top of page
  • Writer's pictureNFTR

Bli en del av LederforumetSom deltaker i Lederforumet vil du få faglig påfyll, inspirasjon og motivasjon til å utvikle din lederrolle. Du blir en del av et tverrfaglig nettverk der utgangspunktet for møtene er erfaringsutveksling og relasjonsbygging.


Med lederforumet ønsker vi å skape en sterk arena for lederutvikling med hovedvekt på faglig utbytte og nettverksbygging. Medlemmene skal kunne diskutere aktuelle ledelsestema og -problemstillinger med likesinnede, samt bidra til engasjement i regionens nærings- og lederutvikling. 


Lederforumet består av fire årlige samlinger, inkludert én sosial sammenkomst. På samlingene får du foredrag holdt av noe av det beste Nord-Norge har å by på. I tillegg vil vi gi innblikk i ulike perspektiver på ledelse igjennom presentasjoner fra lokale bedrifter i Tromsøregionen. Bedriftene vil bli annonsert på et senere tidspunkt. Meld deg på før september for halv pris på årets to siste samlinger. ​

Hvem passer forumet for?


Forumet passer for linje-, mellom- og toppledere i Tromsøregionen som har et ønske om faglig påfyll, utvikle sin lederrolle og knytte kontakter. Forumet er relevant for ledere på tvers av bransjer og uavhengig av organisasjonens størrelse.Program


20. februar  //  Kystens Hus, 2.etg  //  Kl 12.30


Du som leder

Hva er ledelse, hva er lederatferd, hva er et ledernettverk, dette er noen av de spørsmål som blir belyst denne ettermiddagen. v/Kurt Knudsen, Ledelse i nord

Sosial aktivitet og middag fram til ca kl 20.


1. juni  //  Linken  //  Kl 08.30-12.30


Mediahåndtering


Mediearbeid når det er solskinn og når det stormer. v/Christian Chramer, NHO Gruppearbeid: mediatrening


4. september  //  Linken  //  Kl 11.30-15.30


Digitalisering


Fra papir til verdi – hvordan utvikle og effektivisere bedriften? v/Tom Svendsen, Atea


15. november //  Sted og tidspunkt annonseres senere


Omdømme


Casepresentasjon: Mack Ølbryggeri Ka fan e omdømme? v/Geir Bakkevoll


Påmelding og pris


Meld deg på før september for halv pris på årets to siste samlinger.  Ny pris er:  Kr 2100 + mva for medlemmer i Næringsforeningen og leietakere på Siva.  Kr 3000 + mva for de resterende

Påmeldingen er bindende.

Comments


bottom of page