top of page
  • Writer's pictureNFTR

Brim Explorer vokser!

Brim Explorer tilbyr miljøvennlige og stille havutflukter med hybridelektriske båter. Til våren vokser de med en båt til, men ambisjonene – de stopper ikke der!

En del av Brim-teamet. (Foto: Brim Explorer)

Reiselivsnæringen i Tromsø består av mange ulike aktører, med et bredt spekter av tilbud. Gründer og daglig leder Agnes Árnadóttir forteller at hun ville bringe inn noe helt nytt til markedet. Brim Explorer tilbyr kvalitetsutflukter for gjester og operer med en båt optimalisert for bruk - både fra drifts- og miljøperspektiv. Tilbudet deres er ment for flere enn bare turister. Siden oppstart har lokalbefolkningen vært en av hovedmålgruppene.


- Vi er takknemlig ovenfor lokalbefolkningen og næringslivet som viser oss tillit ved å ta i bruk våre tjenester, forteller Árnadóttir.

Skal vokse Daglig leder Agnes Árnadóttir, økonomisjef Espen Larsen-Hakkebo og operasjonssjef Marika Andersen er alle statsvitere.

- På et eller annet tidspunkt vil nok politikere ha tøffere miljøreguleringer, da er det veldig greit å være i front, forteller Árnadóttir.


Brim Explorer består i dag av 14 fulltidsansatte og flere vikarer. Til våren vil de være minst 24 ansatte. I mai kommer den andre hybridelektriske båten. Denne vil først operere i Svalbard, og til neste vinter i Tromsø. Senere vil denne operere ni måneder i Lofoten og tre i Tromsø. Med sunn vekst ønsker Brim Explorer å etablere seg med enda flere destinasjoner. Mulighetene er helt klart nasjonale.


- Med verdens lengste kyst har Norge utrolig mange fine områder hvor det kan tilrettelegges for fine opplevelser med båt. Dette gjelder både her i nord, men også steder som Vestlandet og Oslofjorden, forteller Árnadóttir.

Hentet penger fra familie og venner I oppstartfasen ønsket Brim Explorer primært å hente inn kapital fra aktører i Nord-Norge, dette viste seg å være nærmest umulig. Tilbakemeldingen fra de fleste var at de ikke kjente godt nok til reiselivsnæringen, og derfor anså det som en usikker investering.

Lene Wium, vikarierende direktør i NFTR og Agnes Árnadóttir, gründer og daglig leder i Brim Explorer.

- Det snakkes veldig mye om at søringer kaprer investeringsmulighetene, samtidig er det veldig vanskelig å finne risikovillig kapital her i nord, presiserer Árnadóttir.

Lene Wium, vikarierende direktør i NFTR påpeker at dette er en kjent utfordring.

- Investeringstelleren 2019 viser at 88 prosent av de private investeringer i Tromsø, Midt- og Nord-Troms var boliginvesteringer, sier Wium.

Vanskelig start stoppet likevel ikke Brim-teamet. Med ståltro på prosjektet hentet gründere inn penger fra familie og venner i fase en. Til sammen hentet de inn 12 millioner fra nærmere 40 investorer. I fase to benyttet de Katapult Ocean programmet til Katapult Accelerator AS og klarte således å kapitalisere for den andre båten sammen med en investering fra investeringsfondet Longship.

Destinasjonsutvikling Agnes Árnadóttir mener at reiselivsnæringen i Tromsø bør bevege seg mot lenger opphold per gjest, høyere kvalitet og fokus på bærekraft. Samtidig påpeker hun at Tromsø kommune og fylket kan være med å påvirke turisme gjennom tilrettelegging for nødvendig infrastruktur og enkel fremkommelighet. Fremover vil flere turister etterspørre et mer eksklusivt og avsidesliggende overnattingstilbud. Tilrettelegging for næringsareal utenfor bysentrum, men fortsatt i nærheten av sentrum mener hun kan være løsningen.

- Reiselivsnæring er i stor vekst, kanskje Tromsø kommune burde ha en egen reiselivsrepresentant, foreslår Árnadóttir.

Brim Explorer har tiltrukket seg flere arbeidstakere med høy kompetanse både fra Sør-Norge og USA.

- Så lenge leveransen er av høy kvalitet, bør reiselivsarrangører ikke underprise reiselivet. Dette vil ha en utslagkraft på hvilke turister vi tiltrekker oss samt hvor attraktiv næringen er for arbeidstakere, forteller Andersen, selskapets driftssjef.


Katamaranen Brim Explorer ute til havs. (Foto: Brim Explorer)

bottom of page