top of page
  • Writer's pictureNFTR

Fakken gir muligheter for kraftkrevende industri i Karlsøy

Fakken vindpark produserer årlig 130 millioner kilowatt timer strøm. Det gir muligheter for ny industriutvikling i Karlsøy.

Fakken vindpark på Vannøya produserer 130 millioner kilowatt timer strøm i året. Det gjør gir nye muligheter for kraftkrevende industri i Karlsøy.
Fakken vindpark på Vannøya gir nye muligheter for kraftkrevende industri i Karlsøy. Foto: Troms Kraft Produksjon AS

Fakken vindpark ligger på østsiden av Vannøya, mellom Vannvåg og Vannavalen, i Karlsøy kommune. På det flate neset produserer 18 vindturbiner kraft på de sør-østlige vindene som faller ned fra Nordkalott-platået, sneier forbi Lyngsalpene og treffer Fakken, på veien ut til storhavet.


- Så lenge det er kaldt, treffer de stabile vindene fra sør-øst neset på Fakken. Det er det vi ønsker. Lange perioder med stabil god vind, sier avdelingsleder for vindkraft, Svein Erik Thyrhaug i Troms Kraft Produksjon AS.


Svein Erik Thyrhaug, Troms Kraft Produksjon AS.

Stabil tilgang på kraft

Med en årlig kraftproduksjon på 130 GWh har Fakken satt Karlsøy på kartet som en mulig lokalitet for kraftkrevende industri. Med den første vindparken i Troms fylke på Vannøya, fikk øyriket utenfor Tromsø et løft med tanke på linjenett og stabil tilgang på elektrisk kraft.


- Fakken produserer ca. 130 millioner kilowatt timer (130GWh) i året, mens strømforbruket i hele Karlsøy ligger på 40 millioner kilowatt timer (40 GWh). Resultatet av Fakken er at Karlsøy har fått en bedre og sikrere strømforsyning, spesielt på Vannøya. Det er et stort pluss for fiskeindustrien og de kundene som bor der, sier Thyrhaug.

Full stopp på Senja

Nå ser Karlsøy kommune muligheter for nye industrietableringer helt ute i havgapet. Den umiddelbare nærheten til fiskefeltene, sjørutene for godstransport og bytilbudene inne i Tromsø, gjør Karlsøy til en attraktiv beliggenhet for flere virksomheter.


Nylig åpnet Norway Royal Salmon sitt nye settefiskanlegg i Dåfjorden. Nå jobber Karlsøy kommune for å bygge landstrøm og ladeinfrastruktur i tilknytning til de største fiskerihavnene i kommunen. Slike nyetableringer krever tilgang på stabil elektrisk kraft. Det er mangelvare litt lengre sør i fylket.


- På Senja oppleves også formidabel vekst innenfor havbruks- og sjømatnæringen. Utviklingen går så hurtig at Arva AS (tidligere Troms Kraft Nett) har måtte innføre midlertidig tilknytningsstopp på grunn av manglende kapasitet på hovedtilførselen til øya, i påvente av tiltak. Fremdeles er det store kapasitetsutfordringer i de industritunge områdene på Nord-Senja, og store forbrukskunder som Brødrene Karlsen og Nergård har begrensninger på hvor mye de kan øke sitt uttak fra dagens nettinfrastruktur. Arva jobber med langsiktige løsninger i disse områdene også, men dette arbeidet har 5-10 års realiseringstid, sier Sigurd Bakkejord, som er ansvarlig for Smart Senja arbeidet i nettselskapet Arva AS.


For Karlsøy er den gode tilgangen på kraft en klar fordel i kampen om å tiltrekke seg de kraftkrevende industribedriftene.


- Jo lengre ut i distriktene du kommer, jo spinklere blir nettet. Karlsøy har god tilgang på kraft, om det skulle bli etablert kraftkrevende industri der, sier Thyrhaug.


Ringvirkninger

Utbyggingen av Fakken sysselsatte rundt 100 årsverk over de to årene anlegget ble bygget. En analyse av ringvirkningene viser at virksomheten i dag bidrar med minimum 3,5 millioner kroner per år i form av tjenestekjøp fra leverandører. I tillegg kommer eiendomsskatt til kommunen og selskapsskatt til fellesskapet. Fakken bidrar også med spennende arbeidsplasser på Vannøya.


- I dag er det fire fast ansatte på Fakken. Tre av disse er bosatt i Karlsøy. Disse har elektro eller mekanisk utdannelse. I tillegg har de tatt videreutdanning i Danmark. Det er mye arbeid i høyden hvor du er avhengig av fallsikring og klatreutstyr, og vi følger leverandørens instruksjoner på hvordan de ulike arbeidsoppgavene skal utføres. Sikkerheten til medarbeiderne er hele tiden i fokus, sier Thyrhaug.

Byggingen av Fakken vindpark sysselsatte rundt 100 årsverk i over 2 år. Her monteres et av bladene på en av vindmøllene. Foto: Troms Kraft Produksjon AS

Konsesjon til 2037

Troms Kraft har konsesjon for produksjon av vindkraft på Fakken frem til 2037. I god tid før dette må de gjøre seg opp en mening om hva de vil gjøre videre med dette anlegget.


- Vi må ta stilling til hva som skal skje med Fakken om lag ti år før konsesjonen løper ut. Disse prosessene tar lang tid. Det kan være aktuelt å utvide vindparken med flere turbiner, dersom det er lønnsomhet i dette, men det skal gås mange runder med NVE, kommunen, reindrifta og andre interessenter før alt er på plass, sier Thyrhaug.


Fylkesvei 863 en begrensning

En utfordring som kan dempe lysten til å utvide vindparken er de begrensningene som ligger på Fylkesvei 863 fra Tromsø til Hansnes.


- Vi får ikke kjøre mobilkran fra Tromsø ut til Fakken. Det skyldes de gamle steinbroene på Ringvassøya som ble bygget under krigen. De har en begrensning i aksellast på 10 tonn. Det gjør at vi må ta mobilkraner og tyngre kjøretøy med båt ut til Valen. En slik transport koster fort en halv million kroner, sier Thyrhaug.


Vindparken er avhengig av at tunge kjøretøy kan kjøre ut til Fakken for leveranser og reparasjoner. Med en akselbegrensning på 10 tonn på Fylkesvei 863 må de største mobilkranene tas ut med båt til Valen. - Det koster fort en halv million per transport, sier Thyrhaug.
Vindparken er avhengig av at tunge kjøretøy kan kjøre ut til Fakken for leveranser og reparasjoner. Med en akselbegrensning på 10 tonn på Fylkesvei 863 må de største mobilkranene tas ut med båt til Valen. Foto: Troms Kraft Produksjon AS

Når strømprisen er lav har driftskostnadene på Fakken stor betydning for lønnsomheten til vindparken. I 2020 leverte anlegget et negativt resultat inn i konsernregnskapet til Troms Kraft AS.


- Strømprisen var nede i 2 øre per KWh på sommeren i fjor. Da er det ikke enkelt å dekke opp for de faste kostnader vi har på Fakken. Her har veien stor betydning. En vei som tåler mobilkran og annen tungtransport vil redusere kostnadene våre betydelig. Det er kostbart å måtte ta tungt utstyr ut med båt, avslutter Thyrhaug.

Comments


bottom of page