top of page
  • Writer's pictureNFTR

Tilgang på viktig kompetanse

Updated: Nov 19, 2019

Høyt utdannede og fagutdannede med flyktningbakgrunn er en ressurssterk gruppe som innehar viktig kompetanse som arbeidsmarkedet har bruk for. Prosjektet Mentorprogram, i regi av NAV Tromsø, er i gang med å matche høy kompetanse med relevante arbeidsplasser.


Hussein Ali (mastergrad statsvitenskap), Issa Haji Batri (bachelor i næringsmiddelfag), Nina Olsen, avdelingsleder NAV Tromsø, Inga Anne Ingebrigtsen, prosjektleder Mentorprogram og Arjumand Ather (mastergrad i bioteknologi og mastergrad i kjemi)

Tirsdag arrangerte NAV Tromsø en samling for prosjektet Mentorprogram. Prosjektet er en satsning i Tromsø kommune ved NAV Tromsø med Flyktningstjenesten og Næringsforeningen i Tromsøregionen som samarbeidspartnere. Prosjektet jobber med å matche flyktninger med fagutdanning eller høyere utdanning med arbeidsplass og mentorrelasjon relevant for deres medbrakte kompetanse.

Mangel på arbeidskraft vurderes som en av de største risikoene for utvikling av Nord Norge. Samtidig er det mange flyktninger med fagutdanning eller høyere utdanning som ikke får innpass i arbeidsmarkedet. Derfor er det viktig at vi ser mulighetene som finnes, synliggjør disse og jobber målrettet med å matche kompetanse med bedrifters behov.


- Det koster lite å være mentor i forhold til gevinsten det fører med seg for bedriften, forteller prosjektleder Inga Anne Ingebrigtsen.


Ønsker din bedrift å høre mer om prosjektet, eller bli mentor? Ta kontakt med Inga Anne på inga.anne.ingebrigtsen@tromso.kommune.no.


Comments


bottom of page