top of page
  • Writer's pictureNFTR

Syv tips til familiebedrifter som ønsker å forberede seg for fremtiden


Flere tok turen til seminaret hvor de bla. kunne høre Johan Andresens erfaringer fra familieselskapet Ferd.

Onsdag 6. november inviterte Næringsforeningen i Tromsøregionen i samarbeid med EY bedrifter til et seminar om hvordan familiebedrifter kan håndtere morgendagens utfordringer.


For å nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022 vil det være viktig å videreutvikle eksisterende bedrifter og sikre deres verdiskapingseffekt og forhåpentligvis nye arbeidsplasser inn i fremtiden. Under seminaret fikk deltakere blant annet høre gode råd og tips fra Tom Johansen, Kai Astor Frøseth og Mette Ballari fra EY samt Johan Andresen, styreleder og eier av familieselskapet Ferd.


Familiebedrifter som sentral del av verdiskapingen i Norge Deltakerne på seminaret fikk høre om hvordan familieeide selskap har vært sentral for utviklingen av Norge. Familiebedrifter står for 80 prosent av verdiskapningen i verden og 65 prosent av verdiskapningen i Norge. To av tre bedrifter i Norge er familieeid. Partner i EY Kai Astor Frøseth forteller at valgene familiebedriftene tar dermed ikke bare har betydning for bedriften, men også fører med seg enorme ringvirkninger for samfunnet.


«Det er familiebedrifter som har bygget opp Nord-Norge og står for store deler av den lokale sysselsettingen og verdiskapingen», utdyper Frøseth.

Det er med andre ord viktig å ivareta de familieeide selskapene i nord. Selv om det er en stor andel familiebedrifter i Nord-Norge, er det få av de som har bestått over mer enn tre generasjoner. Advokat i EY Tom Johansen forteller at en vesentlig utfordring for familiebedrifter er spørsmålet om hvordan bedriften skal føres over til neste generasjon.


- Vi mener det er viktig at eiere er bevisst sin rolle og sitt ansvar, og at eierne har en klar eierstrategi slik at de er motivert til å dra i samme retning, forteller Johansen.


Hvordan takle morgendagens utfordringer? EY jobber daglig med å bevisstgjøre dagens og neste generasjons eiere på deres roller, ansvar og rettigheter, samt de valgene de må ta. I arbeidet med familieselskapene har de fått seg mange «aha»-opplevelser som har gjort de bevisst på hva som er viktig for samarbeid på tvers av generasjoner. Nedenfor kan du lese syv tips til familiebedrifter som ønsker å forberede seg for fremtiden.


1. Bevissthet på eierroller og ansvar. Det viktigste er å avklare forventninger til hva eierrollen innebærer i form av ansvarsområder og rettigheter. Finn ut hva du kan bidra med – en god eier trenger ikke nødvendigvis å være en god drifter.


2. Klar strategi for eierne slik at de er motivert til å dra i samme retning. Med en godt forankret strategi vil familien være motivert til å dra i samme retning, og sørge for å være en samlet stemme utad.


3. Sette i gang eiermøter. Eiermøter er en arena hvor de skal lære å eie godt sammen. Gjennom kunnskap, samarbeid og diskusjoner skal de bygge tillit til hverandre hvor formålet er: et langsiktig, samlet eierskap.


4. Felles visjon og felles mål. Felles visjon og mål står for mye av drivkraften i bedriftene.


5. Løfte eierne fra styret til eierstyret. De fleste bedrifter trenger annen kompetanse i styret slik at de kan dra bedriften dit eierne ønsker.


6. Heltens farvel. Det er mange helter som har vært ekstremt viktige i bedriften og overgangen til nye eiere krever planlegging. Forberedelse av neste generasjon bør skje kontinuerlig og lenge før man egentlig har begynt å tanke på det faktiske generasjonsskiftet.


7. Skaff hjelp! Få et utenfra-perspektiv på hva som er hensiktsmessig for eierskapet i din bedrift.


Comments


bottom of page