top of page
  • Writer's pictureNFTR

Han blir styreleder i Næringsforeningen

Nye krefter trer nå inn i Næringsforeningen i Tromsøregionen som representerer over 650 lokale bedrifter. Årsmøtet i foreningen har valgt inn Geir Håvard Hanssen og Trine Gustavsen som nye styremedlemmer.

Foto: privat. F.v. Geir Håvard Hanssen og Trine Gustavsen.

Viktig pådriver for næringsutvikling

Forretningsutvikler i Troms Kraft Geir Håvard Hanssen valgt som ny styreleder i foreningen. Han tar over for Andreas Østenrød som nå begir seg ut på nye utfordringer i Oslo.


Med en dobling i staben og økende medlemsmasse har den snart 180 år gamle foreningen ytterligere styrket sin posisjon i regionen. Administrerende direktør i foreningen Trude Nilsen ser frem til å få nye perspektiver inn i foreningen.


- Vi er utrolig fornøyde med å få inn en kapasitet med Geir Håvards erfaring fra både offentlig og privat sektor innen kommunikasjon, forretningsutvikling og ledelse. Han har en solid bakgrunn fra SpareBank 1 Nord-Norge, Fylkesmannen i Nordland, Sjømatrådet og Ledelse i Nord, sier adm.dir. i foreningen Trude Nilsen.


Hanssen ser frem til å bidra inn i foreningen og sette kursen for utviklingen av næringslivet i regionen.


- Næringsforeningen har de siste årene markert seg som en viktig pådriver for næringsutvikling og grønn omstilling i Tromsøregionen. Dette er avgjørende om vi skal styrke verdiskapingen og sysselsettingen, samt utnytte de mulighetene det grønne skiftet gis oss. Jeg ser fram til å bidra til videre utvikling sammen med et godt styre og en dyktig administrasjon, forteller den nyvalgte styrelederen.


Trine Gustavsen er marked- og logistikksjef i ASKO Nord og har en variert og bred bakgrunn som bla. banksjef i DnB, daglig leder for BAMA/Olav Aakre AS Tromsø og direktør i Kirkenes-baserte Barel.


- Med mitt store engasjement og hjerte for landsdelen ønsker jeg å bidra til å knytte næringslivet og samfunnet sammen for videre verdiskapning i nord. Jeg ser virkelig fram til å bidra i styret, videreføre foreningens gode plattform samt påvirke og sette nye saker på dagsorden, forteller Gustavsen.


Takker for innsatsen

Christian Nordahl (Stella Polaris) og Kjell-Are Vassmyr (AT Arkitektur) går også ut av styret. Næringsforeningen retter en stor takk til de og Andreas Østenrød for deres bidrag på vegne av næringslivet i Tromsøregionen.


- Vi retter en stor takk til Andreas, Christian og Kjell-Are for en formidabel innsats, gode diskusjoner og mange timer med frivillig innsats for foreningen, sier adm.dir. Trude Nilsen.


Hanne Karoline Kræmer fra SpareBank 1 Nord-Norge ble gjenvalgt som styremedlem, og vårt nye styre består nå av følgende personer:


- Geir Håvard Hanssen (styreleder), Troms Kraft

- Trine Gustavsen, ASKO Nord

- Hanne Karoline Kræmer, SpareBank 1 Nord-Norge Finans

- Harriet Willassen, Tromsø Havn

- Christian Hjort, JM Hansen Eiendom

- Eirik Stavem, Mystore

Comentários


bottom of page