top of page
  • Writer's pictureNFTR

Hvordan skape 2000 nye private arbeidsplasser?

Updated: Oct 15, 2019

Næringsforeningen i Tromsøregionen (NFTR) har på bakgrunn av innspillene som ble gitt på Mulighetskonferansen 2019 utarbeidet en rapport som viser at Tromsøregionen fremdeles har en vei å gå når det kommer til vekstkultur - både hos offentlig og privat sektor.


Under Mulighetskonferansen diskuterte rundt 75 deltakere hvordan skape 2000 nye private arbeidsplasser innen 2022. Her ble kapital, teknologi og kompetanse flittig diskutert. Foto: NFTR

Rapporten konkluderer med at et viktig steg vil være å anerkjenne motivasjon, samhandling og kompetanseutvikling som nøkkelfaktorer for vekst og verdiskaping i denne regionen. På denne måten sikres og utvikles en vekstkultur hos bedrifter og offentlig forvaltning som er avgjørende for å skape attraktivitet i arbeidsmarkedet - og 2000 nye private arbeidsplasser.


Direktør i NFTR, Trude Nilsen er klar på at de interne ressursene til bedriftene i denne regionen er avgjørende for at målet om 2000 nye private arbeidsplasser skal nås.


- Mulighetskonferansen viste at det fremdeles er en jobb for å få på plass den vekstkulturen som etterspørres av deltakerne. Her må bedriftene utfordres til å tenke større markeder for eksisterende næring . Dette er noe som kan nås gjennom en visjon og tydelig vekstmålsetting for bedrifter, sier Nilsen.


Fremdeles en vei å gå Det siste året har NFTR etablert en formell samhandlingsarena mellom næringslivet og administrasjonen i Tromsø kommune. Arenaen har bidratt til bedre samhandling og økt forståelse, likevel viser Mulighetskonferansen 2019 at det fortsatt er en vei å gå.


- Det er kritisk at flere av deltakerne oppfatter Tromsø kommune som lite næringsvennlig. De bedrifter som ønsker å vokse, må ha en kommune som er på bølgelengde. Vi trenger en offensiv kommune, som gjenspeiler dette i saksbehandling og politikkutøvelse. Der er vi ikke i dag, sier Nilsen.


Samhandling vil bli viktig Deltakerne på konferansen uttalte et stort ønske om bedre samhandling mellom ulike aktører i Tromsø. Det er et ønske om tettere relasjon mellom næringslivet, akademia, kapital, næringsliv, offentlig forvaltning og grundere.


- Prosjektet 2000 nye vil ta de innspillene som kom under Mulighetskonferansen med seg i det videre arbeidet. Her må vi fortsette å jobbe for gode møteplasser, aktiviteter og arenaer hvor det inspireres og gis økt kompetanse. Er det en ting jeg er sikker på, er det at styrker vi samhandlingen mellom de overnevnte aktørene, da har vi tatt et stort steg på veien mot 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022, sier Nilsen avslutningsvis.

Comments


bottom of page