top of page
  • Writer's pictureNFTR

Lederpraten: Terje Ingebrigtsen

- Vi har vært nøysomme med å ta ut utbytte, og har muligheten til å investere videre i utviklingen av selskapet. I en tid der mange skalerer ned har vi valgt å gå motstrøms og utvider driften vår med å etablere datterselskapet INDIRA Utvikling AS, forteller daglig leder i INDIRA, Terje Ingebrigtsen.

Daglig leder i INDIRA AS Terje Ingebrigtsen.

Navn: Terje Ingebrigtsen

Tittel: Daglig leder

Bedrift: INDIRA AS

Ansatte: 25

Kjernevirksomhet: Rådgivende ingeniør og konsulentvirksomhet innen bygg, anlegg og eiendomsutvikling.


Først av alt, kordan går det?


- Det er klart at koronasituasjonen har påvirket hverdagen for min del, både privat og på jobb. Personlig har jeg det veldig bra, og ingen rundt meg som er smittet av pandemi. Videre er det meget betryggende å se det felleskapet som finnes i befolkningen lokalt og nasjonalt i denne «dugnaden». Spesielt imponert er jeg over de som står på ekstra for at vi «andre» skal ha det best mulig i disse koronatider.


- Vi har rigget hjemmekontor for 3 stykk og det har fungert veldig bra. Datteren i huset er kommet hjem for å sluttføre sin bacheloroppgave, noe som er veldig hyggelig. Min samboer, som er administrasjon- og økonomisjef i INDIRA, sitter også hjemme og det har vært en stor fordel å ha henne så nært i disse koronatider. I tillegg har vi en meget erfaren og god ledergruppe som har stått på sammen med alle de dyktige ansatte i INDIRA for å nå våre mål i denne situasjonen.

Hvordan rammes INDIRA av koronaviruset?


- Koronasituasjonen har på meget kort tid snudd hverdagen på hodet, og i begynnelsen var det stor usikkerhet på hvordan dette vil påvirke driften til INDIRA. Vi var tidlig ute med å gjøre tiltak i forbindelse med korona og etterfølge de oppfordringene som ble gitt fra myndighetene. I forkant av korona hadde vi en underliggende god drift og i tillegg har eierne (de ansatte) over tid fokusert på å bygge et solid firma.


- Vi har vært nøysomme med å ta ut utbytte, og har muligheten til å investere videre i utviklingen av selskapet. I en tid der mange skalerer ned har vi valgt å gå motstrøms og utvider driften vår med å etablere datterselskapet INDIRA Utvikling AS. Etableringen av utviklingsselskapet er en del av vår langsiktige strategi, og drivkraften er å sikre verdiskapning og trygge arbeidsplasser. Vi ser ingen grunn til at korona skal stoppe den langsiktige planen vår nå, og har ambisjoner om å ansette flere ressurser i nyetableringen.

Hvordan utfordres du som leder i denne tiden?


- Vi har bygd opp bedriften organisk fra dag én og har fokusert på å ansette lojale og kunnskapsrike kollega, med stor grad av åpenhet og involvering av de ansatte. Effekten av dette ser vi også i disse tider og det har vært viktig at ansatte involveres og orienteres om det ledelsen gjør og hvorfor de gjøre de ulike vurderinger. I den sammenheng er det vært viktig for meg å være tydelig med målene og hva som kreves for å nå dem.


Vi har fra dag en vært tydelig på to mål:


  1. Vi skal gjøre alt vi kan for å unngå permitteringer.

  2. Fokusere på muligheter og ting vi kan gjøre noe med.

Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene?

- Jeg tror denne pandemien vil påvirke oss på flere nivåer, både privat og som bransje. De teknologiske hjelpemidler som nå i utstrakt bruk benyttes ved hjemmekontor vil utvikle seg videre. Spesielt tror jeg møter som krever lengre reisedistanse vil reduseres og således at reise i jobbsammenheng reduseres der det er mulig. Jeg tror også at det vil fokuseres på lokal og nasjonal verdiskapning, og på den måte bygge opp og sikre god lokal kompetanse. Videre vil det nok også komme tiltak som sikre at vi som nasjon kan være mer selvforsynte på alt fra mat til medisin.

Hva synes du om myndighetenes tiltak?

- Jeg synes at myndighetene har fremstått som trygg og robuste i sin håndtering. Det er bra at helsevesenet har vært tydelig på hva de kan håndtere på en forsvarlig måte. Nå håper jeg at helsevesenet snarlig kan komme på en litt mer «normal-situasjon», slik at ikke korona skaper en dominoeffekt for med andre sykdommer og lidelser.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

- Det som har imponert med mest i denne situasjonen er den dugnadsånden som har vært i landet for å på en best mulig måte legge til rette for at færrest mulig skal bli syke/døde av viruset. Selv om en sjøl ikke er definert til å være i risikogruppen har alle vist forståelse for at en selv kan bli smittet å bringe dette viruset videre til noen som ikke har like gode forutsetninger til å komme seg gjennom dette på en god måte.

Hvordan kobler du av?

- Heldigvis bor jeg i en fantastisk landsdel som er omgitt av flotte fjell og fjorder, og hjemme i Narvik har vi alt dette veldig nært. Jeg trives veldig godt sammen med mine nærmeste, enten vi er slalåmbakken, på hytta eller på havet. Ut over det er hverdagen også helt super, så det er ikke noe problem å koble av og nyte.


Takk for praten Terje!Om lederpraten:

Lederpraten er en artikkelserie med mål om å dele erfaringer ledere sitter med under koronakrisen. Vi i Næringsforeningen håper dette kan bidra til åpenhet og inspirere andre ledere, og ikke minst til å se nye muligheter i en krevende tid. Ønsker du eller din bedrifts leder å bli intervjuet? Ta kontakt med rådgiver Emilie Isaksen på emilie@nftr.no.

Commentaires


bottom of page