top of page
  • Writer's pictureNFTR

Kronikk: Hvilket signal sender næringsministeren til våre 3000 permitterte i reiselivsnæringen?

Skrevet av:

Ordfører i Tromsø kommune, Gunnar Wilhelmsen

Daglig leder i Visit Tromsø, Chris Hudson

Administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen, Trude Nilsen

I Tromsøregionen sitter det nærmere 3000 permitterte arbeidstakere innen reiselivsnæringen og er bekymret for egen og bedriftens fremtidsutsikter. Da er det skremmende å høre at næringsminister, Iselin Nybø uttale at regjeringen ikke ser på dette som en krise.


F.v. Gunnar Wilhelmsen, Chris Hudson og Trude Nilsen.

«Vi kjem ikkje med pengar no» var beskjeden Nybø ga reiselivet i Bergen torsdag 21. august ifølge NRK. Hvordan dette kan være tilbakemeldingen til ei næring som skriker etter en krisepakke, er både overraskende og skuffende fra næringsministeren. Reiselivsnæringen har vært tydelig på behovet for økonomisk bistand til å bevare bedrifter og arbeidsplasser. Det trengs kompensasjonsordninger, lønnstilskudd og ulike former for kontantstøtte for at næringen skal overleve vinteren. Dette er ikke noe vi bare med pågangsmot kan «stå han av». Bedrifter trenger å bedre likviditeten, og det raskt.

Fremfor oss står høysesongen for reiselivsnæringen i Tromsøregionen, som er bygget opp rundt utenlandske vinterturister. Dermed vet vi ikke omfanget av konkurser for våre reiselivsbedrifter, men signalene fra aktørene er at avbestillingene renner inn. Dette bør bekymre flere enn oss i Tromsøregionen.

Bedrifter tvinges dermed ut i omstilling og nytenking. Da er ikke en utvidet permitteringsordning, som er tiltaket Nybø trekker frem, godt nok. Dersom bedriftene skal klare å omstille seg må de ha lønnede ansatte i arbeid og da må bedriftene ha råd til å hente tilbake permitterte ansatte for å jobbe med dette. Til dette trenger de både lønnstilskudd og kompensasjonsordninger fra regjeringen.

Næringsminister Nybø heller ikke bare kaldt vann i årene til aktører innen reiselivet, hun gjør en vanskelig situasjon verre for ansatte og publikum ved å si at dette ikke er en krise. Dette ufarliggjør smittesituasjonen, spesielt i en næring som er så avhengig av trygg og sikker publikumskontakt.

Beskjeden fra Tromsøregionen er klar. Vi håper dette var et uheldig utsagn av næringsministeren. Vi håper hun beklager sin uttalelse og lytter til de innspill som er gitt.

Hvis ikke har regjeringen overlatt regningen for krisen til aktørene – en regning ingen av disse har råd til å betale.

Comentarios


bottom of page