top of page
  • Writer's pictureNFTR

Fra opptur, til ny nedtur?

Skrevet av Trude Nilsen, administrerende direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen.

Næringsforeningen i Tromsøregionen har siden 2018 satt vekst i privat næringsliv på agendaen gjennom prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Fram til pandemien har fokuset vært å skape nye arbeidsplasser, men de siste 21 måneder har vi også kjempet for å bevare eksisterende arbeidsplasser.


Trude Nilsen, adm. dir. Næringsforeningen i Tromsøregionen

Etter en svært tøff periode med det største arbeidsledighetsnivået siden etterkrigstiden var det gledelig å lese statistikk for 3. kvartal 2021. I løpet av juli, august og september har Tromsøregionen hatt en økning på 1149 arbeidsplasser i privat sektor. Det tyder på at Norge var i full fart tilbake mot normal drift.


Sommerens økning i arbeidsplasser viser en fin vekst i flere hardt koronarammede bransjer. I følge SSB har overnatting og serveringsvirksomheter hatt størst økning med 571 arbeidsplasser. Med et reiseliv på bedringens vei var utfordringen å få tak i nok kompetent arbeidskraft.


Videre viser SSB at en rekke andre bransjer også har hatt merkbar økning; bygge- og anleggsvirksomhet (+151), forretningsmessig tjenesteyting (+92), varehandel og reparasjon av motorvogner (+87), transport og lagring (+85), teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift (+78), jordbruk, skogbruk og fiske (+71), samt industri (+65).


Økningen er svært gledelig, og synliggjør hvordan gjenåpning påvirker næringslivet. Samtidig er det mindre gledelig at vi står ovenfor en ny innstramming av smittevern, som trolig medfølger en betydelig nedgang i private arbeidsplasser.


Nå har bedriftene jobbet beinhardt for å holde hodet over vann, og endelig var det tid for gjenoppbygging. Vi frykter at denne innstrammingen vil føre til konkurser, tap av arbeidsplasser og en kompetanseflukt fra deler av næringslivet. Det er positivt at regjeringen ønsker å gjeninnføre en nasjonal kompensasjonsordning. Skal vi unngå at ansatte permitteres like før julehøytiden, må lønnsstøtteordning også innføres.


Så, hva nå? Det har aldri vært viktigere å holde hjulene i gang. Bedriftene må ha råd til å ha folk i arbeid slik at vi sikrer arbeidsplasser. I tillegg til lønnskompensasjon, må vi forsøke å leve så normalt vi kan innenfor restriksjonene. Det vil si; gå på kafé og restaurant, gjennomfør julebordet, benytt kulturtilbudet, handle julegavene lokalt, og nyt Julebyen Tromsø.

bottom of page