top of page
  • Writer's pictureNFTR

- Norges beste tilbud til nordnorske pasienter

Helsepartner Nord-Norge har på rekordtid vokst til å bli den største private leverandøren av helsetjenester i Nord-Norge. Det kommer de nordnorske pasientene til gode.


Hilde Sjurelv startet i februar 2021 i jobben som adm.dir. i Helsepartner Nord-Norge. Målet er å utvikle et nordnorsk helsekonsern som tilbyr Norges beste helsetjenester i Nord-Norge. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

- Målet er å utvikle Norges beste tilbud til de nordnorske pasientene. Det kan vi få til ved å samkjøre kompetansen i konsernet, sier adm.dir. Hilde Sjurelv i Helsepartner Nord-Norge.


Beslutningen om å bygge et privat nordnorsk helsekonsern ble tatt av gründerne Bjørn Hesthamar og Anders Høifødt i 2017. De ønsket å bygge et sterkt og robust nordnorsk helsekonsern, som skulle ta opp konkurransen med selskap sørfra.


På rekordtid har Helsepartner Nord-Norge bygget opp et konsern bestående av fem datterselskap, som leverer helsetjenester på oppdrag fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og direkte til bedrifter og privatpersoner i landsdelen.


- Filosofien vår er å ha ulike tilbud til ulike brukere, på ulike steder i Nord-Norge. Vi har aktivitet fra Glomfjord i sør til Kirkenes i øst. Vi skaper konkurransekraft gjennom lokalt eierskap, sier Sjurelv.


Utfordring å skaffe helsepersonell

Det siste året har etterspørselen etter helsepersonell økt betraktelig, og Helsepartner Nord-Norge har bidratt så godt som mulig til å dekke behovet til de nordnorske kommunene. Det har ikke vært enkelt.


- Under korona-pandemien har det vært kjempeutfordrende for alle nordnorske kommuner å skaffe nok sykepleiere. Nå sliter de med å få feriekabalen til å gå opp. Det er alt for få sykepleiere. Vi kunne ansatt 100 sykepleiere for å dekke behovet i kommunene, men det er nesten umulig å finne tilgjengelig kvalifisert personell i Europa, sier Sjurelv.


Vil behandle senskader etter korona i Skibotn

Det største tjenesteområdet til Helsepartner Nord-Norge er rehabiliteringstjenester på oppdrag fra Helse Nord HF.


- I Alta driver vi Opptreningssenteret i Finnmark. Her bygger vi det fremste kompetanse-clusteret for sanseforstyrrelser. Det er et spesialisertfagfelt, som også Haukeland holder på med. Vi vil videreutvikle denne kompetansen i Alta. Tilbudet kan for eksempel være aktuelt for pasienter med skader etter «virus på balansenerven», kronisk tilbakevendende krystallsyke, Menieres sykdom i kronisk fase, landgangssyndrom, hode- og nakkeskader, senfølger etter hjerneslag, MS, dysfunksjonell øyemotorikk mv. Vi har et rehabiliteringsmiljø på dette og vi forsker ganske intensivt i Alta, sier Sjurelv.


Ved Skibotn helse og rehabilitering har Helsepartner Nord-Norge et fagmiljø som er spesialister på lungerehabilitering. Nå håper Sjurelv de får mulighet til å hjelpe pasienter med senskader etter koronasykdom.


- Vi må få på plass et slikt tilbud i Nord-Norge. Da er det naturlig å legge det til Skibotn. Behandling av korona-skader går hånd i hanske med det tilbudet som er utviklet for lungesyke på Skibotn helse og rehabilitering. Vi har skrevet brev til Helse Nord om dette, og vi håper at tilbudet kan legges dit. Skibotn helse og rehabilitering er et godt sted å komme til, når du skal komme deg tilbake til hektene igjen etter korona, sier Sjurelv.


Sterkere kompetansemiljø

Med fem bedrifter samlet under samme paraply, ønsker Helsepartner Nord-Norge å dra større veksler på den kompetansen som finnes innenfor konsernet - til beste for nordnorske pasienter.


- Det er et vell av kompetanse og bedrifter innenfor det konsernet Helsepartner Nord-Norge representerer. Men i Nord-Norge skal vi gjerne smøre denne kompetansen tynt utover. Nå har vi fått aksept for å bygge sterke kompetansemiljøer innenfor konsernet. Det gir oss mulighet til å utnytte de spesialistene vi har i Alta og Skibotn bedre. Vi ønsker å utvikle Norges beste tilbud for nordnorske pasienter, sier Sjurelv.


Usynlige hjelpere

Et av de siste selskapene inn i Helsepartner Nord-Norge er bedriftshelsetjenesten Hemis. Fra avdelingskontorene i Bodø, Tromsø, Alta og Vesterålen, hjelper de mer enn 900 offentlige og private virksomheter med å ta vare på medarbeiderne sine.


- Jeg liker å si at vi er «back stage». Vi er de usynlige hjelperne til virksomhetene. Vi er ikke et tilsyn, men bistand som bedriftene kan benytte for å ta vare på det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet, sier Birgit Stein, som er daglig leder ved avdelingskontoret i Tromsø.


Birgit Stein (t.v.) og Renate Ovesen Jensen jobber i bedriftshelsetjenesten Hemis. De samarbeider med mer enn 900 virksomheter innenfor privat og offentlig sektor i Nord-Norge. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Stiller opp ved kriser

Sammen med fysioterapeut Renate Ovesen Jensen og 10 andre medarbeidere i Tromsø, er de samarbeidspartner til en rekke ulike virksomheter – til daglig og når kriser oppstår.


- Det er en forsikring for bedriftene, at vi rydder kalendrene og stiller opp for de medarbeiderne som har behov for oss. Vår vakttelefon er åpen 24/7, sier Ovesen Jensen.


Psykolog

Innholdet i bedriftshelsetjenesten har utviklet seg betydelig, siden Tromsø Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1954. Hemis ansatte blant annet psykolog, lenge før andre bedriftshelsetjenester gjorde dette.


- Det gjorde vi fordi vi ser at ansatte har behov for dette tilbudet. Du trenger ikke stå i kø for å komme til psykolog, om bedriften har en avtale med Hemis. Da har du tilgang til dette tilbudet, sier Stein.


Hemis tilbyr en rekke ulike helsetjenester til medarbeiderne i de bedriftene de samarbeider med. På menyen står blant annet tilbud om psykolog. Her viser Birgit Stein et topp moderne legekontor til direktør Trude Nilsen i Næringsforeningen i Tromsøregionen. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Arbeidsrettet rehabilitering

Siden oppkjøpet i februar har det ikke vært mulig å samle medarbeidere i Helsepartner Nord-Norge til felles samling. Det har korona-pandemien satt en stopper for. Men når samfunnet snart åpner opp igjen, håper de å utnytte de synergiene som finnes innenfor konsernet.


- Det er fortsatt nytt for oss å være en del av Helsepartner Nord-Norge. Vi er den tjenesten som er minst lik de andre virksomhetene i konsernet. De arbeider mye med rehabilitering for spesialisthelsetjenesten, mens vi er spesialisert mot arbeidshelse. Nå skal vi bli kjent med de andre virksomhetene. Det åpner nok opp mulighetene for å se og utnytte de synergiene som finnes, sier Birgit Stein, før Hilde Sjurelv legger til.


- En fellesnevner for alle våre virksomheter er den arbeidsrettede rehabiliteringen. Her er det perspektivet Hemis står i relevant, som et supplement til det tradisjonelle helseperspektivet. Dette er et av de mulige konseptene vi arbeider med.


Fortsatt vekstambisjoner

Hun har fortsatt som ambisjon å innlemme flere nordnorske helsevirksomheter i konsernet hun leder.


- Ja, vi har fortsatt en vekstambisjon, både organisk og gjennom oppkjøp. Det er uvisst hva som byr seg på oppkjøpssiden, men vi har en klar ambisjon om å bli større. Budsjettmessig vokser vi gjennom døtrene våre. Her er målet å nå en omsetning på en halv milliard. Det er en dobling av budsjettet for 2021, sier Sjurelv.


For å klare dette må tilstedeværelsen i hele Nord-Norge utnyttes så godt som mulig.


- For å vokse organisk må vi selge mer til eksisterende kunder, og få nye kunder. Vi jobber for å få til begge deler. I vinter kjøpte vi Hemis, som er lokalisert i Bodø, Alta og Tromsø. I tillegg har vi kjøpt Vesterålen HMS. Ved å utvide det geografiske markedet til Nordland, kan vi vokse i hele Nord-Norge. Vårt mål er å skape en bedre hverdag for flere. Da kommer også omsetningen, avslutter Sjurelv.

bottom of page