top of page
  • Writer's pictureNFTR

Easymeeting lanserer produkter som vil effektivisere helsevesenet

Effektivisering av prosesser i helsevesenet er med på å skape mer trygghet og fleksibilitet både til helsepersonell, pasienter og deres familie. Dette i en tid hvor helsesektoren ofte preges av store besparelser. Vår medlemsbedrift Easymeeting utvikler videotjenester, spesielt innen fjernundervisning og velferdsteknologi. I tillegg til å legge til rette for effektive videokonferanser, er tromsøbedriften også i gang med å produktifisere møte- og velferdsteknologi. Spesielt jobber dem med å utvikle flere produkter som vil effektivisere helsevesenet.

Produktutvikler, Mikael Johansen med en prototype av Easymeetings nattkamera.

De eldre føler seg mer uthvilt og trygg

Globale trender som eldrebølgen legger stort press på omsorgstjenestens kapasitet. Harstad kommune satser på kortreist teknologi, og har sammen med Easymeeting utviklet et nattkamera for eldre. Med nattkamera kan hjemmesykepleiere benytte seg av smarttelefonen til å sjekke at alt står bra til med pasientene. Testperioden viste at de eldre ønsket å beholde produktet. Med nattkamera føler dem seg mer uthvilt og trygg.

Tilbakemeldingen er at de eldre som har testet nattkamera er mye mer opplagt. Søvn er utrolig viktig. En annen tilbakemelding er at flere føler seg tryggere enn tidligere, forteller adm. dir. Hans Johan Tofteng.

Easymeeting har også lansert Amigo, en software for videokonferanse rettet mot eldre. Denne har brukervennlighet i fokus, med hensyn som ekstra store knapper og høy kontrast. Med Amigo kan familiemedlemmer og venner holde kontakt, i tillegg legges det til rette for at de som ønsker kan sammen med helsepersonell ta større del i omsorgen. Ved alarm kan brukere med tilgang oppdatere seg på situasjonen og handle derfra. Amigo er i dag allerede installert på 500 rom i Lovisenberg Diakonale Sykehus.


Hjalp partneren å utkonkurrere 2000 bedrifter i India


Da indiske myndigheter utlyste en nasjonal innovasjonskonkurranse om å utvikle en lokal videokonferanse-erstatning for tjenester som Zoom og Teams, fikk vinneren Techgentsia Ltd. betydelig hjelp fra tromsøbedriften. Selskapene har samarbeidet de siste fem årene om å utvikle de mest brukervennlige løsningene for video.

Med god hjelp fra Easymeeting i Tromsø har vi klart å utvikle en utrolig velfungerende skyløsning for videokonferanse. Vi leverte det beste produktet, og gleder oss nå til å implementere og videreutvikle løsningen sammen, sier adm.dir. John Sebastian i Techgentsia Ltd.

Adm.dir. i Easymeeting Hans Johan Tofteng med vinneren av innovasjonskonkurransen i India, adm.dir. John Sebastian i Techgentsia Ltd.

Handle lokalt, både grønnsaker og teknologi

Easymeeting startet som et lite ingeniørselskap med hovedsakelig driftspersonell, i dag har dem utvidet teamet med både forretningsutviklere og selgere. I løpet av de neste årene har dem satt seg mål om å vokse med fem nye arbeidsplasser. Bedriften har ambisjoner om å bli en global aktør. For å nå sine mål, må selskapet først vinne hjemmemarkedet. Flere norske bedrifter er på topp når det gjelder utvikling og leveranser av videokonferanse. Mange i det offentlige og private er ikke kjent med dette, og tyr til store internasjonale aktører.

Det er ikke bare grønnsaker man skal handle lokalt, men også tjenester. Det er med på å skape flere lokale arbeidsplasser, skape ringvirkninger og mer skattepenger i kommunekassen, påpeker Easymeeting ekspert Øivind Midtun.

Med Easymeeting ekspert, Veronica Håkaby kan møteledere fokusere på selve møtet, mens hun sørger for det tekniske.

Comments


bottom of page