top of page
  • Writer's pictureNFTR

Rapport: Boligmarkedet i Tromsø

Updated: Dec 16, 2021

På oppdrag av Næringsforeningen i Tromsøregionen har Menon Economics kartlagt boligmarkedet i Tromsø. For et bredt inntak blir utviklingen i Tromsø sammenlignet med andre relativt like byer i Norge, som Bodø, Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger og Kristiansand.


Sammendrag

Det er nå bare Oslo som har høyere boligpriser enn Tromsø og prisveksten i byen har vært eksepsjonelt høy sammenlignet med andre store og mellomstore byer. Prisveksten kan skape problemer for Tromsø fordi det blir vanskelig å få tak i folk med viktig kompetanse. Høy boligprisvekst over tid er også usosialt fordi formuen til de som er på innsiden av boligmarkedet vokser langt mer enn de som står på utsiden.


De siste årene har vi hatt kraftig økning i boligbyggingen, men markedet er på langt nær mettet. I denne rapporten forsøker vi å forklare prisveksten. Vi ser på etterspørselen etter boliger, boligtilbudet og andre forhold, herunder kommunens rolle og byutviklingsstrategi. Vi sammenligner systematisk med andre byer i Norge som det er relevant å se til. Det er først gjennom slike sammenligninger at vi får satt utviklingen i Tromsøs boligmarked i perspektiv.


Her kan du laste ned fullstendig rapport:

Rapport om boligmarkedet i Tromsø
.pdf
Download PDF • 1.69MB

Comments


bottom of page