top of page

tor. 26. sep.

|

Clarion Hotel the Edge

Mulighetskonferansen 2019

Tilgang på kapital og utnyttelse av teknologi er avgjørende for å vokse i eksisterende bedrifter og for nyetableringer. Meld deg på den viktigste arenaen i tilretteleggingen av 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen.

Dette arrangementet er fullbooket. Ønsker du å stå på venteliste, ta kontakt med patricija@nftr.no
Se andre eventer
Mulighetskonferansen 2019
Mulighetskonferansen 2019

Time & Location

26. sep. 2019, 11:00 – 15:00

Clarion Hotel the Edge, Kaigata 6, 9008 Tromsø

About the event

Tilgang på kapital og utnyttelse av teknologi er avgjørende drivere for å vokse i eksisterende bedrifter og for nyetableringer. Vi setter fokus på dette på den viktigste arenaen i tilretteleggingen av 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. 

Fjorårets suksess rundt lanseringen av målsettingen viste et behov for å diskutere mulighetsrommet for videre vekst i eksisterende næringsliv. Før vi samler oss rundt bordet for å drøfte tematikken, hører vi fra fire ulike aktører som benytter teknologi og kapital som drivere for utvikling. 

For å lykkes med målet om 2000 nye private arbeidsplasser trenger vi at du gir dine innspill til hvordan vi i fellesskap kan ta ut potensialet. 

Program: 

11:00 Registrering, lunsj og mingling   

11:30 Innlegg ved:       

- Fra 4 millioner til 1.8 milliarder, Trude Nilsen, NFTR    

- Kapital som driver for vekst, Bjørn Hesthamar, Nord Kapitalforvaltning 

- Fra gründerskap til verdensledende teknologi, Tor Vangberg, PTG AS (tidl. Kuldeteknisk)  

- Kunstig Intelligens ved UiT: Muligheter for verdiskapning i næringsliv, Robert Jenssen, UiT - Norges arktiske universitet    

- TBA   

12:45 Workshop   

15:00 Vel hjem 

Arrangementet er gratis, men alle deltakere må melde seg på via "meld deg på"-knappen.  

BAKGRUNN FOR KONFERANSEN:

Næringsforeningen i Tromsøregionen har satt et mål om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022. Initiativet ble lansert på Mulighetskonferansen 2018 i april. Ett år har gått og initiativet har nå blitt til et prosjekt støttet av Troms fylkeskommune, Tromsø kommune, Lyngen kommune og Karlsøy kommune.

Bakgrunnen for prosjektet er at det i Tromsøregionen i dag er en lav andel sysselsatte innen privat næringsliv sammenlignet med andre storbyregioner som vi naturlig kan sammenligne oss med. Initiativet ser på å styrke andelen private arbeidsplasser. Våre analyser viser at verdiskapingen og ringvirkningene i form av kjøp av varer og tjenester er langt større innenfor privat sektor. 2000 nye arbeidsplasser innenfor private eksporterende næringer har en verdiskapingseffekt på 1,8 milliarder kroner per år.

Share this event

bottom of page