top of page
  • Writer's pictureNFTR

God kandidathåndtering - et must for konkurransekraft

Gjesteartikkel av Marianne Telle, partner i Vesir


Vil du vinne kappestriden om de beste medarbeiderne? Da er god kandidathåndtering en klar forutsetning, både for å sikre et godt omdømme og fremtidig konkurransekraft. Og de to elementene henger tett sammen.

Artikkelforfatter Marianne Telle

Kampen spisser seg til

Rett kompetanse på rett plass til rett tid er en sentral suksessfaktor for enhver virksomhet. For å levere i et stadig mer krevende marked trengs medarbeidere med tidsaktuell og fremtidsrettet kunnskap, og med byggende ferdigheter og holdninger. Det er de sterke kandidatenes marked, og kampen om de beste hodene, hendene og hjertene spisser seg mer og mer til.


For å vinne de gode medarbeiderne må du være attraktiv som arbeidsgiver. Det betyr å tilby spennende arbeidsoppgaver, bærende betingelser og et givende fellesskap. Og ikke minst, opplevelsen av å jobbe for en arbeidsgiver søkeren vil identifiseres med og er stolt av å representere.


En profesjonell rekrutteringsprosess bygger på tre pilarer

God kandidathåndtering er en forutsetning for en profesjonell rekrutteringsprosess, og en profesjonell rekrutteringsprosess er en forutsetning for god kandidathåndtering. Så hva betyr det, sånn egentlig? Vi har erfart at tre pilarer er sentrale for å realisere god kandidathåndtering:


Kunnskap, praksis og ivaretakelse.

Kunnskap

Kunnskap handler om forståelse av og for elementene en rekrutteringsprosess består av, i riktig rekkefølge og gjennomført korrekt. Det innebærer blant annet å være oppdatert på det som til enhver tid er gjeldende lover og regelverk, som eksempel konsekvensene innføringen av GDPR (EUs personlovgivningsforordning) ga for rekrutteringsarbeidet da loven ble innført i 2018. Andre viktige elementer er treffsikkerheten til ulike metoder og hvordan disse bør kombineres for et mest mulig prediktivt og valid resultat, samt hvilke verktøy og strukturer som må være på plass for å ivareta kvalitet i alle ledd av prosessen.


Praksis

Praksis handler om å omsette kunnskap til handling. En realistisk fremdriftsplan må legges og følges. En kvalifisert kravspesifikasjon må utarbeides og aktivt brukes i vurderingen av kandidatenes kvalifikasjoner til den aktuelle stillingen. Metodikk må realiseres. Kandidatene må holdes oppdatert og informert om fremdrift, eventuelle endringer og status. Med andre ord, du må vite hva som er riktig, og gjøre de rette tingene.


Ivaretakelse

Ytterligere et kjerneelement, som dessverre altfor ofte blir nedprioritert, er å sikre en god ivaretakelse av kandidatene. Det innebærer å gi en behandling der søkerne opplever seg respektert, oppdatert og informert. Alle skal føle seg trygge på at de bedømmes ut fra et forskningsbasert metodevalg, og i praksis oppleve å bli vurdert etter en kravspesifikasjon som fokuserer jobbinnhold og -utførelse – og ikke ut fra hvorvidt de er gode til å la seg intervjue eller fremstår som omgjengelige og lett å like.


God ivaretakelse innebærer å skape trygghet hos enhver kandidat om at vurderingen utelukkende er gjort i forhold til den aktuelle stillingen og de øvrige søkernes kvalifikasjoner.

Det er en utilgivelig synd å bedømme en kandidat etter hvilken gjenkjennelse han eller hun vekker hos en selv, magefølelsen er ikke et vurderingsredskap som står på selvstendige føtter. God ivaretakelse innebærer å skape trygghet hos enhver kandidat om at vurderingen utelukkende er gjort i forhold til den aktuelle stillingen og de øvrige søkernes kvalifikasjoner. Vårt klare råd er derfor å sette av tid til en tilbakemeldingssamtale med hver av kandidatene som har vært til finaleintervju for å skape forståelse for hvorfor valget ikke falt på dem i denne omgang. For det er viktig å huske at dagens avslag kan være morgendagens drømmekandidat!


Gode arbeidsgivere prioriterer tilgjengelighet og relevant informasjon

Den mest vellykkede måten å skape seg et dårlig omdømme er ved å være utilgjengelig, unnlate å svare, ikke ringe tilbake eller ved ikke å sørge for at all informasjon om status i prosessen kommer direkte fra deg som potensiell arbeidsgiver og rekrutterer. Det finnes altfor mange eksempler på at kunnskap om status og utfall når kandidatene via andre kanaler. Relevant informasjon innebærer alltid å være ærlig, og ikke selge inn falske forhåpninger. Skuffelse over ikke innfridde forventinger representerer aldri en god opplevelse. Og negative opplevelser blir delt, både i nettverk og på sosiale medier. Det rammer din posisjon som arbeidsgiver, kanskje til en pris du ikke kan betale.


For opplevelsen er styrende

Så oppsummert: Kompetanse er et knapphetsgode, og kampen om de beste kandidatene skjerpes stadig. Skal du vinne frem i kampen om de kloke hodene, dyktige hendene og varme hjertene må du være og oppleves som attraktiv, ellers velges du bort. Og det er kandidaten som eier opplevelsen, ikke du. Men ved å gjennomføre en profesjonell rekrutteringsprosess basert på Kunnskap, Praksis og Ivaretakelse tar du kandidaten på alvor, og posisjonerer deg fremst i feltet for å kapre de attraktive medarbeiderne.


Sagt med Maya Angelou sine ord: People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.


Har du spørsmål eller ønsker du bistand?

Ta gjerne kontakt med Marianne direkte på mt@vesir.no eller tlf. 916 94 842.


Vesir bistår bedrifter med rekruttering, strategi og leder- og teamutvikling. De arbeider med alle typer organisasjoner og bedrifter, fra offentlige instanser til små foretak. Felles for kundene deres er ønsket om å utvikle seg selv og egen virksomhet ved å utløse sitt potensial, hele veien fra strategiutvikling til realisering.


Comments


bottom of page