top of page
  • Writer's pictureNFTR

Benytt muligheten: Gratis språkopplæring og kompetanseheving for dine ansatte

Næringslivet i Tromsø, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, og Balsfjord har nå en gylden mulighet til å søke om gratis språkopplæring og kompetanseheving for sine internasjonale ansatte. I samarbeid med Studieforbundet AOF, gir vi nå bedrifter sjansen til å styrke kompetansen til deres internasjonale arbeidsstyrke uten ekstra kostnader.


Norsk språk kan for mange være nøkkelen til et godt hverdagsliv i regionen.

Internasjonale arbeidstakere spiller en avgjørende rolle i regionens næringsliv. Likevel kan manglende språkkunnskaper og liten innsikt av norsk samfunnsliv f.eks. skatt, lønn, og digitale løsninger, utgjøre en betydelig utfordring for deres trivsel. Næringsforeningen i Tromsøregionen samler nå bedrifter i en felles søknad for å få dekket kostnader for norskkurs og kompetanseheving.


Språk – en viktig investering

Arbeidsinnvandrere fra EØS-land har dessverre ikke rett til gratis språkopplæring og må ofte dekke kursene selv. Bedrifter som tilrettelegger for språkopplæring og innføring i norsk samfunn bidrar til økt trivsel, tilhørighet og inkludering for sine ansatte.


Dette initiativet gir arbeidsinnvandrere muligheten til å forbedre språkkunnskapene, forstå sine rettigheter og muligheter og leve bedre hverdagsliv i sitt lokalsamfunn, både på og utenfor arbeidsplassen, sier Trude Nilsen, adm.dir. i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Praktisk informasjon om arbeidslivet

I tillegg til norsk språk, vil kursene også inneholde praktisk informasjon om arbeidslivet, inkludert skattesystemet i Norge, oppsummering av et arbeidsår, lønnsslipper, selvangivelser, personlig økonomi og grunnleggende digital kompetanse som bruk av BankID.


Hva kreves fra bedriftsledere?

Studieforbundet AOF, gjennom Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse sin søknadsordning Kompetansepluss, tilbyr en enkel og ukomplisert måte for bedrifter å delta i søknaden.


Som bedriftsleder må du følge tre trinn i denne prosessen:

  1. AOF skriver søknaden, men du må bistå dem med informasjon om virksomheten til søknaden.

  2. Rekruttere deltakere til kurset ved tilsagn.

  3. Møte AOF for å planlegge rigget på kurset, herunder tid, sted og innhold


Det koster ikke noe å delta, men det forventes at bedriften bruker noen timer som egeninnsats. Hva egeninnsatsen skal være tilpasses etter bedriftens behov og ønsker, og kan omfatte statusmøter, kursmateriell, tilgang til læringsplattformer og annet relevant innhold. Alt arbeid som bedriften gjør ifm. internasjonale arbeidstakere, kan beregnes som egeninnsats. Et eksempel kan bedriftsinterne møter være en del av dette, gitt at man bruker møtet til å f.eks. diskutere hva bedriften ønsker at kurset kan omfatte. Dette kan være alt fra fagterminologi til praktiske tips til livet i Arktis.

Nå har bedriftsledere en gylden mulighet til å få et supert opplæringsløp til sine internasjonale arbeidstakere. Og det er helt gratis, men en liten innsats forventes, forteller Nilsen.

Kartlegging og oppfølging

Før kursene starter, blir det gjennomført en digital kartlegging for å vurdere deltakernes eksisterende kompetanse og nåværende språknivå. AOF vil sammen med lærerne sørge for oppfølging og rapportere status til bedriftene underveis. Bedriftene er alltid velkomne til å kontakte AOF-teamet ved behov, og statusmøter kan avholdes etter ønske.


Digitale og fysiske kurs

Bedriftene vil kunne selv spille inn hvorvidt de ønsker digitale eller fysiske kurs og hvorvidt disse bør legges til arbeidstid eller fritid.

AOF tilbyr velutviklede læringsplattformer for digitale kurs. Deltakere i norskopplæring får gratis kursmateriell gjennom denne plattformen. Deltakere på fysiske kurs har også tilgang til læringsplattformen, gitt tilgang på datamaskiner. Mobiltelefoner kan brukes, men det anbefales at deltakerne har en større skjerm for en mer effektiv læringsprosess.


Antall deltakere per kurs og søknadsfrist

Hvert kurs har en kapasitet på 5 til 15 deltakere, avhengig av språkferdigheter. De første bedriftene har allerede meldt seg på, og vi vil sette opp flere kurs dersom nye virksomheter melder sin interesse.


Søknadsfristen for å melde seg er onsdag 15. november, og gjøres med å sende epost til brynjar@nftr.no. Midler for dette initiativet blir offentliggjort i februar/mars 2024, og kurs kan settes opp umiddelbart etter tildeling.


Ta kontakt for mer informasjon

Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med Brynjar Johansen ved oss i Næringsforeningen i Tromsøregionen (brynjar@nftr.no) eller AOF Studieforbundet ved Turid Indergaard (turid.indergaard@aof.no) og Nasim Rizvi (nasim.rizvi@aof.no ).

Comments


bottom of page