top of page

fre. 11. feb.

|

Næringslivets Hus, Hansnes

Næringslivsfrokost i Karlsøy om Kystsoneplanen

Vi inviterer næringslivet til frokost, mingling og diskusjon om Kystsoneplanen på Næringslivets Hus i Hansnes. Bli med!

Registreringen er lukket
Se andre arrangementer
Næringslivsfrokost i Karlsøy om Kystsoneplanen
Næringslivsfrokost i Karlsøy om Kystsoneplanen

Time & Location

11. feb. 2022, 08:30 – 10:00

Næringslivets Hus, Hansnes, Fv863 24, 9130 Hansnes, Norway

About the event

Fredag 11. februar kl. 08.30-10.00 inviterer Næringsforeningen i Tromsøregionen og Karlsøy kommune til næringslivsfrokost om Kystsoneplan for Tromsøregionen 2022-2032. Kystsoneplanen er lagt ut på høring med frist 18. februar. Denne er interkommunal for kommunene Karlsøy, Balsfjord og Tromsø. Vi ønsker innspill fra næringslivet for å sikre et godt bakteppe til vårt høringsinnspill.

Agenda

· 08.30 – 09.00 Frokost og mingling

· 09.00 – 09.20 Innlegg om Kystsoneplanen v/Mona Benjaminsen, ordfører i Karlsøy kommune

· 09.20 – 10.00 Spørsmål, avklaringer og diskusjon

Planbeskrivelse, planbestemmelser og retningslinjer, samt annen relevant informasjon er tilgjengelig her.

Kystsoneplanen er kommuneplanens arealdel for sjøområdene med tilhørende strandsone, og skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Planen skal bidra til gjennomføring av kommuneplanens samfunnsdel, og er et strategisk verktøy i arbeidet med å sikre forvaltning av sjøarealene i tråd med prinsippene om bærekraftig utvikling. Kystsoneplanen er særlig relevant for næringene fiskeri, havbruk og reiseliv.

Vi håper at næringslivet har anledning til å delta i møtet, dette er viktig innsats som vil påvirke videre utvikling i Karlsøy kommune. Arrangementet er gratis, men vi ber om påmelding.

Share this event

bottom of page