top of page
  • Writer's pictureNFTR

Vil du kapre fremtidens arbeidstakere?

Med glød i øynene, sult etter erfaringer og nye bekjentskaper strømmer tusenvis av nye studenter til Tromsø i august. Nå har din bedrift muligheten til å knytte kontakt med studentene fra første stund, og gi de en smakebit på mulighetene som finnes i din bedrift og bransje. Vi ønsker å beholde de unge og nytenkende hodene fra UiT - det er de som skal ta din bedrift og næringslivet til nye høyder i fremtiden!

I august inntar tusenvis av studenter byen, næringslivet sitter på nøkkelen til at de blir værende etter studietiden.

Bakgrunn

Mange studenter gir tilbakemeldinger på at de opplever et lukket næringsliv og sitter igjen med et inntrykk at arbeidstakere rekrutteres ofte internt og via bekjentskaper. De unge har klar tale; de ønsker et synlig næringsliv. Det er avgjørende å se et levende jobbmarked gjennom hele utdanningen (kilde Agenda Nord-Norge).

- Jeg tror kanskje jobben for meg finnes her, med da har jeg i så fall ikke hørt om den, forteller en av de unge stemmene.

For å sikre en bedre kobling mellom UiT og næringslivet har vi i samarbeid med DebutUKA, FLOW, NHO Arktis, LO og Tromsø kommune introdusert ordningen "næringslivsfadder". Målet er at studentene skal møte det lokale næringslivet allerede fra studiestart og at de blir kjent med mulighetene det private næringslivet i Tromsøregionen byr på. Samtidig vil bedriften motta synlighet og få en mulighet til å komme med tips om hva studentene bør legge vekt på under utdanningen for å tilpasse seg kompetansebehovet lokalt.


Hvorfor være næringslivsfadder?

En av de som har meldt seg som næringslivsfadder er adm. dir. Nina Hansen fra vår medlemsbedrift JM Hansen. Landsdelen vår trenger den kompetansen som universitetene skaper. Jeg tror dette blir til felles glede, og effektivt for begge parter, sier Nina (kilde iTromsø). Alle ansatte i private virksomheter kan være næringslivsfaddere. Det er flere fordeler med å delta:

  • Mulighet til å bli kjent med potensielle ansatte

  • Knytte nye kontakter innenfor akademia

  • Synlighet og økt kunnskap om din bedrift

  • Bidra til at studenter blir værene i regionen etter studieslutt

  • Være med på å stimulere til en tettere kobling mellom næringsliv og akademia

  • Muligheten til å få kontakt med studenter som i fremtiden kan bistå deg i analyser, oppgaveskriving eller andre oppgaver bedriften har behov for å løse.


Hvordan bli med

Å være fadder ved semesterstart er enkelt og består av to deler.

  1. Innspilling av digital hilsen ved studiestart

  2. Din bedrift får besøk av en gruppe studenter i august/september


Påmeldingsskjemaet finner du her.


I påmeldingsskjemaet velger du hvilke studieprogrammer er aktuell for din bedrift. Du blir så tildelt en studiegruppe, som består av 5-15 personer. Etterfulgt påmelding blir du kontaktet der du får mer informasjon og dere avtaler dato for bedriftsbesøk.


Commenti


bottom of page