top of page
  • Writer's pictureNFTR

Karrieredagen på UiT gjør comeback

Samarbeid mellom akademia og næringslivet blir stadig viktigere for å sikre konkurransekraft, grønn omstilling og utvikling av landsdelen i tiden fremover. 5. og 6. mars møtes studenter, akademia og næringsliv på UiT Karrieredagene. Medlemmene i Næringsforeningen får nå rabatt på deltakelse.



Nord-Norge er en landsdel preget av behov for omstilling i en krevende tid. Som landsdel må vi bli mer produktive, bærekraftige, løse klimautfordringer, sikre riktig kompetanse og inkludere flere i arbeidslivet. Dette krever kompetanse, kunnskap, vilje og samarbeid.  


Forskning og teknologiutvikling, i tett samspill med utdanning, for å tilegne seg, implementere og ta ny kunnskap i bruk, er avgjørende for å lykkes i et kunnskapssamfunn med stadig høyere omstillingstakt. Flere av dagens virkemidler legger til rette for gode samarbeid i enkelte sektorer, men det er ikke like enkelt å etablere de brede samarbeidene på tvers av sektorene.

Magnus Krane er styreleder for UiT Karrieredagene

-  UiT opplever økende etterspørsel fra næringslivet etter kompetent arbeidskraft, ny kunnskap og nye teknologier. Ambisjonen med tettere samarbeid er å få et godt samspill mellom bedrifter og akademia, synliggjøre muligheter og få flere studenter inn i næringslivet både under og etter studiene, forteller styreleder i Karrieredagene Magnus Krane.


Dette skal bidra til å koble større deler av næringslivet på den kunnskapen som utvikles og sørge for at den kunnskapen som utvikles er relevant for næringslivets behov. Sammen skal vi videreutvikle en framtidsrettet og kompetent landsdel i nord.


- Vi er svært glade for at Karrieredagene er tilbake på Uit. Dette har vært etterspurt fra flere av våre medlemsbedrifter og har vært ekstra gjeldene for traineeprogrammet vårt Fremstr de siste årene. Nå håper vi et bredt næringsliv stiller sammen på campus og knytter relasjoner til studentene, sier adm. dir. i Næringsforeningen Trude Nilsen.


UiT Karrieredagene er en møteplass for samtlige studenter ved UiT, på tvers av studieretninger. I år deltar virksomheter fra offentlig og privat sektor på karrieredagene for å bygge nettverk ved å delta aktivt i utstillingen, delta med bedriftspresentasjonen, delta i lynmøter og møte studentene på karrierefløya i HSL-bygget.


Karrieredagene gir deg en unik mulighet til å komme i kontakt med en potensiell framtidig arbeidstaker.


Medlemmene i Næringsforeningen i Tromsøregionen kan delta for 8.000,- (ordinær pris for liten pakke er 15.000,-). Oppgi at din bedrift er medlem ved påmelding til karrieredagene@uit.no.


Her kan du lese mer om Karrieredagene: Hjem - uitkarrieredagene.no


Vel møtt!

 

 




bottom of page