top of page
  • Writer's pictureNFTR

Byggebørsen 2018Byggebørsen går av stabelen torsdag 8. Februar, og vi har fortsatt noen plasser igjen. Til Byggebørsen kommer store offentlige og private aktører og forteller hvilke nye prosjekter som kommer det neste året. I tillegg presenterer de offentlige aktørene nye rammeavtaler som skal ut på anbud.


En av gjestene er som som skal holde innlegg på Byggebørsen er Erik Joacimsen i Arctic Center, som i desember startet gravearbeidet i Håkøybotn. De har mange store prosjekter på gang i 2018. Det er mye arbeid som må i gang for å få på plass infrastrukturen. Deretter kan de igangsette byggearbeider på de ferdigregulerte hytteområdene.


”I første omgang har vi fått laget 1 km ny vei, men hele 8000 mål skal tilrettelegges for hyttetomter, hotell, skibakker, heistrekk og parkering. Det er like stort som 1142 fotballbaner”, sier Joacimsen. 

Dette er en flott mulighet for entreprenørene til å få førstehåndsinformasjon om hvilke prosjekter Arctic Center, og alle de andre foredragsholderne, legger ut på anbud i 2018.

”I 20 år har Byggebørsen vært en møteplass, og arena for utveksling av informasjon mellom utbyggere, entreprenører, leverandører og andre med interesse for utviklingen vi står overfor i regionen”, sier den nye direktøren i Næringsforeningen, Trude Nilsen, ”og jeg håper at så mange som mulig vil ta turen hit”, avslutter Nilsen.

Byggebørsen blir arrangert på Radisson blu og varer fra kl 12-17, og i tradisjonen tro serveres det skreimølje etter innleggene ca klokken 16.Program 

1200-1210       Næringsforeningen i Tromsøregionen v/Trude Nilsen, direktør

1210-1230       Statsbygg v/Ståle Eilertsen, eiendomsforvalter

1230-1250       Statens Vegvesen v/Rigmor Thorsteinsen, avdelingdirektør veiavdeling Troms

1250-1310       Tromsø Kommune v/ Øystein Dale, Utbyggingssjef Utbyggingstjenesten


1310-1330       Kaffepause


1330-1350       Troms Fylkeskommune v/Jan Inge Hille, drifts- og utbyggingssjef

1350-1415       Arctic Center v/Erik Joacimsen, daglig leder

1415-1435       Totaleiendom v/Vibeke Pedersen, salgsleder


1435-1450       Kaffepause


1450-1505       Politiet v/Merete Samuelsen, næringskontakt

1505-1525       Ottar Goli, initiativtaker for etablering av byggebransjens uropatrulje i Troms

1525-1555       Kampflybasen på Evenes v/ Forsvarsbygg

1555-1605       Troms Kraft nett v/ Erling Dalberg, administrerende direktør

1605-1615       Oppsummering v/Trude Nilsen, direktør i Næringsforeningen i Tromsøregion


1615-               Skreimølje


Velkommen skal dere være.


bottom of page