top of page
  • Writer's pictureNFTR

Ønsker din bedrift å bli en del av vårt økonomilederforum?


Et knippe bilder fra tidligere samlinger på forumet.


Næringsforeningen i Tromsøregionen har i over 10 år samlet økonomiledere på tvers av bransjer for faglig påfyll og nettverksbygging. Som medlem i foreningen er du eller din bedrifts økonomileder hjertelig velkommen til å delta.

Økonomilederforumet er et faglig nettverk med samlinger tilrettelagt for kompetanseheving, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. Vi legger opp til 3 samlinger i 2023 med oppstart august hvor du får faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din rolle og egen bedrift, hvor to av samlingene rundes av med en sosial sammenkomst.


Påmelding sendes til: post@nftr.no.


PS: Så lenge det er ledig plass tar vi gjerne imot deltakere underveis i forumet. Ta kontakt med oss så finner vi ut.


Program 2023

31. august // Rødbanken 4 etg. // Kl. 11.30- 18.00

Tema: Kunsten å gi og motta tilbakemeldinger

I velfungerende team og arbeidsmiljø kan folk si det de mener, være uenige og ha friske diskusjoner uten at det utvikles personkonflikter og dårlig stemning. Men hvilke ferdigheter krever dette? Árvádus har utviklet et forskningsbasert treningsopplegg i å gi og motta tilbakemeldinger. Du lærer om psykologien i tilbakemeldingssituasjoner og trener i grupper på å gi anerkjennende, korrigerende og «bestillende» tilbakemeldinger. Det gis også rom for diskusjon og refleksjon.


Håkon Tveiterås er partner i Árvádus og har en Master i Psykologi. Han jobber med lederutvikling, ledergruppeutvikling, konflikthåndtering, faktaundersøkelser og mekling. Håkon har flere års erfaring med utviklingsprosjekt i privat næringsliv, departement, kommunal sektor og flere FN-organisasjoner. Håkon brenner for solide og varige utviklingsprosesser. (https://www.arvadus.no/omoss)


Agenda for dagen

  • 11.30 Velkommen og presentasjonsrunde

  • 12.00 Presentasjon og workshop ved Arvadus - Kunsten å gi og motta tilbakemeldinger

  • 15.00 Avslutning fagsamling

Etter det faglige runder vi av ettermiddagen med en hyggelig middag på Størhus.

11. oktober // TBA // kl. 12.00- 16.00

Tema: Beyond budgeting

Denne dagen skal vi lære mer om Beyond Budgeting sammen med Bjarte Bogsnes. Dette er en dynamisk styringsmodell som utfordrer sentrale forutsetninger bak tradisjonell styring; at fremtiden er forutsigbar og at man ikke kan stole på folk.


Bogsnes har en lang internasjonal karriere innen økonomi, men også innen HR. Han er en Beyond Budgeting pioneer, og ledet innføringen av modellen i Equinor. Han har også hjulpet en rekke andre virksomheter verden rundt med å komme i gang med Beyond Budgeting. Hans nye bok «This is Beyond Budgeting – A Guide to More Adaptive and Human Organizations” med forord av professor Gary Hamel er nettopp ute.


06. desember // TBA // kl. 09.00-12.00

Tema: Puls på framtidens nordnorske økonomi og fremtidens Tromsø

Med stadig økte kostnader og mindre tilgjengelige ressurser står vi i en usikker tid. Regjeringen gjør en rekke grep for å unngå en overoppheting av økonomien. Men hvordan står det egentlig til med økonomien i Nord Norge? Og hvordan ser fremtidsbildet ut? Vi har fått med oss Jeanette Gundersen fra Sparebank1 Nord-Norge til å dra gjennom tematikken sammen med oss. I tillegg skal vi se nærmere på Tromsø kommune og hvordan de tenker rundt fremtidens Tromsø ved Direktør - Samfunn og næring Grete Sterri Kristoffersen.

Agenda for dagen

  • Velkommen og runde rundt bordet

  • Konjunkturbarometer for Nord Norge, ved Jeanette Gundersen i SNN

  • «Tromsø vil», ved Grete Sterri Kristoffersen i Tromsø kommune

  • Lunsj og gode samtaler

Påmelding og pris

Kr. 9.000 + mva.

Pris er gjeldende for alle tre samlinger. Påmeldingen er bindende, og det er begrenset antall plasser for å sikre god kvalitet og rom for å delingskultur mellom deltakerne.

Påmelding sendes til: post@nftr.no.Comments


bottom of page