top of page
ST-1000485_edited.jpg

Sjekkliste for arbeidsgivere med utenlandske arbeidstakere

Arbeidsgivere som har et bevisst forhold til egen rolle i ivaretakelsen av utenlandske arbeidstakere, som arbeider målbevisst med integrering, vil ofte få et konkurransefortrinn og i neste omgang ha en enklere vei til rekruttering fra denne gruppen. Det finnes eksempler på arbeidsgivere som gjennom et målrettet arbeid opplever at utenlandske arbeidstakere tar kontakt direkte for å søke jobb, nettopp fordi det har ryktes at en er dyktig på ivaretakelse.

Alexa Young, CA

Sjekkliste for deg med utenlandske arbeidstakere

Gratulerer med å ha tiltrukket deg utenlandsk kompetanse til din bedrift. For å sikre at dine ansatte får en rask oppstart og trives i regionen har vi utarbeidet en sjekkliste med nyttig informasjon for arbeidsinnvandrere. Sett av litt tid til å gå gjennom disse punktene med dine nyansatte. Lykke til!

Tillatelse til å jobbe i Norge

​Før du ansetter utenlandske arbeidstakere, må du som arbeidsgiver forsikre deg om at de har tillatelse til å jobbe i Norge. Dette kan du verifisere ved å kontakte UDIs Arbeidsgiverservice. Å ha et skattekort er ikke det samme som å ha tillatelse til å jobbe eller oppholde seg i Norge. Skattekortet er kun relevant for å regulere skattetrekket fra lønnen din.

Flyttemelding til Norge

Informer ansatte om å melde flytting til det norske folkeregisteret ved ankomst til Norge. EU/EØS-borgere som planlegger å bo i Norge i mer enn 6 måneder, må melde flytting senest åtte dager etter ankomst. Svenske, danske, islandske og finske statsborgere kan jobbe uten å registrere seg hos politiet. Øvrige EU/EØS-borgere har rett til å være arbeidstakere i Norge, men må registrere seg hos politiet senest tre måneder etter ankomst. Personer fra land utenfor EU/EØS må ha gyldig oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. Sjekk UDI's nettsider for mer informasjon.

D-nummer og skattekort

D-nummer tildeles utenlandske personer uten norsk fødselsnummer for identifikasjon overfor norske myndigheter. Arbeidstakere som jobber og oppholder seg i Norge under 6 måneder trenger d-nummer for registrering i Folkeregisteret og skattekort. Uten fødselsnummer eller d-nummer må arbeidstakere besøke et av 42 utvalgte skattekontor for å søke om skattekort. Se Skatteetaten for mer informasjon.

Bankkonto

Informer om viktigheten av å ha en norsk bankkonto for lønnsutbetaling og økonomiske transaksjoner. Utenlandske arbeidstakere kan åpne bankkonto i Norge ved å fylle ut en elektronisk søknad, besøke en bank og bekrefte identiteten. Husk å ha med gyldig ID og eventuell oppholdstillatelse. Du bør også ha informasjonen klar om ditt D-nummer, norsk postboks eller bostedsadresse i Norge, samt en gyldig e-postadresse og mobiltelefonnummer.

Arbeidskontrakt og arbeidsrettigheter

D-nummer tildeles utenlandske personer uten norsk fødselsnummer for identifikasjon overfor norske myndigheter. Arbeidstakere som jobber og oppholder seg i Norge under 6 måneder trenger d-nummer for registrering i Folkeregisteret og skattekort. Uten fødselsnummer eller d-nummer må arbeidstakere besøke et av 42 utvalgte skattekontor for å søke om skattekort. Se Skatteetaten for mer informasjon.

Fastlege og nødnumre

Alle som bor i Norge og er registrert i det nasjonale folkeregisteret, har rett til en fastlege eller familielege. Imidlertid har personer med D-nummer ikke rett til en fast lege. For de som ikke har rett til en fast lege, må de kontakte legevakten i tilfelle behov. Mer informasjon om dette på nettsiden til Helsenorge.
 

Oppdater dine ansatte på nødnumre: 110 for brann, 112 for politi, 113 for medisinsk hjelp og 1412 for hørselshemmede. Nødetatene viderekobler samtaler etter behov.

Offentlig transport

D-nummer tildeles utenlandske personer uten norsk fødselsnummer for identifikasjon overfor norske myndigheter. Arbeidstakere som jobber og oppholder seg i Norge under 6 måneder trenger d-nummer for registrering i Folkeregisteret og skattekort. Uten fødselsnummer eller d-nummer må arbeidstakere besøke et av 42 utvalgte skattekontor for å søke om skattekort. Se Skatteetaten for mer informasjon.

Boligsituasjon

Når det gjelder bolig, kan det være nyttig å gi arbeidstakere generell veiledning om leie av bolig i Norge, helst før de flytter hit. I Norge har både private enkeltpersoner og profesjonelle utleiere muligheten til å tilby utleieeiendommer. Metodene for å finne tilgjengelige utleieboliger varierer, fra å søke gjennom avisannonser til å spørre bekjente eller bruke nettbaserte plattformer som Facebook eller Finn.no. Uavhengig av hvilken type utleiebolig som velges eller hvilken plattform som brukes, er det alltid viktig å ha en skriftlig leieavtale som beskriver rettigheter og plikter for begge parter.

For å søke om banklån i Norge må du ha hatt en inntekt i minst seks måneder, og gi banken tilgang til dine bank- og skattemeldinger for å vurdere din kredittverdighet.

Introduksjon i norsk kultur og lokalsamfunnet
 

Ta deg tid til en kort introduksjon i norsk kultur og lokalsamfunnet. Her foreslår vi noen diskusjonspunkter:
 

  • Det kan være greit å være tålmodig når det gjelder byråkratiske prosesser som visum og ID-nummer.

  • Delta i sosiale aktiviteter og nettverksbygging for å knytte kontakter og bli kjent med nye mennesker.

  • Lære noen grunnleggende norsktalende ferdigheter for å kunne engasjere seg i samtaler og arbeidsmiljøet.

  • Fortell de ansatte at du ønsker de bidrar med sine meninger og ideer under møter, og anerkjenner verdien av samarbeid i team.

Nulltoleranse for diskriminering og trakassering

Gi også informasjon om ansattes rettigheter mot diskriminering og trakassering på arbeidsplassen. I Norge har alle rett til å jobbe i et miljø fritt for diskriminering basert på kjønn, etnisitet, religion, nasjonalitet eller andre beskyttede egenskaper. Oppmuntre dine ansatte til å rapportere til arbeidsgiver eller tillitsvalgt dersom de opplever situasjoner som de oppfatter som diskriminerende eller trakasserende.

Oppfølging

Planlegg jevnlige oppfølgingsmøter for å sikre at ansatte trives og har det de trenger for en vellykket overgang til Norge.

Denne veiledningen er en del av Tilflytterstrategi-prosjektet, et samarbeid mellom flere partnere. Takk til Troms Holding for finansiering.

4.png
bottom of page