top of page
  • Writer's pictureNFTR

Lederpraten: Frank Wikran

- Som leder må man se på mulighetene som ligger der, nye metoder å jobbe på og være tilpasningsdyktig i krevende tider. Man kan ikke sitte stille og vente på at noe skal skje, det gjelder å være fremoverlent i slike situasjoner, forteller avdelingsleder i Fremo Bemanning, Frank Wikran.

Avdelingsleder i Fremo Bemanning Frank Wikran

Navn: Frank Wikran

Tittel: Avdelingsleder

Ansatte: 40

Kjernevirksomhet: Bemanning og rekruttering.


Først av alt, kordan går det?


- Det går veldig bra. Vi har eksistert i 3 mnd. i Tromsø og hadde en kjempestart, så kom Covid-19. For vår del ble dette todelt. Vi har samarbeidspartnere innen bransjer, som lager og logistikk, som ved utbruddet av korona fikk en voldsom økning av aktivitet over natta. Dette førte til at vi fikk en veldig travel, men givende periode i en kaotisk tid. På andre siden ble det mindre aktivitet i mange andre bransjer, noe som satte en demper på hvor vi ville gå fremover. Nå har Fremo Bemanning nasjonalt sett akkurat feiret 15 år (2. mai), og i forbindelse med det og den generelle samfunnssituasjonen har vi gjennomført en strategisamling internt for å kartlegge veien videre.

Hvordan rammes Fremo bemanning av koronaviruset?


- Til tross for at vi hadde økt aktivitet i enkelte bransjer ble det full stopp i andre bransjer. Enkelte oppdrag stoppet over natta. Vi som nyoppstartet firma i Tromsø ønsker vekst og relasjoner til nye samarbeidspartnere. Dette merket vi ble vanskelig og krevende på grunn av den generelle, kaotiske situasjonen i samfunnet. Mange permitteringer og et usikkert fremtidsbilde der planer og prognoser må resettes på tvers av bransjer, har gjort det utfordrende for oss å gjøre noe nyskapende.

Hvordan utfordres du som leder i denne tiden?


- Ved utbruddet av Corona ble det iverksatt en rekke tiltak fra myndighetene som inneholdt mye informasjon og retningslinjer. Som leder må man sette seg inn i dette og virkelig forstå informasjonen og hva det innebærer. Deretter skal man gå ut med info til våre ansatte og samtidig koordinere dette med våre oppdragsgivere. Ansatte berøres og reagerer ulikt på situasjonen, noe som gjør at man må følge dem tett opp hele veien.


- Vi har også hatt en tett dialog og oppfølgning av oppdragsgivere som gjøre sine tiltak i henhold til gitte retningslinjer. Krevende og utfordrende, men spennende og lærerikt. Vi, og oppdragsgiverne våre har vært flinke og heldige. Til tross for en del personer i karantene har det ikke vært noen smittetilfeller. God gjennomføring av tiltak og oppfølgning har vært nøkkelen. Som leder må man se på mulighetene som ligger der, nye metoder å jobbe på og være tilpasningsdyktig i krevende tider. Man kan ikke sitte stille og vente på at noe skal skje, det gjelder å være fremoverlent i slike situasjoner.

Hva tror du blir de langsiktige konsekvensene?

- Jeg ser muligheter til å skape nye måter å jobbe på. Vi ser at digitalisering er en metode som er viktig og avgjørende for å gjennomføre og utføre arbeidshverdagen på en god måte. Dette skal vi bygge videre på og skape noe bærekraftig. Øke effektiviteten i arbeidet, samtidig som man bevarer og bygger tette relasjoner til samarbeidspartnere og kolleger.


- For oss er det viktigere enn noensinne og være tilstede som rådgivende støtte både for samarbeidspartnere og ansatte. Jeg tror det er viktig at bedrifter viser stor omstillingsevne fremover. Blir man passiv og nølende vil man fort kunne falle av, det gjelder å se opp og frem. Kreativitet og evnen til å tilpasse seg raskt kommer til lønne seg, uavhengig av Covid-19.

Hva synes du om myndighetenes tiltak?

- Dette er en situasjon ingen av oss har opplevd før, så det er en krevende jobb å innføre tiltak i en uoverstigelig situasjon. Vi ser helt klart resultat av tiltakene som er gjort, det både lavt antall smittetilfeller og også lav dødelig. Ut ifra det vi vet nå ser det ut til tiltakene er korrekte.

Hva har overrasket deg positivt i denne situasjonen?

- Det som har imponert meg mest er at det har vært stor positivitet blant folk generelt. Folk står sammen og støtter hverandre i denne vanskelige tiden vi er i. Tiltakene og retningslinjer blir respektert og etterfulgt og folk har vist stor omstillingsevne, både i jobb og privat. Jeg tror mange har tatt seg tid til å reflektere og kjenne på hva som er viktig i hverdagen, at man setter pris på store og små ting på en annen måte enn tidligere.

Hvordan kobler du av?

- Jeg kobler vanligvis av med å trene, i disse tider har det vært litt utfordrende siden den foretrukne treningsmetoden har vært utilgjengelig. Ellers henter jeg mye energi fra å være sosial med familie og venner. Tiden fremover kommer det til å bli en del fjellturer, det må være den beste måten å koble av på.


Takk for praten Frank!Om lederpraten:

Lederpraten er en artikkelserie med mål om å dele erfaringer ledere sitter med under koronakrisen. Vi i Næringsforeningen håper dette kan bidra til åpenhet og inspirere andre ledere, og ikke minst til å se nye muligheter i en krevende tid. Ønsker du eller din bedrifts leder å bli intervjuet? Ta kontakt med rådgiver Emilie Isaksen på emilie@nftr.no.

Comentários


bottom of page