top of page
  • Writer's pictureNFTR

Da Magnus ville slutte sa sjefen nei

Magnus Finnset sa opp jobben i teknologiselskapet Egde for å flytte hjem til Tromsø. Det gikk ikke. Nå har han startet nytt avdelingskontor sammen med kollega Bergljot Matre Gåsland.

Nå starter Magnus Finnset nytt kontor i Tromsø sammen med front-end designer Bergljot Matre Gåsland. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Magnus Finnset smiler når vi møter han på det nye avdelingskontoret til Egde på Flow Coworking i Tromsø. Den erfarne rådgiveren er oppvokst på Slettaelva utenfor Tromsø, men reiste til Oslo og Kristiansand for å ta en master i finansiell økonomi. Etter noen år i hovedstaden, og tre år som rådgiver i Egde, var tiden inne for å flytte hjem til Tromsø.


- Jeg hadde bestemt meg for å si opp og ta med familien nordover. Men sjefen sa nei. Jeg fikk i stedet tilbud om å ta Egde til Tromsø og bredde oss ut her. Det er superspennende! Nå ønsker vi å komme i kontakt med nye kunder som ønsker en sprek samarbeidspartner, sier Finnset.


Satte seg på båten til Tromsø

Med seg nordover fikk han frontend-designer Bergljot Matre Gåsland. Hun er utdannet sivilingeniør fra NTNU, og hadde allerede flyttet til Harstad på permanent «hjemmekontor» i Egde. Gåsland satte seg på båten til Tromsø for å bidra til vekst i Nord-Norge.


- Jeg startet karrieren som tekniker på sykehus, men jeg ønsket litt mer frihet og litt mindre byråkrati. Her i Egde er jeg frontend-utvikler og lager gode brukergrensesnitt for kundene våre. Det er veldig spennende, sier Gåsland.


Vil gjenta suksessoppskriften

Ordet «Egde» stammer fra Agder, hvor selskapet ble startet. Det handler om identitet. Å være en god «egd». Selskapet startet med 30 medarbeidere. Etter fem år har de nådd ca. 100 medarbeidere og passert 126 MNOK i omsetning (2021). På veien har de etablert kontorer i Kristiansand, Grimstad og Porsgrunn – samt det nye kontoret i Tromsø.


- Det er flere likhetstrekk mellom Tromsø og Kristiansand. Begge byene opplever et sug mot mer sentrale strøk. Jeg er opptatt av å skape spennende arbeidsplasser og gode prosjekter som gjør at folk har lyst til å arbeide her. Jeg opplever at kompetansen i de litt mindre byene er like god som i Oslo. Egde har bygget opp et vellykket kompetansemiljø på Sørlandet. Nå vil vi gjenta suksessoppskriften her i Tromsø, sier Finnset, og legger til:


25 prosent av de ansatte i Egde har flyttet til Sørlandet for å arbeide hos oss. Noen har flyttet hjem, mens andre flytter til. Det viser at det er mulig å skape spennende arbeidsplasser utenfor Østlandet. Nå ønsker vi at flere skal flytte til Tromsø for å arbeide i Egde.

Software først

Det nye tilskuddet blant teknologibedriftene i landsdelen har som mål å forene mennesker og teknologi. I nært samarbeid med kundene utvikler de nye digitale løsninger som øker effektiviteten og lønnsomheten. På kundelista har de store virksomheter som Agder Energi, Skatteetaten, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Statsforvalteren, Helseforetakene, kommuner, fylkeskommuner og Sparebanken Sør, for å nevne noen. De har nettopp vunnet en rammeavtale med UiT Norges Arktiske universitet.


- Mange IT-bedrifter har spesialisert seg på teknisk utstyr som de tilbyr kundene. Så kommer programvaren i andre rekke. Hos oss kommer software først. Vi lager, drifter og forbedrer de løsningene vi lager. Vi setter sammen team hvor vi spiller på den fagkompetansen vi har tilgjengelig, og vi tar ansvar for hele leveransen, sier Finnset.


God samarbeidspartner over tid

Den erfarne staben av rådgivere og teknisk fagpersonell kan løse alle digitale utfordringer en virksomhet møter. Det gir trygghet for bedrifter som ønsker én digital partner å forholde seg til.


- Vi har stor bredde i hva vi kan tilby og vi ønsker å være en god samarbeidspartner over tid. Vi har et stort lag i ryggen og er ikke avhengig av en eller to nøkkelpersoner for å kunne levere en tjeneste. Det er en av våre styrker. Vi har et robust team med stor bredde i kompetansen, sier Finnset.


Vil bygge opp virksomheten i Tromsø: Egde har som mål å vokse og ta markedsandeler i Tromsø. Foto: Geir Håvard Hanssen, Ledelse i Nord.

Tar vare på menneskene

Siden 2018 til 2021 har omsetningen i Egde økt fra 70 til 126 MNOK. Noe av forklaringen på dette er en stabil arbeidstokk som trives på jobben.


- Det er lav turnover i Egde. Folk blir lenge. Her er teamorienteringen viktig. Vi vinner og taper sammen. Du finner ikke spisse albuer og holdninger som sier at det er «up or out» i Egde. Jeg har tro på denne forretningsmodellen. Måten vi tar vare på menneskene våre, sier Finnset.


«Drive» til å bidra

Egde er verdistyrt selskap hvor menneskene står i sentrum. Der andre konsulentmiljø dyrker den interne konkurransen for å heve resultatene, ønsker Egde å skape gode team som lykkes sammen. De har heller ikke avdelinger og budsjetter som de ansatte skal strekke seg for å oppnå.


- Egde har flat struktur. Her har du ikke en leder, men du får velge deg en coach. Coachen hjelper deg med den personlige utviklingen i selskapet, sier Finnset og legger til:


- Vi er også et budsjettløst selskap. Vi lager prognoser og setter oss vekstmål, men vi har ikke krav til faktureringsgrad. Folkene må finne «driven» til å bidra selv. De som arbeider hos oss, ønsker å få noe til. De er ikke her bare for å heve lønn. I bunnen ligger et ønske om å vokse.


Vil rekruttere

Nå starter arbeidet med å vokse også i det nordnorske markedet. Første steg er å fylle kontorlokalene i Tromsø med nye medarbeidere.


Vi vil rekruttere i nær fremtid, og vi skal ta dette stegvis. Det er viktig å bygge et miljø som består av mer enn to personer. Vi har lyst til å bevege oss opp mot 10 medarbeidere i løpet av året, så får tiden vise hvor mange vi blir til slutt, sier Finnset.

Bygge opp virksomheten i Tromsø

De nye medarbeiderne som går inn i selskapet har spennende oppgaver i vente.


- Ja, de vi tilsetter her i Tromsø får være med og forme utviklingen til Egde i nord. Vi skal være en betydelig aktør i Tromsø-markedet, og de som skal arbeide sammen med oss må ønsker å bygge opp virksomheten. I tillegg får de delta i prosjekter andre steder i Norge. Vi har et stort kompetansemiljø i ryggen og mange spennende prosjekter rundt om i landet, sier Finnset.


Betydelig aktør

Den langsiktige planen til Egde er å etablere seg som en betydelig aktør i Tromsøregionen. Det skal de gjøre i tett samarbeid med kundene og medarbeiderne.


- Vi skal være et sted folk identifiserer seg med og hvor nyutdannede ønsker å arbeide, og vi skal vinne de attraktive prosjektene. Målet er å opparbeide en god standing hos kunder og ansatte, og være en betydelig bidragsyter til utviklingen av det samfunnet vi er en del av, avslutter Finnset.

Comments


bottom of page