top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kutter 350-kronersgrensen

Statsbudsjettet for 2020 ble i dag offentliggjort, her kommer det frem at den omdiskuterte 350-kronersgrensen fjernes. Dette er noe Næringsforeningen og våre medlemmer har vært tydelige på måtte gjøres - og som tar oss nærmere 2000 nye private arbeidsplasser.

Direktør i Næringsforeningen, Trude Nilsen er fornøyd med at 350-kronersgrensen nå fjernes. Likevel er ikke alt rosenrødt i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020

Næringsforeningen sine medlemmer har vært klare på at 350-kronersgrensen har vært hemmende for handelsnæringen i Tromsø. Derfor er det nå svært gledelig at regjeringen fjerner momsfritaket på nettimport under 350 kroner fra 1. april 2020.


- Dette var noe våre medlemmer tok opp med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han besøkte Tromsø tidligere i høst. I en rapport utarbeidet av Menon Economics vises det til at en fjerning av 350-kronersgrensen vil kunne gi staten økte inntekter fra merverdiavgiften på 900 millioner kroner og bidra til økt sysselsetting på anslagsvis 1700 årsverk nasjonalt. Vår sterke handelsstand vil absolutt kunne merke dette positivt, sier Nilsen.


Erstattes av 3000-kronersgrense Men det som kunne blitt en jubeldag fikk seg likevel et skudd for baugen med en ny tollgrense, hvor import av klær blir tollfritt opp til 3000 kroner. Dette gjør at utenlandske netthandels-giganter vil kunne selge tekstiler billigere enn den lokale handelsstanden vil kunne gjøre. Den nye 3000-kronersgrensen vil ikke omfatte næringsmidler, dette betyr at mat og drikke, alkohol og tobakk, holdes utenfor ordningen.


Leder for Fagråd Handel, Laila Myrvang er svært positiv til at 350-kronersgrensen fjernes, men synes det er merkelig at man ikke ser hvilke konsekvenser den nye tollgrensen vil kunne ha.


- Vi konkurrerer med utenlandske aktører og nettbutikker på ulikt grunnlag med denne grensen. Nasjonalt vil dette kunne bety omsetningstap, nedbemanning og arbeidsplasser som flyttes over grensen. Kampen i handelsnæringen står ikke lenger mellom sentrum og kjøpesentre. Norske aktører konkurrerer mot resten av verden, da er det viktig at man konkurrerer på likt grunnlag, sier Myrvang.

Comments


bottom of page