top of page
  • Writer's pictureNFTR

Liza-Mari fant toppjobben i Karlsøy

I vår startet Norway Royal Salmon produksjonen av settefisk på det nye settefiskanlegget i Dåfjord. Satsningen gir 25 spennende private arbeidsplasser i Karlsøy kommune.

Produksjonssjef Liza-Mari Widnes Isaksen har kapret toppjobben i Karlsøy! I tre år har Isaksen deltatt i byggingen av det nye settefiskanlegget til Norway Royal Salmon i Dåfjorden. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

- Det er fantastisk å få fisk inn i anlegget, sier produksjonssjef Liza-Mari Widnes Isaksen (28) fra Gildeskål i Nordland.


Hun har de siste tre årene vært med på byggingen av det 12.000 kvadratmeter store anlegget på Vinterneset i Dåfjord. Nå skal hun lede en gjeng på 20-25 medarbeidere som skal sørge for at smolten trives - fra den ankommer som ørsmå egg og til den forlater Dåfjord som 400 grams laksesmolt.


- Settefiskanlegget skal produsere 10 millioner smolt per år, med en samlet biomasse på 2.400 tonn. Vi bruker RAS-teknologi, som gjør at vi kan resirkulere og gjenbruke 98-99 prosent av vannet. Det reduserer vannforbruket, men krever samtidig spisskompetanse på teknologi og biologi. Det er mye som skal klaffe, men vi har testet og simulert fisk i anlegget i flere måneder. Nå er vi glade for å ha kommet i gang, sier den unge topplederen.

Når smolten vokser til vil de store tankene fylles av laks. Anlegget benytter resirkuleringsteknologi. Det bidrar til at 98-99 prosent av vannet gjenbrukes. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Rask kommunal saksbehandling

Da settefiskanlegget skulle etableres, stod det mellom en tomt i Finnmark og tomten på Vinterneset i Dåfjord. Widnes Isaksen legger ikke skjul på at måten de ble møtt på av Karlsøy kommune bidro til at anlegget ble lagt til Dåfjord.


- Kommunen var rask i saksbehandlingen da vi tok kontakt. Vi ble tatt godt imot av Karlsøy kommune og vi slapp en lang reguleringsprosess. Det har mye å si, sier Widnes Isaksen og legger til.


- Dåfjord har dessuten en strategisk plassering nær Tromsø. I tillegg var tomta ferdig regulert til næring, siden det har ligget et fiskebruk her tidligere. Til slutt har vi en vannkilde i Dåfjord med god vannkvalitet. Det er avgjørende for plasseringen av et slikt anlegg. Du må ha tilgang til godt vann.


NRS satser i Nord-Norge. Det nye settefiskanlegget på Vinterneset i Dåfjorden vil produsere smolt til de lokalitetene Norway Royal Salmon har i Troms og Finnmark. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Mange spennende jobber

Parallelt med byggeprosessen har Widnes Isaksen hatt hovedrollen i oppbyggingen av organisasjonen som skal drifte det store anlegget. Hun har selv deltatt på intervju med alle medarbeiderne og hun er opptatt av å sette sammen et team som har god balanse mellom kjønn og kompetanse. Resultatet er en ung gjeng som trives godt på det moderne anlegget.


- De som arbeider her har bachelor i havbruksdrift og ledelse. Vi har også fiskerikandidater og folk med master i biologi fra universitetet. På den tekniske siden har vi elektrikere og folk som arbeider med automasjon. Det er mye forskjellig kompetanse på et slikt anlegg. Det gir gode muligheter for folk som vil bo i Karlsøy og finne arbeid. Her er det behov for ansatte både med fagbrev og høyere utdanning. Begge deler er helt supert, sier Widnes Isaksen.


Lav snittalder

Så langt har mange unge medarbeidere søkt seg til NRS og settefiskanlegget i Dåfjorden. Gjennomsnittsalderen på de 16 medarbeiderne som er tilsatt så langt, er litt over 30 år.


- Det er artig at vi kan tiltrekke oss så mange unge, kompetente medarbeidere som vil komme hit og jobbe. Det er kult. Vi har arbeidet for at vi også skal få litt eldre medarbeidere, men det har ikke vært like enkelt. De kommer nok, sier Widnes Isaksen med et smil.


Aldri angret på havbruk

Selv har hun hatt en fot innenfor havbruksnæringen siden hun hadde praksis på en forskningsstasjon i Gildeskål som 13 åring. Den gang var det ikke mange unge jenter som valgte matproduksjon i havet som sin karrierevei.


- Da jeg startet som 13 åring var det ikke mange kvinner i næringen. I dag er det kvinner over alt, og kanskje spesielt på settefisk. På de stedene hvor jeg har vært alene jente, har jeg blitt tatt veldig godt vare på. Vi vet at det ikke er slik over alt, men for min del har det vært veldig bra. Jeg var den eneste jenta, og henne skulle de passe på. Jeg har bare gode erfaringer fra havbruksnæringen. Det er jeg veldig glad for, sier Widnes Isaksen.


Liker å være leder

Som 28-åring leder hun en av de viktigste, strategiske satsingene til Norway Royal Salmon. Det har ikke ført til at hun sover dårlig om natten.


- Jeg liker å være leder. Jeg liker å samarbeide med folk og ta ansvar. Jeg var tidlig ute og sa at jeg ønsket å bli sjef. Det var mest en spøk i starten, men etter hvert fikk jeg tilbud om å ta en lederrolle. Jeg liker å få ting til å fungere. Det er kjedelig å ikke ha noen utfordringer å arbeide med. Det gir litt ekstra, sier Widnes Isaksen.


Liza-Mari Widnes Isaksen har de siste tre årene deltatt i byggingen av det nye settefiskanlegget i Dåfjord. Nå byttes byggetegningene ut med levende fisk. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Headhuntet til NRS

At nettopp hun fikk jobben med å bygge opp og lede denne satsingen var ikke tilfeldig.


- Jeg ble headhuntet til Norway Royal Salmon fra en jobb som driftsleder ved Helgeland smolt. De ville ha meg inn for å være med på oppbyggingen av dette anlegget. Vi hadde ikke kontorer, så det var hjemmekontor det første året. I den perioden reiste jeg en del til Trondheim, hvor hovedkontoret til NRS ligger. Og til Bodø. Der har jeg venner, familie og samboeren min. Etter hvert fikk vi kontorer på Kystens hus i Tromsø og en brakkerigg her i Dåfjord, sier Widnes Isaksen og legger til.


- Det blir stadig flere ansatte i NRS og vi har bare overtatt mer og mer areal i Kysten hus. Vi begynner nok å nærme oss 250 medarbeidere. NRS satser i Nord-Norge, sier Widnes Isaksen.


Overvåker fisken 24/7

Nå bor hun i Tromsø og pendler daglig inn til lederjobben i Dåfjord. På settefiskanlegget er det bemanning døgnet rundt, hele uken.


- Vi har medarbeidere som overvåker produksjonen 24/7. De overvåker og går med alarmtelefoner om noe skulle skje. Det har vært mye kursing og forberedelser mens vi har ventet på at anlegget skulle bli klart. Det har vært en positiv effekt av pandemien, at vi har hatt tid til å trene og sette oss inn i teknologien, sier Widnes Isaksen.


De siste månedene har de ansatte på NRS Settefisk gjort omfattende testing før fisken kom i anlegget. Ved full bemanning vil 25 personer ha sin arbeidsplass på anlegget i Dåfjorden. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Savner å arbeide med fisk

Nå ser hun frem til at de siste byggearbeidene avsluttes, slik at de store hallene endelig kan fylles med fisk.


- Vi tar over steg for steg, og den siste overtakelsen blir nok i løpet av sommeren. Byggeprosjektet og organisasjonsutviklingen har vært artig, men jeg har savnet å arbeide med fisk. Det er det jeg har gjort halve livet. Det blir gøy å se om det vi har bygget opp fungerer. Det er da vi får svar på om ting er gjort riktig. Jeg gleder meg enormt mye til å komme skikkelig i gang, avslutter Widnes Isaksen.

Comentários


bottom of page