top of page
  • Writer's pictureNFTR

Ny styreleder i Næringsforeningen

Updated: May 5, 2022

Torsdag 28. april valgte årsmøtet inn Andreas Østenrød, Harriet Willassen og Christian Hjort som nye styremedlemmer i Næringsforeningen i Tromsøregionen. Vi svært glade for å ønske nye krefter velkommen med på laget.


Foto: f.v. Andreas Østenrød, Harriet Willassen og Christian Hjort.

Ny styreleder er klar for å utløse potensialet i regionen

I tillegg til å være nyvalgt i styret er administrerende direktør i Ressurs Andreas Østenrød også valgt som ny styreleder i foreningen. Han tar over for Andreas Willumsen som etter mangeårig innsats går ut av styret.

- Vi er utrolig fornøyde med å få inn en kapasitet med Andreas erfaring innen strategi, ledelse og utvikling. Andreas har en solid bakgrunn som toppleder, og det er ekstra flott å ha med hans kunnskap om utvikling, arbeidskraft og inkludering fra Ressurs inn i styret forteller adm.dir. i foreningen Trude Nilsen.

Andreas ser frem til å bidra inn i foreningen og sette kursen for utviklingen av næringslivet i regionen.

- Jeg ser veldig frem til å lede styrets arbeid, og ikke minst til å samarbeide med Trude og teamet hennes. Potensialet i vår region er stort, og jeg håper at jeg gjennom min bakgrunn kan være med på å bidra til at vi realiserer noe av dette. I første omgang vil jeg oppdatere meg på dagens status og følge opp at vi realiserer allerede gode initiativer som "2000nye" og traineeprogrammet Fremstr. Og ikke minst at vi jobber godt for våre 650 medlemsbedrifter, forteller Østenrød.

Harriet Willassen og Christian Hjort kommer fra henholdsvis medlemsbedriftene Tromsø Havn og JM Hansen Eiendom. Harriet har jobbet i Tromsø Havn i hele 16 år og sitter i ledergruppen som Markeds- og kommunikasjonssjef.

- Jeg ser frem til å bidra i styret. Næringsforeningen er en viktig aktør som setter dagsorden overfor både næringsliv og samfunn og jeg gleder meg til å bidra i dette arbeidet, sier Willassen.

Christian Hjort er utdannet siviløkonom og har jobbet i Deloitte i Oslo før han trakk tilbake til hjembyen for å starte i stillingen som administrerende direktør i JM Hansen Eiendom.

- På lik linje med Næringsforeningen har jeg et brennende engasjement for landsdelen og spesielt Tromsø. Jeg gleder meg til å jobbe målrettet sammen med styret og ledelsen for å nå visjonen om en klimanøytral, urban og høyteknologisk by frem mot 2035 forteller Hjort.

Godt med nye krefter i foreningen

Avtroppende styreleder Andreas Willumsen er glad for å få nye krefter inn i foreningen og takker nå for seg etter 10 år i styret.

Andreas Østenrød med Andreas Willumsen

- For en reise de siste ti årene har vært! Jeg er ydmyk over å ha fått være med på å dra foreningen videre. Det har vært ekstra givende å jobbe strukturelt med etablering av Tromsø Sentrum AS og utvikling av Næringslivets Hus. To viktige grep for å rendyrke og styrke foreningen. I all beskjedenhet overlater jegroret videre med alle piler pekende oppover. Vi har god økonomi, en dyktig administrasjon og en sterk posisjon i Tromsøregionen. Nå har nye kompetente krefter tatt over, og jeg ser frem til å følge utviklingen til foreningen videre som stolt medlem, sier Willumsen.

Roar Karlsen (Maritim Sveiseservice) og Aid Schei Lillegård (Thon Hotel Tromsø) går også ut av styret. Næringsforeningen retter en stor takk til de og Andreas Willumsen for deres langvarige bidrag på vegne av næringslivet i Tromsøregionen.

- Vi retter en stor takk til Andreas, Roar og Aid for en formidabel innsats, gode diskusjoner og mange timer med frivillig innsats for foreningen, sier adm.dir. Trude Nilsen.

Eirik Stavem fra Mystore ble gjenvalgt som styremedlem, og vårt nye styre består nå av følgende personer.

Styret i Næringsforeningen

  • Andreas Østenrød (styreleder), Ressurs Tromsø​​​​

  • Harriet Willassen, Tromsø Havn​​​​

  • Christian Hjort, JM Hansen Eiendom​​​

  • Eirik Stavem, Mystore ​​​​​

  • Christian Bue Nordahl, Stella Polaris ​​​​

  • Kjell-Are Vassmyr, AT Plan & Arkitektur/Tromsø Mekaniske ​​

  • Hanne Karoline Kræmer, SNN FinansComments


bottom of page