top of page

ons. 15. jan.

|

Næringslivets hus 4.etg

Medlemsmøte: Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi

Kun åpent for våre medlemmer. Onsdag 15. januar 2020 inviterer vi i Næringsforeningen og Tromsø kommune til en workshop for NFTRs medlemmer vedrørende kommuneplanens samfunnsdel.

Registreringen er lukket
Se andre eventer
Medlemsmøte: Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi
Medlemsmøte: Innspill til kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi

Tid og sted

15. jan. 2020, 12:30 – 15:30

Næringslivets hus 4.etg, Grønnegata 83, Tromsø, Norway

Om arrangementet

Vi ønsker å få dine innspill til hvordan Tromsø samfunnet bør utvikles mot 2032 for å sikre et sosialt, klima- og miljømessing og økonomisk bærekraftig. Denne workshopen ser vi på som avgjørende for fremtidig utvikling og målet om 2000 nye private arbeidsplasser i Tromsøregionen innen 2022.

Hva er kommuneplanens samfunnsdel:

Kommuneplanen samfunnsdel er kommunens overordnede plandokument, og gir strategiske føringer for kommunesamfunnet langsiktige utvikling. Denne planen legger føringer for alt annet av planverk i Tromsø kommune – og vil være førende for utviklingen av kommunen frem mot 2032. En nyvinning er at samfunnsdelen inneholder en arealstrategi. Arealstrategien legger prinsipielle føringer for kommunens arealdisponering, og er opptakten til en ny revisjon av kommuneplanens arealdel.

Workshopen er gratis, men vi ber om at du benytter påmeldingsskjemaet

NB: Dette møtet er kun åpent for medlemmer i Næringsforeningen i Tromsøregionen

Del dette arrangementet

bottom of page