Bli en del av et av våre forum

Som medlem av Næringsforeningen har du muligheten til å delta i våre bransjevise nettverk. Forumene møtes fire ganger årlig hvor målet er å heve egen kompetanse og dele erfaringer med andre bedrifter. Du kan lese mer om de ulike forumene nedenfor.

For spørsmål om våre forum, ta kontakt med Emilie Isaksen på emilie@nftr.no

EIENDOMSFORUM

4 årlige samlinger for ledere av eiendomsselskap.

Les mer >

HANDELSFORUM

4 årlige samlinger for handelsstanden i Tromsø-området.

Les mer >

ØKONOMI-
LEDERFORUM

4 årlige samlinger for økonomiledere.

Les mer >