top of page
 • Writer's pictureNFTR

16 millioner til lokale virksomheter som rammet av smittevern - slik søker din bedrift

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bevilget mer penger til den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter. Tromsø kommune er tildelt 16 960 000 kroner av disse midlene. Slik som sist skal støtten tildeles lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak under koronasituasjonen.

En rekke bransjer har vært påvirket av smittevernstiltak det siste året. Her fra en godværsdag før koronakrisen.

Etter politisk vedtak i Tromsø kommune skal midlene innrettes på følgende måte:

 • Generell driftsstøtte 6 000 000

 • Kompensasjon til virksomheter med skjenkebevilling 7 300 000

 • Ventilordning, driftsstøtte 1 950 000

 • Krisereserve 1 710 000

Dersom du ønsker å søke om kompensasjon bør du først besøke www.tromso.kommune.no/naeringsfond. Her vil du finne mer detaljert informasjon om de 3 ulike støtteordningene som Tromsø kommune nå tilbyr:

 • Generell driftsstøtte

 • Ventilordning – Driftsstøtte.

 • Kompensasjon til virksomheter med skjenkebevilling.

Klikk på fanene på nettside-linken over for å lese mer om ordningene, og finn ut hvilken som passer for din bedrift. For de aller fleste vil dette være Generell driftsstøtte.


Søknadsfristen for de to første ordningene er 21. Mai, og alle innsendte søknader blir vurdert, uavhengig av når de ble sendt inn. Kompensasjonsordningen for virksomheter med skjenkebevilling trenger man ikke søke om og alle virksomheter som er registrert med skjenkebevilling i Tromsø kommune per 2020, vil motta et tilsagnsbrev hvor tilskuddet må aksepteres med signatur av daglig leder eller innehaver, og returneres saksbehandler. Utbetaling vil skje fortløpende.


Slik søker du - steg for steg

Når du er klar for å søke går du til søknadsportalen regionalforvaltning.no. Dersom du ikke allerede har en brukerkonto, må du opprette en ny. Logg deg så inn og følg vår veileder for hvordan man søker.


Alle søknader til disse ordningene vil bli vurdert. Dersom det kommer inn flere søknader enn det finnes penger til, vil kommunen legge til grunn følgende prinsipper for prioritering:

 • Hvorvidt bedriften er del av prioriterte næringer – servering, reiseliv, kulturbasert næring.

 • Hvor omfattende omsetningssvikten som følge av smitteverntiltak er.

 • Hvor mange årsverk bedriften har.

 • Hvorvidt bedriften tidligere har mottatt offentlig drifts- eller likviditetstilskudd.

Spørsmål om ordningen kan rettes til næringsrådgiver i Tromsø kommune Haakon Worum på tlf. 934 08 859 eller epost haakon.worum@tromso.kommune.no.

Her kan du se en mer detaljert steg for steg guide til skjema i Regionalforvaltning:

bottom of page