EU/EØS-borgere har rett til å være arbeidstakere i Norge, men må registrere seg hos politiet senest tre måneder etter ankomst. Personer fra land utenfor EU/EØS må ha gyldig oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. Sjekk UDIs nettsider for mer informasjon.

Flyttemelding til Norge

Alle som skal oppholde seg i Norge i mer enn 6 måneder må melde flytting innen 8 dager. Det er forskjellige krav og regler som må oppfylles etter hvor arbeidstakeren kommer fra. Det kreves timebestilling og oppmøte hos Skatteetaten, og de vil få norsk fødselsnummer etter at flyttingen er godkjent. Sjekk UDI's nettsider for mer informasjon.

D-nummer, fødselsnummer og skattekort

Det kan være greit å være tålmodig når det gjelder byråkratiske prosesser som D-nummer. Uten D-nummer kan dine ansatte ikke åpne en norsk bankkonto. Det kan ta flere måneder å få både D-nummer og bankkontonummer. D-nummer tildeles utenlandske personer uten norsk fødselsnummer for identifikasjon overfor norske myndigheter. Start helst prosessen med D-nummer før flytting.

 

Arbeidstakere som jobber og oppholder seg i Norge under 6 måneder trenger D-nummer for registrering i Folkeregisteret og for å motta skattekort. Fødselsnummer gis til arbeidstakere ved lengre opphold enn 6 måneder. Uten fødselsnummer eller D-nummer må arbeidstakere besøke ett av 42 utvalgte skattekontor for å søke om skattekort. Se Skatteetaten for mer informasjon.

Bankkonto

Informer om viktigheten av norsk bankkonto for lønnsutbetaling og betalinger. Utenlandske arbeidstakere kan åpne bankkonto i Norge ved å først fylle ut en elektronisk søknad, som følges opp av banken med mer informasjon. Den ansatte vil få beskjed når kontoen er klar og må først da møte fysisk i banken med nødvendige dokumenter. Mer informasjon om det her. Vær obs på at uten D-nummer er det ikke mulig for dine ansatte å opprette en norsk bankkonto. Fortell dem også om at de fleste i Norge styrer bankkontoen digitalt. Mobilbank kan bestilles den dagen du får bankkonto, og kan benyttes til å betale regninger og overføre penger til inn- og utland.

Arbeidskontrakt og arbeidsrettigheter

Sørg for at lovkrav følges når det gjelder arbeidsrettigheter, inkludert arbeidskontrakt, lønn, arbeidstid, ferie, helligdager, permisjoner og gjeldende pensjonsordninger. Husk at ved korte arbeidsforhold under en måned, må kontrakten være signert før arbeidet starter. Der det er aktuelt inviter gjerne den tillitsvalgte med for å ønske den nyansatte velkommen.

Fastlege og nødnumre

Personer med D-nummer har ikke rett til en fastlege og må kontakte legevakten ved behov på tlf. 116 117. Ved opphold over 6 måneder vil tilflytteren få personnummer og dermed ha rett på en fastlege. Mer informasjon om dette på nettsiden til Helsenorge.

 

Oppdater dine ansatte på nødnumre: 110 for brann, 112 for politi, 113 for medisinsk hjelp og 1412 for hørselshemmede. Nødetatene viderekobler samtaler etter behov.

Lokal tilflyttervertskap

Kommunene har dedikerte personer til å bistå arbeidstakere og arbeidsgivere med veiledning, informasjon og andre relevante problemstillinger. Ta kontakt med servicetorget i din kommune for mer informasjon. Du kan også ta kontakt med Nordkalottens Grensetjeneste.

Transport

Det kan være nyttig å gi dine ansatte informasjon om kollektivtransporttilbudet i regionen. Fylkeskommunen har utviklet en ruteplanlegger tilgjengelig på sine nettsider, som kan være til stor hjelp for å finne avgangstider. Billetter for busser, ferger og hurtigbåter kan kjøpes via Tromsbillett-appen, billettautomater eller med kontanter om bord på kjøretøyene. Bussbilletter kan også kjøpes via SMS. Vær obs på at det er billigst og enklest å benytte appen, og at det er dyrere å kjøpe billett ombord.

Norsk kultur

 

Ta deg tid til en kort introduksjon i norsk kultur og lokalsamfunnet. Her foreslår vi noen punkter:​ 
 

  • Fortell at det norske samfunnet er bygd på tillit og dialog.

  • Språk er viktig for inkludering. En inngang til gratis språkopplæring kanvære gjennom en fagforening, og som medlem kan du få gratis språkkurs.

  • Du kan gjerne oppfordre nytilsatte til å delta i sosiale aktiviteter på fritiden. Nettverksbygging er viktig for å knytte kontakter og bli kjent med nye mennesker.

  • Det anbefales å lære noen grunnleggende norske fraser for å kunneengasjere seg i samtaler og arbeidsmiljøet.

  • Fortell de ansatte at du ønsker at de bidrar med sine meninger og ideerunder møter og gi anerkjennelse på deres bidrag til teamet.

  • Gjør de ansatte oppmerksomme på sosiale arrangementer og spesiellemerkedager på jobben, som for eksempel julebord, sommerfest og 17.mai-feiringen. Herunder kleskoder og sosiale normer.

Nulltoleranse for diskriminering og trakassering
 

Gi også informasjon om ansattes rettigheter mot diskriminering og trakassering på arbeidsplassen. I Norge er det forbudt å diskriminere basert på blant annet kjønn, etnisitet, religion eller nasjonalitet. Oppmuntre dine ansatte til å rapportere til arbeidsgiver eller tillitsvalgt dersom de opplever situasjoner som de oppfatter som diskriminerende eller trakasserende.

Boligsituasjon

Å finne bolig kan være en utfordrende oppgave. Som arbeidsgiver har du muligheten til å bistå den ansatte på boligmarkedet ved å tilby en referanse. Det kan også være nyttig å gi arbeidstakere generell veiledning om leie av bolig i Norge, helst før de flytter hit. Det finnes ulike metoder for å finne boliger, inkludert annonser, nettbaserte plattformer og lokale Facebook-grupper. Uansett hvilken metode man velger, er det viktig å inngå en skriftlig leieavtale, der også depositum avtales. Dette er som regel 3 måneders husleie og skal stå på kontoen til leietaker.

Videre oppfølging

Planlegg jevnlige oppfølgingsmøter for å sikre at ansatte trives og har detde trenger for en vellykket overgang til Norge. Det er viktig at dinearbeidstakere har et godt liv utenom jobb. Oppmuntre dem til å delta ifrivillighet, lag og foreninger for å bygge nettverk utenfor arbeidsplassen.

Denne veiledningen er en del av Tilflytterstrategi-prosjektet, et samarbeid mellom flere partnere. Takk til Troms Holding for finansiering.

bottom of page