top of page
  • Writer's pictureNFTR

Ny rapport: Mulige effekter av grunnrenteskatt på havbruk

En viktig næring for kysten vår er havbruk. En innovativ og fremtidsrettet næring som skaper arbeidsplasser og verdiskaping langt utover sitt eget virke. I de siste årene har havbruk blitt pekt på som en sentral vekstnæring av nasjonen, men nå endrer rammebetingelsene seg over natta og skaper stor usikkerhet i næringa. Med store verdier i spill, er det avgjørende å ha et faktagrunnlag å legge til grunn i den videre diskusjonen.Vi har sammen med våre søsterorganisasjoner - 8 store regionale næringsforeninger og 4 næringsallianser som omfatter en rekke mindre foreninger, samt 8 regionale sparebanker fra Rogaland til Troms/ engasjert Junior Consulting (JrC) og NHHS Consulting (NC) Finnmark for å utrede regjeringens foreslåtte grunnrenteskatt på havbruk. Rapporten tar for seg skattens utforming, dens påvirkning på kapitaltilgangen til bedriftene og ringvirkningene dette har på Kyst-Norge.


Rapporten er basert på uavhengige analyser utarbeidet av JrC og NC, samt data fra spørreundersøkelser og relevant innsikt fra andre rapporter.


Rapporten har følgende hovedfunn:


● Skatten påvirker langt flere havbruksbedrifter enn skissert

● Normpris svekker kontraktsmarkedet og fører til volatile innkjøpspriser

● Normpris øker effektiv beskatning og risiko

● Prosjekter for omtrent 35 mrd. NOK er stanset eller satt på pause

● Overskuddet fra havbruk reinvesteres langs kysten og en redusert kontantstrøm vil påvirke denne verdiskapingen negativt

● Ringvirkningene påvirker også det offentlige Norge negativt. Grunnrenteskatt kan bli et nullsumspill

● Tilliten til norske investeringer er svekket


For Nord-Norge kan vi også trekke frem:


● Flere store investeringer er stanset i regionen

● Nordnorsk investeringsfond er lagt på is. 800 millioner skulle gå til å skape og styrke investeringer i Nord-Norge

● Kommunene i regionen tapte stort på årets lakseauksjon. 85% av usolgt kapasitet befinner seg i regionen.


Følg lenken under for å laste ned rapporten i sin helhet:


Lakseskattens utfordringer (06.11)
.pdf
Download PDF • 4.38MBComments


bottom of page