top of page
  • Writer's pictureNFTR

Mulighetsstudie for det grønne skiftet i Karlsøy

Menon Economics har på oppdrag fra Karlsøy kommune utarbeidet en mulighetsstudie for det grønne skiftet i Karlsøy. I rapporten analyserer Menon dagens næringsliv i Karlsøy og de naturlige fortrinn vi har i den videre utviklingen frem mot 2035. Dette resulterer i noen konkrete anbefalinger for den videre næringsutviklingen i kommunen, i samarbeid med regionen rundt.

Du kan laste ned rapporten fra Menon Economics her:


Næringsøkonomiske muligheter i det grønne skiftet_Mulighetsstudie for Karlsøy kommunev_end
.
Download • 6.85MB

Rapporten ble presentert 29. mars 2022 av partner Even Winje i Menon, under markeringen av Fiskens dag på Vannvåg samfunnshus. Om du ønsker å se denne presentasjonen, sammen med andre foredrag om grønn utvikling i Karlsøy, kan du se denne på Facebook siden til Karlsøyliv. Presentasjonen starter ca. 21 minutter ut i sendingen.


Lenken til videoen fra Fiskens dag finner du her.

bottom of page