top of page
  • Forfatterens bildeNFTR

Bli en del av LederforumetSom deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.


Med lederforumet ønsker vi å skape en sterk arena for lederutvikling med hovedvekt på faglig utbytte og nettverksbygging. Medlemmene skal kunne diskutere aktuelle ledelsestema og -problemstillinger med likesinnede, samt bidra til engasjement i regionens nærings- og lederutvikling. 


Lederforumet består av fire årlige samlinger, inkludert én sosial sammenkomst. På samlingene får du foredrag holdt av noe av det beste Nord-Norge har å by på. I tillegg vil vi gi innblikk i ulike perspektiver på ledelse igjennom presentasjoner fra lokale bedrifter i Tromsøregionen. Bedriftene vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Meld deg på før september for halv pris på årets to siste samlinger. ​

Hvem passer forumet for?


Forumet passer for linje-, mellom- og toppledere i Tromsøregionen som har et ønske om faglig påfyll, utvikle sin lederrolle og knytte kontakter. Forumet er relevant for ledere på tvers av bransjer og uavhengig av organisasjonens størrelse.


Meld deg på her


Program


20. februar  //  Kystens Hus, 2.etg  //  Kl 12.30


Du som leder

Hva er ledelse, hva er lederatferd, hva er et ledernettverk, dette er noen av de spørsmål som blir belyst denne ettermiddagen. v/Kurt Knudsen, Ledelse i nord

Sosial aktivitet og middag fram til ca kl 20.


1. juni  //  Linken  //  Kl 08.30-12.30


Mediahåndtering


Mediearbeid når det er solskinn og når det stormer. v/Christian Chramer, NHO Gruppearbeid: mediatrening


4. september  //  Linken  //  Kl 11.30-15.30


Digitalisering


Fra papir til verdi – hvordan utvikle og effektivisere bedriften? v/Tom Svendsen, Atea


15. november //  Sted og tidspunkt annonseres senere


Omdømme


Casepresentasjon: Mack Ølbryggeri Ka fan e omdømme? v/Geir Bakkevoll


Påmelding og pris


Meld deg på før september for halv pris på årets to siste samlinger.  Ny pris er:  Kr 2100 + mva for medlemmer i Næringsforeningen og leietakere på Siva.  Kr 3000 + mva for de resterende

Påmeldingen er bindende.

Meld deg på her

bottom of page