top of page
  • Writer's pictureNFTR

Fra 3 millioner til 1.8 milliarder kroner

Updated: Sep 10, 2019


Direktør i Næringsforeningen i Tromsøregionen Trude Nilsen under dagens signeringsmøte med Troms fylkeskommune, representert ved ass. næringssjef Anne Hjortdahl og seniorrådgiver Gjermund Evanger.


Fylkesrådet har innvilget tre millioner kroner til prosjektet 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Direktør i Næringsforeningen, Trude Nilsen kaller vedtaket en milepæl for foreningen. Prosjektet har en estimert verdiskapingseffekt på 1.8 mrd. kroner per år.

Prosjektet som har sitt utspring fra en analyse gjennomført av Menon Economics, på vegne av Næringsforeningen, viste en lav prosentandel sysselsatte i det private næringslivet kontra andre storbyer i Norge. Mulighetskonferansen som foreningen arrangerte i 2018 ga grobunn for ønsket om å formalisere initiativet.


- Da vi lanserte ideen om å skape 2000 nye private arbeidsplasser i 2018 så vi hvilket engasjement dette skapte hos våre medlemsbedrifter. Det at initiativet nå blir formalisert til et prosjekt gir oss muligheten til å bruke mer av vår tid til å tilrettelegge for 2000 nye private arbeidsplasser, fordi vi vet at næringslivet i regionen ønsker dette. Vi gjør dette for våre medlemmer, og ønsker å skape aktivitet, øke kompetansen og tilrettelegge for at de skal kunne vokse, sier Nilsen.


Stor verdiskapingseffekt

Tilskuddet fra fylkesrådet utgjør 36 % av de totale prosjektkostnadene på rundt 8 millioner kroner, og vil finansiere et bredt spekter av aktiviteter mellom næringslivet, akademia, offentlige institusjoner, politikere, gründere og internasjonalt næringsliv. Dette vil ifølge Nilsen muliggjøre målsetningen, og gi en eksepsjonell verdiskapingseffekt i regionen.


- Våre analyser viser at verdiskapingen innenfor privat eksporterende næringer har en potensiell verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år, dette er 464 millioner kroner mer

enn om disse arbeidsplassene etableres i kommunen og 429 millioner kroner mer enn i

fylkeskommunen eller statlig sektor, sier Nilsen.


Et prosjekt for regionen

Med utgangspunkt i definerte aktiviteter forventer Næringsforeningen et sterkere næringsliv, styrket inntjening og økt skatteinngang for kommunene Tromsø, Balsfjord, Lyngen, Storfjord og Karlsøy. Nilsen forteller at prosjektet har fått positive signaler fra distriktene.


- Dette er et prosjekt for hele regionen, vi vil gjennom aktiviteter understøtte det interkommunale samarbeidet som er igangsatt gjennom regional strategisk næringsplan. Det å knytte regionene enda tettere sammen, også i det private næringslivet, vil være nødvendig for å nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser. Vi går nå i gang med å sende inn søknader til Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Storfjord og Lyngen kommune, og håper disse stiller seg like positivt til prosjektet som fylket, sier Nilsen.

Svarer på en av hovedutfordringene

Fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen sa i et intervju med NRK P1 Troms i forbindelse med vedtaket at tilgangen på arbeidsplasser og arbeidstakere er en av hovedutfordringene for regionen.


- Prosjektet svarer på denne utfordringen, det er et ambisiøst prosjekt som blir spennende å følge, sa Simonsen til NRK.


Troms fylkeskommune ga i sitt tilsagnsbrev tre særvilkår for innvilgelse, ett av disse var ønsket om å følge prosjektet tett gjennom en referansegruppe. Trude Nilsen stiller seg svært positiv til ønsket fra fylket.


- Det er akkurat dette vi i Næringsforeningen ønsker, en sterkere kobling mellom det private næringslivet og det offentlige. Fylkeskommunen vil kunne bidra med fagkompetanse og innsikt som vil være uvurderlig for progresjonen til prosjektet, sier Nilsen avslutningsvis.Commentaires


bottom of page