top of page

ons. 05. jun.

|

Næringslivets hus 4.etg

Benytter din bedrift seg av SkatteFUNN?

Næringslivet i Troms forventer å motta skattefradrag på opp mot 87 millioner kroner gjennom SkatteFUNN. Bedrifter som gjennomfører egne forsknings eller utviklingsprosjekter kan søke om godkjenning i ordningen. Har du lyst å høre mer om ordningen, da er dette arrangementet for deg.

Registreringen er lukket
Se andre eventer
Benytter din bedrift seg av SkatteFUNN?
Benytter din bedrift seg av SkatteFUNN?

Tid og sted

05. jun. 2019, 08:00 – 9:45

Næringslivets hus 4.etg, Grønnegata 83, Tromsø, Norway

Om arrangementet

Næringslivet i Troms forventer å motta 87 millioner kroner i skattefradrag, gjennom en ordning som heter SkatteFUNN. Bedrifter som gjennomfører egne forsknings eller utviklingsprosjekter kan søke om godkjenning av sitt prosjekt. Næringsforeningen i Tromsøregionen arrangerer i samarbeid med Norges forskningsråd frokostmøte, hvor du kan bli bedre kjent med SkatteFUNN. Arrangementet er gratis og åpent for alle, frokost serveres.

Tre spennende bedrifter viser frem sine prosjekter, og forteller som erfaringer frem til godkjent søknad. Dere får møte bedrifter innen kultur og formidling, digitalisering av undervisning, og et børsnotert biotekselskap, hvor alle har erfaring med SkatteFUNN.

SkatteFUNN kan bidra med finansiering når du skal videreutvikle eller fornye bedriften din. SkatteFUNN-ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begren¬sninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen begrensninger på tema for SkatteFUNN-prosjektet, så lenge prosjektet er målrettet, avgrenset og handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften.

Program:

08:00 Frokost serveres

08:15 Velkommen ved Trude Nilsen, adm dir. Næringsforeningen i Tromsøregionen

08:25 Kort introduksjon til SkatteFUNN ordningen, v. Per Lyder Pedersen, Forskningsrådet

08:35 Nytt og til nytte for bedriften, ArcticZymes AS v. Olav Lanes

- ArticZymes er et internasjonalt bioteknologiselskap fra Tromsø. Basert på råvarer fra havet utvikler og leverer de produkter på molekylnivå, enzymer, til medisinsk industri, forskning og næringsmidler. Olav Lanes skal vise hvordan de har benyttet SkatteFUNN til å få de resultatene de har i dag.

08:45 Ny kunnskap og erfaring, Ståle Frisvold, ASK Undervisning AS

- ASK Undervisning er den eneste heldigitale videregående skolen i Norge. All undervisning gis via høykvalitets video, i en plattform designet for videopedagogikk. Ståle Frisvold er en av gründerne bak løsningen, som etter 2 år har nærmere 8000 brukere, både privatister, lærere og elever i den videregående skolen.

08:55 Anneli Stiberg, Ice-9

09:05 Litt flere detaljer om SkatteFUNN ordningen

- Hva har de tre bedriftene til felles og hvilke krav stiller SkatteFUNN for å godkjenne ditt prosjekt, v. Per Lyder Pedersen, Norges forskningsråd.

09:25 Spørsmålsrunde og vel hjem

Del dette arrangementet

bottom of page