top of page
  • Writer's pictureNFTR

Bli en del av vårt Økonomilederforum

Updated: May 12, 2021


Et knippe bilder fra tidligere samlinger på forumet.


For tiende år på rad samler vi økonomiledere på tvers av bransjer for faglig påfyll og nettverksbygging. Som medlem i Næringsforeningen i Tromsøregionen er du eller din bedrifts økonomileder hjertelig velkommen til å delta. 

Som deltaker i forumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din rolle og egen bedrift. Du blir en del av et faglig nettverk der utgangspunktet for møtene er kompetanseheving, erfaringsutveksling og relasjonsbygging. Som en del av nettverket diskuterer du aktuelle tema og problemstillinger med likesinnede.

Økonomilederforumet består av fire samlinger per kalenderår, hvorav to samlinger rundes av med en sosial sammenkomst. Vanligvis har vi to samlinger før sommeren og to etter, men på grunn av koronasituasjonen tar vi en samling før sommeren og tre etter når det forhåpentligvis er mindre restriksjoner knyttet til samlinger.


Påmelding sendes til forumansvarlig Emilie Isaksen på emilie@nftr.no.


PS: så lenge det er ledig plass tar vi gjerne i mot deltakere underveis i forumet. Ta kontakt med oss så finner vi ut.

Program 2021:

02. juni //  Kystens Hus  //  kl. 12.00-16.00

Tema: Kommuneøkonomi og bærekraft

Vi sparker i gang forumet med todelt tema! Vi har invitert den nye kommunedirektøren Stig Tore Johnsen til en prat rundt kommuneøkonomien, både med tanke på utfordringer og muligheter de neste årene. Videre har vi fått med oss BDO til å fortelle og utfordre oss på bærekraft og økonomilederrollen.


Program for dagen:

  • 12:00 Lunsj og velkommen

  • 13:00 Kommunedirektør Stig Tore Johnsen «Hvordan snu skuta sett med næringlivsbriller, nå også fra innsiden»

  • 14:00 Pause

  • 14:15 BDO "Grønnvasker eller samfunnsutvikler? - Økonomilederrollen i et bærekraftig fremtidsperspektiv"

  • 16:00 Vel hjem

25. august //  Amtmandens //  kl. 12-18.00

Tema: Hverdagsledelse

Hva gjør lederen når lederen bedriver ledelse? Etter tilbakemeldinger fra forumets deltakere har vi lagt opp til en samling med fokus på ledelse. Denne gangen ønsker vi å fokusere på hverdagsledelse, og vi har invitert med oss konsulentene fra ipluss som har lang erfaring innen ledelse, både med store og små organisasjoner. De har siden etableringen i 1993 hatt godt over 1000 ledere gjennom sine lederprogram.


Samlingen rundes av med sosialt opplegg. Mer informasjon om dette kommer når det nærmer seg.27. oktober //  Azets Tromsø, Sjølundvegen 1 // kl. 12.00-16.00

Tema: Digitalisering av økonomifunksjonen

Som med resten av verden står regnskapsbransjen og økonomifunksjonen i en teknologisk utvikling. Dette er ikke noe nytt, men vi ser at endringene skjer hyppigere og mulighetene er flere. Hvordan velge de løsningene som gjør din hverdag enklere og hente ut potensialet i utviklingen?


IT-direktør i Azets Geir Granum tar turen til Tromsø og drar oss gjennom dagens tema: digitalisering av økonomifunksjoner. Geir har jobbet i Azets siden 2013 etter å ha fullført sin bachelorgrad i finans på BI.


08. desember //  Tromsø Havn // Tidspunkt annonseres senere, sett av dagen inntil videre

Tema: Åpent

Samlingen vil finne sted i den nye Havneterminalen der vi får en omvisning på bygget. Tema settes i samråd med forumets deltakere og sendes ut når det nærmer seg. Samlingen rundes rundes av med sosialt opplegg

Påmelding og pris

Kr 10.500 + mva

Pris og påmeldingen gjelder for alle fire samlingene. Påmeldingen er bindende.

コメント


bottom of page