top of page
  • Writer's pictureNFTR

Disse ga innspill på hvordan vi skal skape 2000 nye private arbeidsplasser


Mulighetskonferansen 2019 samlet aktører fra eksisterende næringsliv, kapital, akademia, grundere og offentlig forvaltning for å diskutere hvordan kapital og teknologi kan være drivere for vekst i regionen

I en region med så store ressurser som vår, er det et behov for risikokapital og profesjonelt eierskap for å ta ut det fulle potensialet. Dette var noe av det som kom frem på Mulighetskonferansen 2019 hvor Næringsforeningen i Tromsøregionen satte teknologi og kapital på agendaen for å nå målet om 2000 nye private arbeidsplasser.


Rundt 80 fremmøtte hadde tatt turen til Mulighetskonferansen 2019 torsdag i forrige uke. Her ble 2000 nye private arbeidsplasser satt på agendaen da aktører fra offentlig forvaltning, eksisterende næringsliv, grundere, akademia og kapitalmiljøet sammen diskuterte muligheter og barrierer for vekst.


Fra scenen fortalte styreleder i Næringsforeningen, Stein Windfeldt om status for prosjektet, og veien videre. For å sikre videre vekst er det viktig at vi fortsetter å jobbe målrettet for å tiltrekke oss både gode private bedrifter og kompetent arbeidskraft.


Videre hørte vi fra Bjørn Hesthamar i Nord Kapitalforvaltning, Tor Vangberg i PTG AS (tidl. Kuldeteknisk), Robert Jenssen hos UiT og Nina Hansen i JM Hansen. Disse ga innblikk i hvordan kapital og teknologi er og har vært en viktig faktor for deres arbeid.


Etter foredragene ble to timer allokert til en arbeidsøkt, hvor disse miljøene i fellesskap drøftet hvordan vi skal kunne skape 2000 nye private arbeidsplasser, samt hvordan kapital, teknologi og kompetent arbeidskraft vil være viktig for å nå dette målet. Funnene her vil bli presentert i løpet av neste uke i en rapport utarbeidet av prosjektet.Comments


bottom of page