top of page
  • Writer's pictureNFTR

TRINT i fare: Store konsekvenser for skolen, regionen og næringslivet

Tromsø er i verdenstoppen når det gjelder klimaforskning og romteknologi, og vår evne til å tiltrekke internasjonale talenter er avgjørende for Norges suksess innen disse feltene. Statsbudsjettet for 2024 gir store negative effekter for ett av Tromsøs sitt aller viktigste verktøy i kampen om internasjonal arbeidskraft. Tromsø International School (TRINT) er under press, og redusert tilskudd kan i verste fall føre til nedleggelse av skolen.


Trude Nilsen administrerende direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen

TRINT, som en internasjonal skole i en by som søker å befeste sin posisjon som et viktig geopolitisk senter i Arktis, spiller en avgjørende rolle for den arktiske hovedstaden. Tromsø sin status som et internasjonalt senter for klima-, forsknings- og romteknologi, med innbyggere fra 138 nasjonaliteter, blir pekt på som et tyngdepunkt i det sirkumpolare området. For å opprettholde denne posisjonen og fortsette å tiltrekke seg internasjonale talenter, er TRINT en uvurderlig ressurs.


Forslaget om den nye tilskuddsmodellen utgjør en trussel mot TRINTs økonomi, med årlige kutt på opp mot 4.460.700 kroner. Dette vil utfordre skolens eksistens, tvinge frem nedbemanning av ledelse og lærere, som vil redusere kvaliteten på undervisningen og i verste fall true skolens eksistens.


I tillegg har finansieringen av private skoler en bredere innvirkning på næringslivets evne til å etablere seg og operere i Norge. Vårt regionale næringsliv er avhengig av å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft og kompetanse for å støtte bærekraftig vekst og utvikling. Hvis TRINT må legges ned eller gjøre betydelige kutt, vil dette skape utfordringer for internasjonale arbeidstakere som vurderer å bosette seg i regionen. Tromsøs næringsliv er sårbart og avhengig av arbeidsinnvandring.


Derfor oppfordrer Næringsforeningen i Tromsøregionen sterkt til en reversering av den foreslåtte tilskuddsmodellen. Vi oppfordrer politikerne våre til å forstå behovet for internasjonal kompetanse og underbygge verdien som internasjonale skoler har for lokalsamfunnet, næringslivet og som et verktøy i kampen om arbeidskraft. Nok en gang rammes næringslivet av uforutsigbare rammebetingelser, og inngripen det økonomiske fundamentet som igjen kan føre til redusert konkurransekraft. Nå ber vi våre folkevalgte i kommune, fylket og på Stortinget jobbe sammen for å bevare Tromsø International School!

Comments


bottom of page